Planering – översikt för modul 2

Tidsperiod: 7 november – 23 december; 9 – 29 januari

Modulens innehåll och mål

Lärande, ledarskap och gruppdynamik
Bra ledarskap och ett bra gruppklimat vill alla ha – men vad betyder det egentligen? Här diskuterar vi möjligheter och svårigheter, och tittar speciellt på sådana saker som hur man kan arbeta med konflikthantering och skapa förutsättningar för lärande när man driver ett projekt eller en verksamhet. En del aspekter är generella och gäller i alla grupper, men finns det också något som är speciellt med detta när man arbetar inom den sociala ekonomin?

Organisation och organisering
Vad är egentligen en organisation och hur organiserar man en verksamhet på bästa sätt? Här lyfter vi fram både teorier och intressanta erfarenheter som vi diskuterar.

Studiematerial

Här är studiematerialet som vi kommer att använda. Läsanvisningar kommer att ges respektive vecka.
Studiematerial – modul 2.

Modulens veckoteman

Två av veckorna, ”Ledarskap” (14/11) och ”Organisationsteori & lärande inom organisationer” (28/11) ingår i högskoledelen.

Veckoteman november
7 nov: Intro modul 2
14 nov: Ledarskap
21 nov: Gruppdynamik
28 nov: Organisationsteori & lärande inom organisationer

Veckoteman december
5 dec: Organisering
12 dec: Ledarskap inom samhällsentreprenörskap
19 dec: CSR – hållbart företagande?
26 dec-8 jan: Juluppehål – tack för den här terminen!

Veckoteman januari
2 jan: Juluppehåll med nyårshälsning
9 jan: Internationella perspektiv
16-17 jan: Internat
23 jan: Avslutning modul 2 + Skype-samtal (för de som inte deltar i internatet)

Uppgifter

För att klara modulen ska du göra uppgift #5-7.

Internat/Skype

Vi kommer att ha internat den 16-17 januari, med studiebesök i Malmö och Danmark. Om du inte kan komma på internatet vill vi att du är med på ett Skypemöte den 23 januari kl. 19.00-20.30. Läs mer här.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Uppsamlings-deadline för uppgifterna under modul 2: 20 februari.