23 jan: Avslutning modul 2

Denna vecka avslutar vi modul 2. Malin berättar mer:

Inlämning av uppgift #7: Exempel på organisering.

Den 23 januari är det deadline för #7.
Beskrivning av uppgiften ->
Forum för inlämning (du behöver vara inloggad) ->

I uppgiften ingår att ge kommentarer till varandra. Kommentarer ger både värdefull respons och nya reflektioner.

Två förslag till frågor att utgå ifrån i feedbacken:
– Vilka är dina reflektioner om arbetet och det exempel som presenteras?
– Vilka för- eller nackdelar kan du se med det här sättet att organisera sig?

Grupper för respons presenteras den 24 januari och du ska ge respons senast den 6 februari.

Skypemöte mån 23/1 – inställt p.g.a att Malin är sjuk

Måndagen den 23 januari kl. 19.00-20.30 hålls ett Skypemöte för er som inte deltagit i internatet.
Praktisk info och agendan för mötet ->

Uppsamlingsdeadline modul 2, uppgift #5-7

För att klara modulen ska du ha gjort uppgift #5-7.

#5 Reflektion kring ledarskap
Deadline inlämning uppgift: 20 februari
Inlämningsforum #5 (inloggad) ->

#6 Erfarenhet av gruppdynamik + kommentarer
#7 Exempel på organisering + kommentarer
Deadline inlämning uppgift: 6 februari
Deadline respons: 7-20 februari
Inlämningsforum #6 (inloggad) ->
Inlämningsforum #7 (inloggad) ->