21 nov: Gruppdynamik

Introduktion till veckans tema

August ger en introduktion till veckans tema (videon är inspelad innan föräldraledigheten), som avslutas med att du ska lämna in uppgift #6 Erfarenhet av gruppdynamik.


FIRO-teorin

Hur hänger de relationer som utvecklas i en grupp ihop med våra individuella behov? FIRO – Fundamental Interpersonal Relations Orientation – är en teori som psykologen Will Schutz utvecklade i mitten av 1900-talet efter att ha undersökt varför grupper med lika utbildad personal fungerar olika effektivt. I presentation ges en introduktion med en beskrivning av de utmaningar och frågor som karaktäriserar teorins tre huvudsakliga faser, tillhöra – rollsökning – samhörighet.
Presentation av FIRO-teorin – klicka för att ladda ner pdf!

Susan Wheelans modell för gruppdynamik

Susan Wheelan har tagit fram en annan modell med fem stadier för en grupps utveckling. Nedan kan du höra henne prata om de fem staderna i en intervju. Hennes modell är mycket lik Bruce Tuckmans (artikeln nedan). Radioinslaget med den dramatiska titeln ”gruppens liv och död” är gjort av Oskar Henrikson från Psykologifabriken.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/82930″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]
RR 7 Gruppens liv och död 2 by Psykologifabriken
(Textversion av radioinslaget – klicka här)

Forming, storming norming and performing in groups

Kan gruppers utveckling förstås genom fyra faser? Bruce Tuckman presenterade 1965 en teori där han menade sig se att det finns några återkommande faser som varje grupp tycks gå igenom. Den språkligt attraktiva teorin har sedan utvecklats vidare i olika tappningar. I artikeln av Mark K. Smith presenteras Tuckmans resonemang med dess ursprungliga formuleringar.
Artikel: ”Bruce W. Tuckman – forming, storming norming and performing in groups”

The habits of High Performing Teams

De finns även de som inspireras av hur andra arter organiserar sig och kommunicerar. Ken Thompson är förgrundsfigur för en teori om bioteams och har sin bakgrund inom mjukvaru-utvecklingsindustrin. Kan vi lära av fåglar, myror, bin och delfiner för att utveckla hur vi kommunicerar och tar beslut?

Uppgift #6 Erfarenhet av gruppdynamik

Tid: 21 november – 5 december.
Uppgift: Beskriv en positiv och en negativ erfarenhet du har av att arbeta i grupp. Det kan vara i ett nuvarande sammanhang eller tidigare erfarenheter (i projekt, jobb, skola, frivilliguppdrag eller andra situationer). Vilka faktorer menar du gjorde arbetet framgångsrikt/mindre framgångsrikt?
Omfattning: Ungefär en A4-sida i text eller motsvarande i ljud/video.
Respons: 6-19 december.
Forum för inlämning (inloggad). →