#3: Perspektiv på samhällsentreprenörskap

Uppgift 3: Perspektiv på samhällsentreprenörskapböcker
Inlämning: 12 oktober

Respons/kommentarer: 13 – 26 oktober

Under kursens första modul tittar vi på olika sätt att förstå och använda begreppet samhällsentreprenörskap (SHE). Exempel finns det gott om, samtidigt är diskussionen öppen om vad begreppet kan betyda och hur det kan användas. Uppgiften som löper fram till slutet av modulen är att fortsätta utforskandet av någon aspekt som du är intresserad av, med utgångspunkt i en bok.

Välj en bok inom samhällsentreprenörskap att läsa. Vi presenterar ett urbokmalval, det kan också vara en annan bok du är nyfiken på. Uppgiften är att diskutera boken och vad den säger om samhällsentreprenörskap genom de exempel som tas upp. Exempel på frågor att utgå ifrån: Hur ser du på det sätt som samhällsentreprenörskap beskrivs genom boken? Vilka exempel och aspekter lyfts fram? Håller du med om perspektiven? Finns det saker du ser annorlunda på? Finns det frågor som behöver undersökas vidare?

Uppgiftens inlämningsform är fri, du kan använda olika uttryckssätt som text, film/ljud, skapa en blogg eller andra former för att förmedla dina resonemang och tankar. Det finns möjlighet att göra något enklare eller något större, beroende på hur mycket du vill fördjupa dig. Använda gärna material, exempel och litteratur vi har presenterat under modulen, och sök gärna andra källor. Att göra intervjuer kan också vara ett bra sätt att få underlag att diskutera i relation till den bok du har valt.
Du kan genomföra uppgiften själv eller tillsammans med någon annan i kursen.

Omfattning:
I text: 2-3 upp till 5 sidor.
Video, ljudinspelning, bildspel, en blogg eller andra former: Du får själv göra en bedömning men en riktlinje för video- och ljudinspelningar kan vara att hålla sig inom 10 minuter.

Inlämning:
Lägg till ett nytt ämne i forumet för ”#3: Perspektiv på samhällsentreprenörskap”.
Lämnar du in på annat sätt än genom text vill vi att du också kort beskriver hur man tar del av din presentation, i inlägget eller med en bifogad fil.
Kontakta Emma eller Fredrik om du har någon fråga om hur du kan gå
tillväga för att lämna in!
Inlämningsforumet är öppet för alla deltagare, men stängt för andra besökare.

Respons/kommentarer:
I uppgiften ingår att ge kommentarer till varandra. Den 13 okt kommer en gruppindelning för respons att skickas ut.
Sista dag för kommentarer: 26 oktober.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Böcker – förslag

Två böcker finns tillgängliga att låna från Glokala: ”Samhällsentreprenör – Att inte bara vara och att agera som om” & ”En värld utan fattigdom : socialt företagande och kapitalismens framtid”. Kontakta Emma om du vill läsa en av dem, så kan vi skicka boken per post eller kan du hämta den om du bor i närheten.

Tjäna pengar och rädda världen – Den hållbara ekonomins entreprenörer

getxinfoErika Augustinsson, Maja Brisvall (2009)

Presenterar en rad exempel på svenska samhällsentreprenörer och försöker beskriva vad som är nytt i förhållningssätt och perspektiv. Hur resonerar Dem Collective, O2 el eller Sanyar Adami? Boken är bättre än sin titel!

”I boken Tjäna pengar och rädda världen berättar Erika Augustinsson och Maja Brisvall om den hållbara ekonomins nya ledare. De är med och sätter en ny agenda för Sverige, där folkrörelsen redan är död, den traditionella industrin har kört i diket och offentliga sektorn går på knäna. Det är dags att dra ett streck och gå vidare.”

Länk till boken på libris.kb.se – se var den finns tillgänglig att låna.

Samhällsentreprenör – Att inte bara vara och att agera som om

Björn Bjerke & Mathias Karlsson (2011)

”Samhällsentreprenörskap – vad är det? Både begreppet och fenomenet väcker idag såväl intresse som många farhågor. I denna bok undersöker och problematiserar Björn Bjerke och Mathias Karlsson samhällsentreprenörskap ur ett svenskt perspektiv och ställer det i relation till den internationella forskningen, inte minst kring ”social entrepreneurship”.”

Finns ex av boken tillgängliga på Glokala – kontakta Emma om du vill låna den!

Länk till libris

Social Entrepreneurship: Theory and Practice

9780521149785_large_social-entrepreneurship_haftadRyszard Praszkier & Andrzej Nowak (2011)

”Social Entrepreneurship: Theory and Practice is about the creative ways in which social entrepreneurs solve pressing and insurmountable social problems. Theories of social change are presented to help demystify the ’magic’ of making an immense, yet durable and irreversible, social impact. Utilizing case studies drawn from various fields and all over the world, the authors document how social entrepreneurs foster bottom-up change that empowers people and societies.”

Länk till boken på libris.kb.seLänk till e-bok på libris

Small change: Why business wont save the world

Michael Edwards (2010)

Ett kritiskt perspektiv på en utveckling där ideella organisationer förväntas härma vinstdrivande företag i hur man organiserar verksamhet. Med många år i biståndsvärlden argumenterar Edwards för betydelsen av sociala rörelser för att skapa förändring.

”A new movement is afoot that promises to save the world by applying the magic of the market to the challenges of social change. Its supporters argue that using business principles to solve global problems is far more effective than more traditional approaches. What could be wrong with that?”

Länk till boken på libris.kb.se

Social entrepreneurship: What everyone needs to know

David Bornstein, Susan Davis (2010)

En direkt och lättillgänglig guide in i fältet, med många internationella exempel.

”Bornstein and Davis explain what social entrepreneurs are, how their organizations function, and what challenges they face. The book will give readers an understanding of what differentiates social entrepreneurship from standard business ventures and how it differs from traditional grant-based non-profit work.”

Länk till libris

En värld utan fattigdom : socialt företagande och kapitalismens framtid

yunus bokMuhammad Yunus (2008)

”En bok om socialt företagande– en ny företagsform! I En värld utan fattigdom – socialt företagande och kapitalismens framtid går Yunus vidare, förbi erfarenheterna från Grameens mikrokrediter, och grundlägger konceptet socialt företagande – det är ett nytt sätt att tillämpa företagandets kreativa kraft för att bekämpa sociala problem som fattigdom, miljöförstörelse, bristfällig sjukvård och undermålig utbildning.

Från hans samarbete med Danone, för att producera billig och nyttig yoghurt för undernärda barn i Bangladesh, till att bygga ögonsjukhus som räddar tusentals fattiga människor från att bli blinda.”

Finns ex av boken tillgängliga på Glokala – kontakta Emma om du vill låna den!

Länk till boken på libris.kb.se

Social entrepreneurship : cases and concepts

bok barinagaEster Barinaga (2014)

”When is the right time to start up a social venture? How should it price its first services? What constituencies should be considered when shaping the board? What collaborations should the venture establish? When is it time to expand? And to close down? How can long-term economic sustainability be achieved? Which scaling-up strategy is most appropriate? How can social impact be assessed? These are a few of the questions that social entrepreneurs have to answer when aiming for social change.

Social Entrepreneurship – Cases and Concepts challenges social entrepreneurs, non-profit managers, social workers, community organisers, activists, and artists to think carefully and critically about the social issues addressed through their work. It balances the pragmatism of the entrepreneur with the social pathos of the sociologist.”

Länk till boken på libris.kb.se

Den dummaste jävla idé jag någonsin hört

bokJohan Wendt (2014)

– Om Mattecentrum – en guide i socialt entreprenörskap.
”I min bok inte bara berättar jag om resan som jag har gjort utan jag tipsar även om hur du hittar pengar till din idé, hur man arbetar med PR, om organisation och ledarskap, hur man tror på sig själv även när det är som svårast; till sist vilka stödmöjligheter som finns för dem som vill förändra världen.”

Länk till boken på libris

Det enda som räknas – socialt entreprenörskap på riktigt

Björn Söderberg (2012)

Från socialinnovation.se: ”Söderberg är transparent med sina misslyckanden – vilket är en frisk fläkt i företags-världen – och hur dessa lett honom till ännu bättre lösningar och företag. I tillägg får läsaren konkreta exempel på hur personalens sociala engagemang uppmuntras (som ringar på vattnet av Söderbergs egna engagemang), hållbart ledarskap, att samarbeta med målgruppen istället för ”jag-ska-rädda-de-fattiga-inställningen” samt goda exempel på kreativa lösningar för ett välkänt problem – nämligen mutor.”

Länk till boken på libris.kb.se

Fanzingo – Entreprenör i samhällsförändringsarbete: Från krigare till barnmorska

Fanzingo_colors-296x300Anneline Sander & Thomas Jordan (2011)

Mediehuset Fanzingo i Alby har utvecklats i flera faser, från idé till spretande projekt och vidare till en verksamhet med kontinuerlig uppdragsfinansiering. Sander & Jordan beskriver både resan och många av utmaningarna de har brottats med i Fanzingos interna utveckling.

Pdf: Fanzingo – Entreprenör i samhällsförändringsarbete: Från krigare till barnmorska

Kunskapsföretagaren: starta och utveckla en kreativ verksamhet

getxinfoNiklas Hill (2013)

”Kunskapsföretagaren är boken för dig som vill starta och utveckla ett företag baserat på din unika kompetens. Den innehåller praktiska tips, teoretiska perspektiv samt intervjuer med tio inspirerande entreprenörer och experter.”

Länk till boken på libris

We-think: Mass innovation, not mass production

The Power of Mass Creativity / Charles Leadbeater (2009)

”We Think explores how the web is changing our world, creating a culture in which more people than ever can participate, share and collaborate, ideas and information.
Ideas take life when they are shared. That is why the web is such a potent platform for creativity and innovation.
It’s also at the heart of why the web should be good for : democracy, by giving more people a voice and the ability to organise themselves; freedom, by giving more people the opportunity to be creative and equality, by allowing knowledge to be set free.”

Länk till boken på libris.kb.se

Social entrepreneurship – A skills approach

Robert Gunn, Christopher Durkin (2010)

“Outstanding social entrepreneurs inspire students, transform communities, and ignite innovative approaches to solving social needs. This timely book has been inspired by the increasing interest around social entrepreneurship scholarship and the practice of delivering innovative solutions to social issues. The in-depth theoretical study of stakeholder engagement, financial options, leadership management and organizational challenges is complemented by compelling international case studies of real social enterprise success. The book will be essential reading for students, academics, practitioners and entrepreneurs to expand their knowledge, skills and passion and sustainably pursue their social missions to bring about real social change.”

Länk till libris

Prometheus eller Narcissus? Entreprenören som samhällsomvälvare

Karl Palmås (2011)

En mer filosofisk bok som varvar en rad teoretiska ingångar med exempel på verksamheter:
”Den här boken kartlägger gränslandet mellan affärsverksamhet och politisk verksamhet. Varför framställer sig allt fler företag som revolutionära aktörer? Är det möjligt att förändra världen genom att driva ett företag?

Med utgångspunkt i fem svenska företags berättelser jämför Palmås olika perspektiv på entreprenörers möjligheter att förändra samhället. Vad har hänt med det vi kallar kapitalism om marknaden har blivit en arena för motståndet, samtidigt som motståndet har blivit en marknad?”

Länk till libris