#11: Projekt- /verksamhets- /affärsplan

Högskoledelen

Kursen Introduktion till projektledning är som ni vet en integrerad i utbildningen Samhällsentreprenör. Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Alla som är antagna och genomför folkhögskolekursen i sin helhet kan få högskolepoängen, oavsett om man har högskolebehörighet eller inte.

Examination av högskoledelen sker genom två uppgifter. Första uppgiften (Uppgift 11) är att ta fram en projekt-/verksamhets- / eller affärsplan; och den andra uppgiften är att skriva en reflektion kring projektledning med utgångspunkt i några givna utmaningar/frågeställningar.

Uppgift 11 skall lämnas in för examination senast måndag 8 maj och Uppgift 12 senast måndag 22 maj. Inlämning sker i inlämningsforum för uppgiften på plattformen, eller via mail till august@glokala.se.

Båda uppgifterna måste genomföras för att bli godkänd på högskolemomentet; för att erhålla betyget väl godkänd på högskolekursen måste minst en av uppgifterna få betyget väl godkänd.

Observera att det finns en “uppsamlingsomgång” i augusti om ni känner att ni inte hinner med “högskoleuppgifterna” just nu. Sista datum för kompletteringar är 21 augusti.

För båda uppgifterna gäller:

 • Försättsblad med titel, namn och personnummer samt datum och kursnamn (Introduktion till projektledning, OL108A) och ”Glokala folkhögskolan”.
 • Att ni anger referenser/noter.
 • Sidnumrering
 • Lista på referenser/litteratur (sist i arbetet)

Uppgift 11: Projektplan/verksamhetsplan/affärsplan

Här är uppgiften att ta fram en sådan för en verksamhet – det kan vara en verksamhet du vill starta eller håller på att starta. Tänk utifrån att det är skarpt läge – dvs den tänkte läsaren är en viktig intressent (partner?) eller någon som kan investera eller bidra med resurser. I princip skall den vara klar att skicka in! Om du själv inte har ambitionen att starta något, får du naturligtvis ”hitta på” ett projekt eller annan verksamhet som skall startas upp eller utvecklas. Men kraven på relevans och god underbyggnad är samma.

Om du väljer att skriva en projektplan, finns det material/stöd i föreläsningen från 5 september (Planering och organisation); väljer du en affärsplan/verksamhetsplan finns det i föreläsningen från 3 april.

Givetvis får ni också ge er ut på det vida fält (google) där det finns mängder av ytterligare modeller/figurer och tips. Några exempel:

Planen bör inledas med en kort sammanfattning (max ½ sida) – som syftar till att ge en klar bild av vad planen handlar om och att skapa ett intresse för att läsa vidare.

Bedömningskriterier:

 • Begreppsanvändning/begreppsförståelse
 • Sammanhang (att de olika delarna av planen hänger samman och skapar en helhet)
 • Övertygande / engagerande

Omfattning: ca 8-20 sid. Mer är inte nödvändigtvis bättre; figurer och illustrationer kan vara bra för att illustrera hur man tänker sig att saker skall fungera. (ex. organisation)

Inlämning: Senast måndagen den 8 maj, i inlämningsforumet eller till august@glokala.se.
Forum: http://samhallsentreprenor.glokala.net/2016-2017/grupper/11-projekt-verksamhets-affarsplan/

Respons: En indelning för kommentarer till uppgiften presenteras tisdag 9 maj. Tid för respons fram till 21 maj.

6 thoughts on “#11: Projekt- /verksamhets- /affärsplan

 1. Helena S

  Hej! Finns det någon mall på hur framsidan ska se ut eller är det viktigaste att all information kommer med? Vad är förväntningarna kring referenser/litteratur? (Bör man ha en viss mängd, förväntas att man förklara och referera till hur man lägger upp planen eller bara innehållet i planen mm). Sidnumrering – börja räkna direkt efter försättsbladet men inte skriva in det förrän efter sammanfattningen, eller hur vill ni ha det? /Helena

  1. August Författare

   Hej!
   Framsidan: Tror det räcker bra om informationen bara är med.
   Sidnummer: Båda går bra, tror jag (Fredrik – fyll i annars).
   Referenser: Bra att ha med hänvisningar där det är motiverat, till exempel för uppgifter som hänvisas till som statistik eller liknande. Beroende på vilken typ av plan du skriver även relevant att ha med hänvisningar för planering, organisation eller finansiering – som exempel. Fredrik – fyll gärna i här om förväntningar @fredrik-bjork

   Möjligheten att chatta om uppgifterna 11-12 finns också på tisdag 2 maj kl 18-20!

   1. fredrikbjork2015

    Hej! Vi håller det inte alltför formellt – utan mer funktionellt:
    Framsida: Namn, personnummer, namn på kursen, vilken uppgift det gäller
    Sidnummer: Ja, men inte på framsidan. (det är också helt ok att börja sätta ut först efter abstract om man känner sig mest bekväm med det)
    Referenser: Det finns inga förväntningar på en viss mängd eller så. Men om man vill ge lite extra tyngd åt något, för att visa att ”det här är inte bara något som jag tycker”, och inte minst för att ge erkännande åt den som skrivit något (att inte plagiera) är det lämpligt att införa referenser.
    Viktigt – uppgiften syftar inte till att ”kolla att ni läst böckerna”.

 2. Followme.nu

  Jag kommer tyvärr inte hinna med 🙁 Vår idé är fortfarande i idéstadiet och trots vi arbetar med att försöka klura ut value proposition så är det lång väg till en slutgiltig affärsplan. Antagligen kommer vi snart så långt att vi kan börja testa feedback på en första produkt men sedan måste vi tillbaka till kreativa rummet och tänka ut en riktig hållbar lösning innan vi slutligen kan skriva en omfattande affärsplan. Jag har redan en master examen och läser just nu en MBA som inkluderar projektledning så jag klarar mig nog även utan dessa högskolepoäng om det inte går att lösa senare. Mina vänner brukar att fråga om inte jag snart har så många högskolepoäng att jag slår i taket – men än har det inte skett 😛

  1. August Författare

   Hej, ok! Om du vill genomföra uppgiften för att fullfölja folkhögskolekursen kan du också se det som att du skapar ett utkast / arbetsversion – det behöver inte vara den slutgiltiga planen. Vi har även ett datum i augusti för sena kompletteringar.

Lämna ett svar till August Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.