Modul 2: Uppgift 5-7

Modul 2 pågår: 7 november-23 december; 9-29 januari

#5 Reflektion kring ledarskap

Tid: 14-21 november.
Uppgift: Dela en reflektion i relation till Fredriks föreläsning som publiceras den 14 november. Hur ser ledarskapet ut i de sammanhang du finns och arbetar i?
Omfattning: Skriv en halv till en A4-sida eller spela in ljud/video, ca 5 min.
Respons: Ingen organiserad feedback.
Forum för inlämning (inloggad) kommer att publiceras här. →

#6 Erfarenhet av gruppdynamik

Tid: 21 november – 5 december.
Uppgift: Beskriv en positiv och en negativ erfarenhet du har av att arbeta i grupp. Det kan vara i ett nuvarande sammanhang eller tidigare erfarenheter (i projekt, jobb, skola, frivilliguppdrag eller andra situationer). Vilka faktorer menar du gjorde arbetet framgångsrikt/mindre framgångsrikt? Materialet om gruppdynamik publiceras den 21 november.
Omfattning: Ungefär en A4-sida i text eller motsvarande i ljud/video.
Respons: 6-19 december.
Forum för inlämning (inloggad) kommer att publiceras här. →

#7 Exempel på organisering

Tid: 5 december-23 januari.
Uppgift: Undersök ett projekt eller en verksamhet som du finner intressant. Hur har man organiserat sig och varför? Att intervjua en eller flera personer från det projekt/verksamhet som du väljer att titta på är ett bra sätt att få underlag. Du kan genomföra uppgiften själv eller i samarbete med någon annan i kursen.
Omfattning: I text 3-5 sidor. Det går bra att använda video, ljudinspelning, bildspel, en blogg eller andra former och du får då själv göra en bedömning. En riktlinje för video- och ljudinspelningar kan vara att hålla sig inom 15 minuter.
Respons: 24 januari-6 februari.
Forum för inlämning (inloggad) kommer att publiceras här. →

Internat #2, med studiebesök i Malmö och Danmark.

Internatet hålls den 16-17 januari.
23 januari 19.00-20.30: Skype-samtal med de som inte kan vara med på internatet.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Uppsamlings-deadline för uppgifterna under modul 2: 20 februari