11 april

Tema: Mötesmetoder och rollen som underlättare

I denna veckans tema får du tips att använda i rollen som mötesunderlättare. Det är August Nilsson (kursansvarig Samhällsentreprenör fördjupning) som presenterar veckans tema i ljudform. 

Om vänskap och samarbete – video:

Tim Merry on Friendship. Om vi är klokast tillsammans, hur fångar vi en kollektiv kunskap? Vilka former behövs för att mötas?

Presentation i ljud till temat:

Inspirationsmaterial: Mötesmetoder & rollen som underlättare (pdf)
Sida 1-2 innehåller några inledande perspektiv och förslag till deltagande mötesformer.
Sida 2-3 ger tre förslag på metoder:
– Speed-friending (en lära känna varandra-övning)
– Termometern (en värderingsövning för att starta igång diskussioner)
– Idea Speed Dating (en övning för att utveckla idéer på ett tema)
Sida 4 ger ett förslag på en deltagande mötesform: Synergimöte

::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration:

Effective groups resources – Transition network

Läs inlägg med ljudklipp från samtal med Nick Osborne som har arbetat med att sätta ihop materialet →
”I spoke to Nick, and what follows is a choice of audio from our conversation broken into different questions, or some notes for those who would rather read the key points.”

::::::::::::::::::::::::::::::::

Fördjupning – tips:

Project of How
Online-bibliotek med metoder för grupprocesser och idéutveckling.

”Tools for meetings and workshops” – länk till pdf
Introducerar ett spektra av övningar för ett mötes olika delar. Från Seeds for change.

Metoder från Watch it!
Watch it! är ett processledarkollektiv inom Glokala som utvecklat metoder för att göra demokrati. Här är några metoder:

Tre tips på fördjupande läsning:

Kommentera