19 oktober

Välkommen till modul 2!

Veckoplaneringen för kursens andra del hittar du under ”Planering – översikt”. Den här veckan är det fortsatt tid för att ge kommentarer till uppgift # 3: Perspektiv på samhällsentreprenörskap. Länk till gruppindelningen →

Vad undersöker vi i modul 2? Ljudintro och kommentarer till den här veckans material:


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Att läsa:

”Publikt Entreprenörskap. Det marginella görs centralt.”, sida 9-50. Bjerke – Hjort mfl, 2007.
Kan laddas ner i sin helhet i pdf-format: Publikt_entreprenorskap_fbf_bok_small.pdf

I den inledande delen av boken ”Publikt entreprenörskap …” (sida 19-50) diskuteras entreprenörskap i relation till samhällsutvecklingen, och författarna resonerar om både samhällsentreprenörskap och ett lite mer avsmalnat begrepp – publikt entreprenörskap. I relation till de böcker ni har läst i uppgift 3, vilka tankar väcker texten hos dig?
Tråd i diskussionsforumet →

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration

Crowdfunding på franska! I den här korta videon om Kiss Kiss Bank Bank hinner de berätta om några nycklar för en lyckad crowd funding-kampanj. Filmen ingår i dokumentärprojektet Collaborative Cities, som publicerat material från olika städer.

En av de andra filmerna i projektet porträtterar en tidsbank i Helsingfors, där ett utbyte av tjänster sker och poäng kan samlas som också går att byta mot ekologisk mat:

Kartläggning av internationella designlabb

Vi tittade tidigare på designmetoder som verktyg. Här hittar du till en kartläggning som fokuserar på exempel på hur designlabb kan fungera, med nedslag i en rad länder:

 

Screen-Shot-2014-10-17-at-08.34.23-e1413527932289

”Den senaste tiden har vi sett en stor nyfikenhet för möjligheterna med designlabb. Louisa Szücs Johansson har under våren studerat några av de mest spännande internationella aktörerna på kartan och tittat närmare på hur vi i Sverige kan lära oss av deras erfarenheter.”

Läs kartläggningen

Kommentera