Inspiration: Tre exempel

Hur har andra organiserat sig och varför? Här är tre exempel.
1) Läsning: C-O-M-B-I-N-E – från aktiebolag till kooperativ

fo%cc%88rdomar ”C-O-M-B-I-N-E är ett kreativt och kooperativt arkitektkontor i Stockholm. Elin Olsson var med och ombildade företaget från aktiebolag till kooperativ. Tillsammans med organisationspsykologen Anders Risling beskriver hon varför kooperativa värderingar passar särskilt bra för kreativa företag i en allt mer komplex värld.”

Läs kapitlet om kooperativet Combine, sida 157 – 170 i antologin: Fördomar, form och framtid – reflektioner om kooperation från unga politiker och kooperatörer (pdf)

2) Video: Sociokrati, engagemang och organisering på Kontrapunkt

kontrapunktKulturhuset Kontrapunkt i Malmö utforskar en form för organisering som heter socioktrati. Sociokrati bygger på självstyre och delaktighet i beslut, med tydliga principer för en organisations struktur. Intervjun med Sofie är gjord hösten 2015, då Kontrapunkt lade all sin kraft på att ge tak över huvudet och stöd åt flyktingar.

Video: Intervju med Sofie på Kontrapunkt.
Video: introduktion till sociokrati med James Priest.
Reportage om flyktingmottagandet: Välgörenhet sluter upp i Malmö.

3) Video: Transition Towns – en rörelse med lokala initiativ

transitionNaresh Giangrande berättar om perspektiv och exempel från Transition Town-rörelsen under ett besök i Malmö (tyvärr med ljudstörningar i början av videon.) Han var med och startade initiativet i Totnes, England. Bland annat berättar han om exempel på deras projekt lokalt:
TRESOC – Totnes Renewable Energy Society Ltd, ett gemensamt ägt energibolag.
The Transition Initiatives Daily, twitter-genererat nyhetsflöde.
– Den lokala valutan Totnes Pound.

Se videon här.

Artikel av Brian Goodwin: ”Resilience – The bottom-up participatory process that is the Transition Movement.”

Den svenska delen, Omställning Sverige, med grupper på många platser lokalt kan du läsa mer om på omställning.net. De har tidigare tagit fram ett material med en hel del generella tips kring organisering, boken ”Ställ om Sverige”.