Modul 1: Uppgift 1-4

Modul 1 pågår 29 augusti – 6 november.
Uppsamlings-datum för uppgifterna under modul 1: 20 november.

Första veckan – Profilbild & kort personlig presentation:

  1. Ladda upp en bild till din profil. Navigera via menyfältet uppe till höger med ”Hej, [ditt namn]” och klicka -> ”Profil” -> ”Byt profilbild”
    (Var ska man klicka? Se en skärmbild →).
  2. Till den 5 september vill vi att du skriver något kort om dig själv och varför du deltar i kursen (cirka 300 tecken – tänk twitterlängd!). Beskrivningen lägger du in som en uppdatering till din profil. Gå till förstasidan eller till ”Senaste händelser” under fliken ”Forum” i menyn.
    (Var ska man skriva uppdateringen? Se en skärmbild från förstasidan →)

#1 Erfarenheter av projekt/initiativ

Beskriv dina erfarenheter av att arbeta i projekt eller liknande initiativ (kortfattat).
Vilken roll hade du? Var det bra att arbeta i projekt? Vilka var svårigheterna?
Omfattning: Ungefär en A4-sida i text.
Inlämning: 4 september. Forum för uppgiften (inloggad) →
Gruppindelning: Efter inlämningsdatumet kommer alla kursdeltagare bli indelade i en grupp för respons.
Respons: Ge respons till de andra i din grupp under tiden fram till den 18 september.

#2 Projektskiss

Inlämning: 11 sept
Beskrivning av uppgiften →
Forum för inlämning (inloggad) →

#3 Perspektiv på samhällsentreprenörskap

Inlämning: 24 oktober.
Beskrivning av uppgiften →
Forum för inlämning (inloggad) →
Respons till varandra: 25 oktober – 7 november.

Frivillig uppgift: #4 Intressenter och kommunikation

I den delen av kursen som handlar om projektledning är en frivillig uppgift att göra en kommunikationsplan och/eller intressentanalys för det projekt eller initiativ du utvecklar – vi ger gärna feedback.

Här kan du lära dig mer om intressenter och kommunikation.→
Forum för inlämning och feedback.→