14 december

garnkonst
Påminnelse – Utvärdering. 
 Vi närmar oss halvtid i kursåret, och vill gärna få input på hur du upplever att läsa kursen. Samtidigt är den här korta utvärderingen en möjlighet att reflektera över ditt eget lärande.

Länk till utvärderingen: http://goo.gl/forms/NWsaI6urK1
Svara senast: 16 december

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nu och fram till 25 januari → tid för arbete med uppgift 6 – exempel på organisering

Hör gärna av dig med frågor eller funderingar kopplat till uppgift 6. Jag (Emma) går på ledighet den 18 dec och är tillbaka igen den 7 januari 2016.
Beskrivning av uppgiften
Forumet för inlämning

Välkommen till internat 18-19 januari i Malmö, med studiebesök i Köpenhamn.

Programmet uppdateras den närmaste tiden. Sista dag för anmälan är den 11 januari men hör gärna av dig redan nu så är det lättare för mig att göra planeringen.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration inför ledigheten

Den 24-25 november genomfördes Social Innovation Summit i Malmö. Två dagar fullproppade med föreläsningar ochSISmingel workshops på temat Social Innovation med omkring 600 deltagare. Det finns flera sätt att ta del av dagarnas innehåll även för dig som inte var där. Nedan har vi satt samman artiklar, radioklipp och videos från dagarna.

SISinledning

Social innovation som nödvändighet
På dagarnas inledningseminarium talade Geoff Mulgan – vd för den brittiska innovationsstiftelsen Nesta, gästprofessor vid Harvard universitet i USA och grundare av tankesmedjan Demos. ”Han beskrev bland annat social innovation som livet självt och menade att social innovation är en viktig ingrediens som kan vara med och skapa just liv; liv i våra städer och nytt ”liv” i våra hjärnor.
– Jag menar inte att social innovation är svaret på alla våra frågor kring dagens samhällsutmaningar. Men jag menar att social innovation måste vara en del av lösningarna på våra samhällsutmaningar. Annars är vi fel ute, sa Geoff Mulgan. /…/” Läs mer om vad Geoff Mulgan sa på Mötesplats Social Innovations hemsida och se honom tala nedan. 

Att fånga unga röster
Den andra talaren på inledningsseminariet var Chris Sigaloff –  vd på den oberoende tankesmedjan Kennisland i Amsterdam. Hon gav oss en inblick i hennes förra arbetsvecka som hon tillbringat på ett ungdomsboende. Under fem dagar fångade hon och hennes kollegor på Kennisland de ungas röster och berättelser för att på så sätt vara med och förändra vården för de unga. Det som starkast stod ut var att de unga inte kände sig sedda och lyssnade på.

Chris avslutade med tre slutsatser hon dragit kring social innovation:
”1. Social innovation angår inte enbart sociala innovatörer, det är en angelägenhet framför allt för offentliga organisationer och myndigheter. Hur kan social innovation skapa ett bättre fungerande system? 
2. Social innovation handlar inte bara om att skapa nya lösningar, utan framför allt om att skapa nya relationer. På alla nivåer och mellan alla nivåer. 
3. Social innovation handlar inte bara om metoder och verktyg, utan snarare om att tänka nytt och omvärdera värderingar. 

– Vi behöver diskutera och debattera mera! Vilket samhälle vill vi ha och vilken typ av regering vill vi ha? Hur ska vår framtid se ut, sa Chris Sigaloff./…/” Läs mer om Chris Sigaloff på Mötesplats Social Innovations hemsida.

Här kan du se Geoff Mulgan och Chris Sigaloff tala, men även Malmö kommunstyrelses ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh som var den tredje av huvudtalarna på inledningsseminariet. Hon pratar om de utmaningar Malmö som stad står inför och nya vägar att möta dessa. 


Goda råd till dig som Samhällsentreprenör!

Maja Frankel, Skandinavienchef på Ashoka – en 35årig världomspännande organisation som hittar och stöttar sociala entreprenörer – leder med hjälp av en panel av samhällsentreprenörer ett seminarium med titeln Goda råd till dig som samhällsentreprenör! + några viktiga misstag. Ashoka ser tydliga tendenser i vilka utmaningar samhällsentreprenörer möter och seminariet utgår från dessa: Hur finansierar jag min innovation? Hur skalar jag upp? Hur mäter jag vilken impact vi skapar? Hur brinner jag utan att brinna upp?

I panelen finns:
Sofia Appelgren – grundare och VD Mitt liv
Åsa Skogström Feldt – Global VD Hungerprojektet
Ernest Radal – medgrundare Mobilearn
Cecilia Kragsterman – Founder CKCC Catalyst for Change

::::::::::::::::::::::SIS lives youtube

Ytterligare videoinspelningar och artiklar från SIS för dig som vill ha mer 🙂
– På Mötesplats Social Innovation (MSI) hemsida hittar du flera artiklar skriva från SIS (Social Innovation Summit) i Malmö.
– På MSI’s youtube-kanal hittar du ytterligare 11 av programpunkterna inspelade, dvs utöver de två vi presenterat här.

:::::::::::::::::::::

100 sociala innovationer ska samlas in och spridas
Under SIS inledde Mötesplats Social Innovation ett nytt projekt (tillsammans med bla Coompanion och Centrum för Publikt Entreprenörskap) som ska samla in och visa upp exempel på sociala innovationer i Sverige. På Social Innovation Summit i Malmö visades 11 exempel på sociala innovationer upp som du kan läsa om.

Här kan du lyssna till en intervju med Erika Augustinsson, kommunikationsanvsarig på Mötesplats för Sociala Innovationer, från SIS. Hon förklarar vad en social innovation är och berättar om projektet:

Kommentera