15 februari

Tema: Resurser för samhällsentreprenörskap

Video:

Presentation: Resurser – länk till pdf

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration – crowdfunding

Video:

Crowdfunding har vuxit snabbt de senaste åren och fått en ökad uppmärksamhet som metod för att samla ekonomiska resurser från många. Några av de större plattformarna är Kickstarter, Indiegogo, svenskstartade Funded by me och svenska Crowdculture – med en dedikerad vinkling mot kulturprojekt. Flera kommuner och regioner har gått in i samarbeten med Crowdculture, där projekt som blir populära och når en grundfinansiering på crowdculture.se till exempel får en matchad budget med offentliga projektmedel/stöd.

Myndigheten för Kulturanalys gjorde för några år sedan en undersökning om crowdfunding för kultursektorn – vilken betydelse kan det ha och vilken potential finns? Resonemangen i rapporten är relevanta även när vi tänker bredare kring initiativ inom social innovation och samhällsentreprenörskap.
”Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding” – länk till pdf

::::::::::::

Nedan lyfter vi fram två intervjuer med två filmare som delvis använt crowdfunding, och crowdsourcing (ung. att gemensamt lösa en uppgift), som finansiering i sina filmprojekt.

Video: Intervju med regissören Hanna Sköld

I videon nedan intervjuas Hanna Sköld – regissör till filmen Granny – om den kickstarterkampanj som blev en del av finansieringen för filmen. En kampanj som förutom pengar bidrog till värdefullt engagemang bland tittarna. Läs mer i denna artikel. Här hittar du den avslutade kickstarterkampanjen.

Video:

Video: Intervju med dokumentärfilmaren Simon Klose

Simon Klose berättar om crowdfunding-kampanjen för dokumentärfilmen om The Pirate Bay (TPB AFK) där han var tidigt ute med att pröva plattformen Kickstarter:

”Crowdfunding är ett nytt verktyg som kan vara jävligt fett” → Youtube
Från Freedom From Money

Kommentera