Vad är Arbetsintegrerande Sociala Företag?

I Sverige finns det ingen dedikerad organisationsform för Social företag eller Samhällsentreprenörskap. Det öppnar för att man kan välja att organisera sig på flera olika sätt för att driva sin sociala verksamhet. I förra veckans tema fick du flera exempel på sätt att organisera sig.

tillsammansEtt begrepp som används mycket dessa dagar, och som inte är kopplat till en särskild organisationsform är Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Dessa utmärker sig inte så mycket i hur de är organiserade utan varför de drivs: de har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Detta mål urskiljer sig från andra social företag som
kan ha andra metoder eller samhälleliga mål – t ex bygdebolag, hållbarhet, ungdomar, utanförskap och som inte direkt använder målgruppens arbete/sysselsättning som redskap.

Vill man läsa mer om Sociala företag och Arbetsintegrerande Sociala Företag kan man kolla på Branschorganisationens SOFISAM egen hemsida.

Det finns också en bra generell genomgång på myndigheternas informationssida Verksamt, kolla gärna in där. Här förklarar man hur dessa definieras och vad som passar bäst för olika initiativ.
Fortsätt läsa

v. 42 Tema: Former för organisering

Vilka är fördelarna med att driva en verksamhet i en eller annan organisationsform? I det här temat lyfter vi fram de vanligaste formella formerna (i Sverige) och exempel på samhällsentreprenörskap inom varje.

Oavsett om vi redan arbetar i en organiserad form eller är på väg att etablera en ny verksamhet kan det vara värdefullt att reflektera över de olika möjligheterna. Organisering är heller ingen isolerad fråga – hur vi organiserar oss speglar och påverkar också vilken filosofi vi vill jobba efter och hur initiativet skall finansieras. Vi hoppas att du hittar något som du blir nyfiken på och vill läsa mer fördjupat om.

  • Ideell förening
  • Kooperativ / Ekonomisk förening
  • SVB-bolag (Aktiebolag med särskild vinsutdelningsbegränsning)
  • Enskild firma och egenanställningsföretag
  • Aktiebolag
  • Informell organisering – nätverk och grupper

En ingång – frågor för att reflektera utifrån:

Vilken formell form passar för den verksamhet jag/vi ska driva? I artikeln ”For Love or Lucre” föreslår Jim Fruchterman att först arbeta igenom idén, och om det är möjligt utforska idén i praktiken. I en del fall går det kanske att pröva verksamheten utan att ha egen organisation, eller genom att samarbeta med en redan etablerad aktör. Fruchtermans artikel är skriven för en amerikansk publik, men kan ändå fungera som en inspiration.
Här är en summerad översättning av frågor som ställs i artikeln, som en grund till att analysera vilken organisationsform som kan passa för en verksamhet: Fortsätt läsa

Inspiration – verktyg och resurser för social innovation

SIC – Social Innovation Community är ett nätverk för sociala innovatörer i Europa. De har skapat en öppen online-resurs – SIC learning repository -”for innovators, researchers and policy makers to improve their skills in design for Social Innovation”.

Klicka på bilden nedan för att komma till resurssidan:

 

::::::::::::::::::::::

Inspiration: Projektet Drevet vill skapa jobbmöjligheter för ensamkommande flyktingungdomar 

Fortsätt läsa

Tema: Hållbarhetsmålen – en global agenda

Under kursträffen 16-17/9 besökte några av oss Framtidsfestivalen i Malmö, festivalen blickade mot de globala målen som utgör ”Agenda 2030” och som kommer att förändra världen till år 2030. Denna vecka ägnar vi åt att ta reda på vilka dessa hoppfulla mål är. Är det möjligt att de uppnås? På vilket sätt är de relevanta för oss och ditt projekt/initiativ?

Bakgrund

I september 2015 antog FN 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) för perioden fram till 2030. De nya målen bygger vidare på Milleniemålen (2000-2015). Hållbarhetsmålen är resultatet av en lång konsultationsprocess, och gäller för alla länder globalt. I det här temat undersöker vi målen närmre. Vad handlar de om? På vilket sätt de är relevanta för oss?

Fortsätt läsa

Uppgift: Mitt sammanhang

7d943230fd34267cafffa0376228788d

Syftet med den här uppgiften är att skapa en medvetenhet kring motivationen bakom vårt arbete och det vi personligen önskar kunna få ut av vårt projekt. Uppgiften kommer i två delar, en första del där du funderar på VARFÖR du engagerar dig i ditt projekt och en andra del där du lägger upp en plan för VAD du ska göra under den kommande terminen.

Välj själv hur långt du vill skriva (rek. 1-2 A4) men var noga med att ge dig tillräckligt med tid för att verkligen tänka efter och ställa frågor till dig själv. Rita eller skissa gärna om det underlättar (bilder kan bifogas).

Uppgiften ska fungera som en personlig “uppdatering” och planering, det du beskriver behöver alltså inte vara något som du faktiskt vill kommunicera öppet om ditt projekt. ”Oavsett om din intention är ‘trygg privatekonomi’, ‘förändra världen’, eller ‘ha kul’ så underlättar din egen klarhet över din motivation hur du kommunicerar din idé, tror vi.


Del 1:
– Vad är min intention och motivation bakom mitt projekt/initiativ/idé? Vad var det som drev mig till att börja med projektet och vad får mig att fortsätta arbeta med det?
– Vilka förhoppningar har jag med projektet? Vad ger mig energi till arbetet och vilka delar känns mest meningsfulla för mig personligen?

Om du inte jobbar med en tydlig idé eller projekt – fundera över vad det är som driver dig i stort, vad det är du får energi av i livet och vad du skulle tycka vara meningsfullt att ägna din tid åt.

Del 2:
Gör en plan eller tidsaxel för de kommande månaderna (t.ex. fram till februari). Notera några saker/händelser som du vill få gjort inom ditt projekt under denna tid (t.ex. möten, avtal, konkreta mål uppnådda etc.). Skriv några kommentarer om hur du vill genomföra detta och även varför. Hur kommer arbetet se ut i din vardag? Relatera gärna till dina tankar i del 1 och reflektera över om din plan för projektet motsvarar din personliga intention med projektet/initiativet.

Inlämning: 15 oktober i denna tråd i kursforumet (inloggad)

Feedback: Efter inlämningsdatumet presenterar vi en form för feedback er emellan. Ni kommer även att få feedback från Emma eller Annika.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att ta kontakt med någon av oss pedagoger!

Att utforska alternativa framtidar

Framtiden: Video // Angela Oguntala – Exploring alternative futures

screen_explore_alt_futures

Länk till video: http://videos.theconference.se/angela-oguntala-exploring-alternative-futures

Vilka framtidsberättelser och visioner är det vi inspireras av? Hur påverkar de vårt handlande?
Angela Oguntala ger perspektiv på hur vi kan arbeta med framtidsscenarier – för att medvetet styra mot den framtid vi vill vara med och skapa.
Från The Conference i Malmö, 17 augusti 2016.

”Visions are powerful because they inspire us, but also limit us”. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tips: Tusen tankar, en idé – ansök till Brewhouse Award

”Från och med nu och fram till den 31 oktober kan du skicka in ditt bidrag till Sveriges mest nyskapande idé- och innovationstävling.

Tävlingen vänder sig till kreatörer och innovatörer inom arkitektur, design och formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, musik, måltid, scenkonst, slöjd och konsthantverk, spelutveckling samt upplevelsebaserat lärande.

Brewhouse vill hylla, stötta och göda det kreativa entreprenörskapet. Därför finns The Brewhouse Award.”

Läs mer

Tips: Social Innovation Forum i Malmö

”Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation.”

Läs mer. 

Tips: Vinnovas temautlysning – social innovation mot segregation

”I det här erbjudandet finansierar vi innovationslabb som har potential att öka inkluderingen och bryta utanförskapet och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle. Innovationslabbet ska vara en fysisk mötesplats där de som berörs av problematiken, till exempel elever eller boende, bjuds in för att tillsammans med aktörer från olika sektorer hitta och testa nya idéer.”

Ansök senast 27 sept.
Läs mer och ansök här.

v. 36 – Vad är samhällsentreprenörskap? Och vem får ta rollen?

Denna vecka öppnar vi upp för diskussionen om samhällsentreprenörskap och vilka som får plats i den gängse bilden av en samhällsentreprenör. Vi tar på oss de något kritiska glasögonen och kikar in under fasaden. Allt för att påminna oss om vilket samhälle vi agerar i och vilka strukturer som styr bakom kulisserna. Här följer olika uppslag och inspiration till diskussionen.

Hannah Ohm skriver:
”Med forskaren Richard Florida spred sig en väldoftande och självreproducerande idé om den nya konstnären. En hel klass av nya konstnärer faktiskt. Som arbetar kreativt och konstnärligt, som har samarbeten med storsäljarna, som gillar shabby chic och ersätter kontoret med kafé-miljö. Det bästa med denna klass är att de inte bara är hippa utan även drar med sig ekonomisk tillväxt till det område som de väljer att bo i. Klockrena samhällsentreprenörer såklart, eller? Men vad händer då med de som inte passar in i den här bilden? Kan de då ändå vara samhällsentreprenörer? Användningen av näringslivets språk och föreställningar gör att de projekt som är en kritik mot systemet aldrig kommer lyftas fram. De kan inte pitcha sig eftersom det är en obekväm visa för åhörarna och de kan inte finansiera sin verksamhet eftersom inget företag vinner på att arbeta pro bono för dem.”

Läs gärna hela artikeln (s. 6-10) här i Magasin Nic’s nummer ”Vad är samhällsentreprenörskap?”:

Hannah målar upp en bild av samhällsentreprenörer som hippa, unga medelklassindivider. Ägna gärna 30 minuter åt att googla/söka/leta efter ett samhällsentreprenöriellt initiativ eller projekt som kommer från ett ”oväntat” håll, från någon eller några som inte självklart uppfyller normen. Dela gärna eventuella upptäckter eller tankar/insikter i denna kursforum-tråd.

Förslag på diskussionsfrågor: Fortsätt läsa

Kursstart – Samhällsentreprenör fördjupning

Idag sätter vi igång Samhällsentreprenör fördjupning – välkommen!

Vi ser fram emot att få jobba kring spännande teman tillsammans med er!

De första tre veckorna fram till kursträffen 16-17 september blir en tid för uppstart, och den här veckan börjar vi med lite material som inspiration och två inledande uppgifter som du hittar nedan – Personlig presentation och Förväntningar på kursen.

Kursmaterial från tidigare års kurser ligger kvar på plattformen, kika gärna om ni är nyfikna. Deltagarna från tidigare år finns också fortfarande registrerade på plattformen, som ni kan se är det en utökad grupp under ”Deltagare”. Kursformet för vår kurs 2017-2018 är dock bara synligt för oss som deltar i kursen denna omgång.

Fortsätt läsa