7 nov: Intro modul 2

Fem tips hur du kommer igång med modulen

 

Här är tipsen som lyfts i presentationen:

1. Läs planering – översikt modul 2.
Här kan du ta del av modulens innehåll, mål och upplägg.

2. Kolla studiematerialet.
I modulen kommer vi huvudsakligen arbeta med två böcker, tre artiklar och en metodbok. Läsanvisningar görs respektive vecka.

3. Planera in tid för modulens veckoteman.
Datumen finns i planering – översikt.

4. Planera in tid för uppgifterna.
Under uppgifter kan du se vilka kommande deadlines vi har. Du kommer att få tillgång till inlämningsforumen de veckor uppgiften presenteras.

5. Fundera på hur du vill att dina veckor ska se ut.
Vad har varit lätt under modul 1, vad har varit svårt? Fundera gärna vad du behöver för att fortsättningen på kursen ska kännas kul och utvecklande. Är du lagom utmanad? Hur ser en bra vecka ut? Ta gärna övningarna i Ashokas metodbok till hjälp.

Ashokas metodguide: Det har aldrig varit lättare att förändra världen (ladda ner pdf)
Övning 1: Min perfekta dag/vecka – s. 118-119.
Övning 2: Lagom utmanad? – s. 120-121.

Att läsa

”Publikt Entreprenörskap. Det marginella görs centralt.”, sida 9-50. Bjerke – Hjort mfl, 2007.
Kan laddas ner i sin helhet i pdf-format: Publikt_entreprenorskap_fbf_bok_small.pdf

I den inledande delen av boken ”Publikt entreprenörskap …” (sida 19-50) diskuteras entreprenörskap i relation till samhällsutvecklingen, och författarna resonerar om både samhällsentreprenörskap och ett lite mer avsmalnat begrepp – publikt entreprenörskap.

I relation till de böcker ni har läst i uppgift 3, vilka tankar väcker texten hos dig?

Tråd i diskussionsforumet →