Inblick i internatet

I kursens andra internat, den 16-17 januari, deltog Helena, Camilla, Håkan, Amina, Fredrik och Malin.

Måndagen i Malmö

Måndagen inleddes med att vi träffade Magdalena Musiala för en workshop som knöt an till kursens teman om samarbete och personligt ledarskap. Vi utgick ifrån en alternativ konflikt-och problemlösningsmodell, Intressebaserad Problemlösning, som uppmanar oss att inte bara fokusera på utmaningar och lösningar när vi stöter på patrull i våra projekt utan även på hur vi skapar själva förutsättningarna för att få till ett konstruktivt samtal och samarbeta med andra för en lösning. Utifrån FIRO-teorin, som vi berört tidigare i kursen, är en grund för både trygghet och motivation att vi i någon mån känner oss betydelsefulla (inkluderade), kompetenta (kapabla) och omtyckta (respekterade/accepterade). Frågan är då hur vi kan hjälpa andra att känna trygghet i ett samarbete eller inför och under ett möte? Vi fick reflektera kring vilka behov vi själva har i en relation/en grupp och vilka behov vi tror att någon i vår närhet har, till exempel en partner, kollega eller föreningsvän. Som stöd gjorde olika övningar, bland annat en där vi fick berätta om en situation utifrån den andra personens perspektiv med hjälp av sju frågor (se bild ovan). Vi fick också fundera över vilka försvarssignaler vi ser hos oss själva och den andra personen, när vi hamnar i konflikt eller känner oss otrygga (se lista: försvarssignaler). Genom att vara uppmärksam på signalerna och aktivt skapa trygghet kan vi påverka förutsättningarna för de samarbeten som är viktiga för oss.

Magdalena hälsar att Förtroendefullt Samarbete – att bygga långsiktiga relationer (Radical Collaboration på engelska), av James W Tamm och Ronald J Luyet är en engagerande (och rolig!) bok som rekommenderas för fördjupning i Intressebaserad Problemlösning, försvarssignaler och FIRO-teorin applicerad på individer. Det finns även mycket att hitta på www.radicalcollaboration.com.

Efter workshopen diskuterade vi våra projektidéer tillsammans med Fredrik. Några av frågorna som lyftes var:
• Vilka lyckade exempel på innovationsplattformar finns?
• Hur kan vi skapa engagemang i våra byar/kvarter/städer?
• Kan renovering av båtar vara en väg in på arbetsmarknaden?

På kvällen såg vi Malmö Dockteaters föreställning Skvalpet som spann vidare på teamat ledarskap och gruppdynamik, då den handlar om en grupp skådespelare som försöker göra en föreställning tillsammans utan något färdigt manus. Regissören Erik Holmström spelade alla dockorna, varav en var hans alterego – regissören Erik Högström. Förra måndagen var även DN på plats och deras recension finns att läsa här.

Tisdagen i Humlebæk

På tisdag morgon tog vi tåget till Humlebæk, Danmark, för att besöka Crossing Borders. Med på resan från Malmö följde Gittan (lärare på Glokalas allmänna kurs), Nils (projektledare, Centrum för Publikt Entreprenörskap) och Eric (ekoentreprenör, Gilbert Ecological Cleaning). Syftet med resan var ”knowledge and experience sharing toward empowering Eco-Entrepreneurship Start-ups in Denmark, Finland and Sweden.” Se programmet här.

I Humlebæk möttes vi av Crossing Borders 15 internationella studenter och fem deltagare från deras partnerskola i Finland. Vi ägnade förmiddagen åt att höra mer om deras Eco-hub project och att lyfta exempel på samhällsentreprenörskap från våra olika länder.

Här är några av oss från Sverige och Finland på väg till Louisiana.

Efter lunch höll Candela Vargas en föreläsning för oss om permakultur utifrån hennes engagemang i stadsodlingen Byhaven 2200 i Nørrebro, Köpehamn. Hon uppmanade oss att använda permakulturens principer både när vi designar odlingsprojekt och när vi designar sociala projekt. Här är hennes prezipresentation.

Vi avslutade dagen med att besöka Louisiana, som bland annat hade en utställning med Louise Bourgeois. Louise har sagt att det som drev henne var att omvandla hat till kärlek.

Tack till er som var med och gjorde internatet till två lärorika dagar!