21 mars

Tid för arbete med #9 Kommunicera din idé →

Skapa en hemsida, blogg eller en annan digital resurs som kommunicerar ditt projekt eller din idé. (Med ”digital resurs” menar vi en film, en facebook-sida/grupp eller liknande)
Alternativt om du redan har en sida/resurs: Utveckla eller förändra med nytt innehåll eller nya funktioner.
Inlämning: 4 april.

::::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration – kommunikation online, strategier och konkreta tips

Video: Soraya Hashim från Rättviseförmedlingen om sociala medier. Hon berättade bland annat om Rättviseförmedlingens resa från 0 till 70 000 följare på Facebook.
(Föreläsningen är filmad på Västerbergs folkhögskola den 21 oktober 2014.)

Del 1 (48 min):
Föreläsningen börjat ca 05:00 in i sändningen, efter inledande värderingsövning och reflektion med deltagarna.
– Intro om Rättviseförmedlingens utveckling och arbete ca 05:00 – ca 24:00.
– Fördjupande om strategier för sociala medier ca 25:00 – 48:00.
Bland annat om vad som påverkar hur flödet av händelser på Facebook visas, och hur vi kan arbeta för att få ökad spridning. Mot slutet även tips om ton och förhållningssätt i interaktionen online.

Del 2 (11:30 min):
Om språk, ton och tilltal i kommunikationen online.
– Tips om Twitter 01:30 – 02:30
– Om Instagram 02:30 – 08:00.
– Övning med deltagarna ca 08:30 – 11:30.

Del 3 (04:22 min):
Dialog med deltagarna om deras live-upplagda statusuppdateringar.

Del 4 (17 min):
– Fortsatt dialog med deltagarna om deras live-upplagda statusuppdateringar, reflektioner och frågor.
– Om möjligheten att marknadsföra/sponsra inlägg på Facebook, 10:00 – ca 12:10.

För reflektion – kommentera gärna nedan!

  • Soraya Hashim beskriver de tre ledorden Rättviseförmedlingen arbetar utifrån i sin kommunikation och i sitt bemötande (i del 1), hur de som involveras eller följer Rättviseförmedlingen ska känna sig:
    Kompetenta, Viktiga, Omtyckta.
    Är det ledord vi kan ta intryck av och ha med oss i de initiativ vi är verksamma i?
    Ni som var med på workshopen med Magdalena Musiala under förra internatet känner igen dessa nyckelord även från då. 
  • Har ni andra tips eller förhållningssätt ni använder i kommunikationen online?

 

Kommentera