9 maj

Inlämning

Idag den 9 maj är det dags för inlämning av uppgift # 10 Projekt- / verksamhets- / affärsplan. Ett upplägg för respons till varandra kommer den 10 maj.

Utvärdering – fördjupning

Om lärande utvärdering genom följeforskning, och resonemang om förändringsteori (”Theory of change”).

Här hittar du presentationen som hör till Fredriks videoföreläsning: Utvärdering ppt 2

Videoföreläsning 2:

Inspiration: Appreciative inquiry

En metod för utvärdering och organisationsutveckling som nämns i kapitel 3:4 i Samhällets entreprenörer är Appreciative inquiry (AI). I den här metoden ligger fokuset på styrkor och uppskattning. Utgångspunkten är att söka efter det som fungerar och analysera varför det fungerar, men också att låta deltagarna utveckla drömmar /visioner om hur det skulle kunna vara; att därefter välja vägar/modeller för hur man skulle kunna rikta verksamheten mot dessa visioner.

För den som vill veta lite mer på djupet om bakgrunden och principerna: http://www.gervasebushe.ca/the_AI_model.pdf

Det finns också öppna portaler med material för den som vill pröva att utforska appreciative inquiry i praktiken:
http://appreciativeinquiry.case.edu
http://www.kstoolkit.org/Appreciative+Inquiry

Artikel: ”A Positive Revolution in Change: Appreciative Inquiry” – länk till pdf
David L. Cooperrider and Diana Whitney ger i den länkade artikeln en bakgrund och exempel på hur Appreciative inquiry kan användas i organisationsutveckling.

I boken ”Styrkebaserad Teamutveckling” som gavs ut på svenska 2012 beskrivs hur arbetet med Appreciative inquiry kan se ut och gå till.

Ytterligare inspiration om utvärdering

Om lärande utvärdering och följeforskning (antologi):
http://www.ltu.se/cms_fs/1.86902!/file/Samling%20av%20kurspapers%20lärande%20utvärdering.pdf

Om programteori: 
 
Intressentutvärdering:

Kommentera