17 okt: Social innovation & samhällsentreprenörskap

Introduktion till veckans tema

Hej,

Förra veckan beslutade Glokala folkhögskolans studeranderåd vilka projekt som beviljas höstens miniprojektstöd. Stort grattis till @sofie-a och @hanna-l som fått stöd för sitt projekt ”Människor i Karlshamn”! På glokala.se finns korta beskrivningar av alla beviljade projekt. Det kommer vara möjligt att söka stöd igen i vår.

Denna vecka är temat Social innovation och samhällsentreprenörskap. Vi kommer att ta del av ett videoseminerium som börjar med frågan ”Vad är social innovation?” och sedan ger flera konkreta exempel. Social innovation är ett relativt nytt begrepp och man kan stöta på olika definitioner, men sociala innovationer i sig är inget nytt; Förskolor, mödravård, brandkår är alla exempel på sociala innovationer som vi idag tar för givet men som en gång i tiden utmanade system och strukturer.

Vilka 10 sociala innovationer kommer att vara med och forma vårt samhälle i framtiden? Mötesplats Social Innovation har gjort en framtidsspaning och valt ut tio av hundra sociala innovationer. Vilka sociala innovationer tror du själv på? Vad vill du vara med och skapa genom dina projekt?

Utöver att ta del av videon är veckans uppgift att lämna in #3 Perspektiv på samhällsentreprenörskap. Deadline är på måndag, den 24 oktober.

Allt gott!
Hälsningar Malin

Uppvärmning: Vad är social innovation?

En vanlig bred beskrivning av social innovation är att det handlar om innovativa idéer och metoder för hur vi kan möta samhällsutmaningar på nya sätt. Till skillnad från samhällsentreprenörskap är fokuset inte så mycket på vem eller vilka som ligger bakom ett initiativ, utan fokus ligger mer på vad som görs och hur det skapar värde.

”Begreppet social innovation brukar förklaras som innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”, menar Mötesplats Social Innovation. Läs mer.

”We have created systems to help us. Many have benefited, but some have been left out and our natural systems have been seriously damaged too. Our systems have created complex problems, that requires novel system solutions”, argumenterar SiG Knowledge Hub i Canda. Se deras film (3:03 min).

Videoseminarium: Social innovation och design

Vad är social innovation och hur kan användardrivna, kreativa designmetoder hjälpa till att möta samhällets utmaningar? Seminariet arrangerades av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, den 25 mars 2014.

Seminariet är två timmar långt och uppdelat i tre delar.
Här finns en sammanfattning av programmet med starttider för presentationerna (pdf).
Ladda gärna ner dokumentet och spara det, för att kunna se dokumentets interaktiva länkar.