Kursstart hösten 2017

Distanskursen Samhällsentreprenör 2016-2017 avslutades i juni.

Ny kursstart sker 28 augusti 2017.

Du hittar den aktuella kursens plattform på

http://samhallsentreprenor.glokala.net/2017-2018/

Kommentera