Välkommen till kursen!

Den 28 augusti sätter vi igång kursen!

Du hittar då både ett nytt inlägg här och får även ett mail med länk som påminnelse. Vi ses!

Här hittar du kursbeskrivningen –>

Och här hittar du praktisk info inför kursstarten – till dig som kursdeltagare →

Tips: sök till 3 månaders acceleratorsprogram i Helsingborg!

”Are you an entrepreneur? Do you work to create a positive impact on the planet? SoPact is now open for applications for our 3-month accelerator program in Helsingborg.”
Application deadline: September 11th.
Läs mer och ansök här!

Sök till SoPact för en chans att vara med i vårt acceleratorprogram som spänner över 3 månader. En möjlighet som positivt kommer förändra er startup och kanske även era liv. Vårt mål är att se till att er startup har en mycket bättre chans att lyckas efter att framgångsfullt genomfört programmet. Ni kommer vara redo att skala upp er “impact” och vara bättre förberedda för att ta nästa steg i er entreprenöriella resa.

Ta fram en prototyp eller demo, bygg ett starkare team, etablera viktiga relationer med partners och andra intressenter, testa hypoteser kring er produkt/tjänst och marknaden, förbered er för att ta in extern finansiering. Efter att framgångsrikt ha tagit er igenom SoPact bör ni vara redo att ta in er första runda extern finansiering 6-9 månader efter programmet.

Samhällsentreprenör – fördjupning 2017/2018

Kursbeskrivning

Samhällsentreprenör fördjupning – distans
Utmana din idé i teori och praktik

Skiljer sig samhällsentreprenörskap från annat samhällsengagemang? Vilka värderingar finns i begreppet och hur hänger de ihop med utvecklingen i samhället? Var befinner jag mig i mitt projekt och hur kan det relateras till andra verksamheter?

Distanskursen Samhällsentreprenör – fördjupning vänder sig till dig som har läst kursen Samhällsentreprenör eller har tidigare erfarenheter och kunskap inom fältet. Du vill fortsätta att fördjupa dig i frågor som rör samhällsentreprenörskap och utvecklas med dina idéer eller initiativ.

Visionen och syftet med kursen
Kursen ska fungera som en plattform för utveckling av idéer och initiativ, där du med fördel har ett eget projekt, en idé eller ett initiativ som du vill arbeta mer fokuserat med. Under distanskursen Samhällsentreprenör (första året) utforskas begrepp, perspektiv, praktiska kompetenser och olika lokala och internationella exempel på samhällsentreprenörskap. I fördjupningskursen är tanken att kunna utforska frågor som är obesvarade, och att gräva djupare inom olika områden och kompetenser som är aktuella och angelägna för dig.

Samhällsentreprenörskap är ett ämne som diskuteras livligt på många håll och ur flera olika aspekter. I kursen följer vi den aktuella debatten och relaterar den till våra egna erfarenheter.

Fördjupningskursen bygger på ett aktivt deltagande i planeringen av innehåll och form, för att anpassas efter dina och gruppens behov.

Mer info i följande kursbeskrivning – pdf →

Praktisk info inför kursstarten – till dig som kursdeltagare →

Kursens avslutande vecka – inspiration & utvärdering

Hej! Vi närmar oss kursens slut 26 maj, men det finns möjlighet att boka in tid för att bolla utvecklingen i idéer/initiativ även fram till början av juni. Det finns också tid för att komplettera eventuella uppgifter som är kvar från året (vi mailar påminnelse om det är aktuellt).

Utvärdering
Som återblick för dig och värdefull information för oss ber vi er att fylla i en utvärdering av kursåret.
Svara här online →
Svara senast fredag 2 juni!

Studieintyg
Efter kursslut sammanställer vi ett intyg som kommer per post, maila din aktuella adress om du har flyttat under året.

Inspiration: CITY TOOLBOX

Inspiration för att skapa möten och interaktioner! Från olika håll i Europa.

Tips för sommaren:

Hoppas vi ses framöver i spännande sammanhang, här är några tips ur evenemangskalendern!

HÅLL! SUSTAINABILITY BY DESIGN. 1-7 juni i Malmö.

MADE IN SPACE. 15-17 juni i Köpenhamn.

EUROPEAN SUMMER UNIVERSITY FOR SOCIAL MOVEMENTS. 23-27 augusti, Toulouse.

Bilder från året!

Inspiration

Nu befinner vi oss i slutet av kursen.

Ni jobbar vidare med era projekt, kanske jobbar ni med att komma ikapp med uppgifter som ex: uppgift framtid men även andra under kursen. Så vi vill bara skicka med en inspiration under denna sista tid!

Vi hade en normkritiska temadag på Glokala folkhögskolan i slutet av mars, som organiserades av mig (Fatuma) och min kollega Paula.

Den föreläsning som ni ska få ta del av handlar om: Kampen om den muslimska kvinnans kropp – en historia om kolonial politik. Samtalet hålls av Maimuna Abdullahi, hon är socionom från Göteborg och författare till rapporten “The forgotten women”.

Hoppas denna föreläsning ger er nya perspektiv! Och Lycka till med era i arbeten!

 

2 x Inspiration

Tid den här veckan för arbete med uppgift: Framtiden.

Inspiration:

Samtal om social innovation – Stockholm 23 mars

Hur ska förutsättningarna för social innovation och samhällsentreprenörer utvecklas? I ett samtal i mars medverkade bland annat näringsminister Mikael Damberg:
”– Men om vi ska nå skala så kan satsningar på det här området inte bara vara små projekt. Därför kommer vi titta mer framöver på hur socialt entreprenörskap och social innovation kan verka på systemnivå, berättade Mikael Damberg.”

Artikel om samtalet – länk. Hela samtalet kan ses i efterhand:

URBI – socialt företag som utvecklas i Malmö

”Tankarna på ett företag med inriktning på urban biodling har funnits i minst sju år, då föreningen Hidde Iyo Dhaqan startade med bi- och insektsodling genom Barn i stan på Seved. Vi såg en möjlighet att göra gott för den biologiska bi- och insektsmångfalden och samtidigt engagera barn i frågor kring hållbar utveckling och konkret miljöarbete.”

Artikel på socialinnovationskane.se →

Inspiration: Framtidsspaning – Drömmen om utopin

”Människor har alltid haft idéer om hur framtiden ska se ut. Men nu tycks vi ha extra svårt att se alternativ till vårt sätt att organisera samhället. Roland Paulsen spanar mot morgondagen.”

Roland Paulsen i en längre artikel i DN, april 2017

Uppgift: Framtiden

FRAMTIDEN

Vi närmar oss nu slutet av kursåret och framför oss ligger framtiden. Vad vill du ta med dig från det gångna året in iSkärmavbild 2016-04-14 kl. 14.03.25 framtiden? Hur vill du att framtiden ska se ut för dig och ditt projekt, din verksamhet? Vad händer om du ser på ditt projekt i ett längre perspektiv?

I denna uppgift får du chansen att på olika sätt blicka framåt och anta ett långsiktigt perspektiv. Vi har samlat ihop några olika metoder som syftar till att blicka framåt. Välj den som du tycker passar dig och du blir nyfiken på, kombinera eller hitta på ett eget sätt.

Hur: Välj ett av alternativen nedan eller gör en egen version och gör sen ett inlägg i kursforumet – skriv, rita, spela in ljud eller video.

Inlämning: 15 maj i kursforumet →

Respons till varandra
Ta del av vars och ens inlämning i kursforumet och ge sen en kort kommentar under respektive inlägg.

Vilka tankar och reflektioner väcks hos dig som du vill dela med dig av? Har du några tips och råd att ge med tanke på framtiden för initiativen?

Lämna din respons senast den 26 maj.

Alternativ 1) REFLEKTERA & SIKTA MOT MÅL

Att sätta upp tydliga mål som vi gör konkreta ger oss större möjlighet att veta vartåt vi är på väg. Sedan kan målen förstås förändras på vägen, men om vi inte har tagit ut någon konkret riktning i början så är det lätt att förvirra sig i alla möjligheter och hinder som är omöjliga att inte stöta på under resans gång. För att orka vandra hela vägen när det ibland blåser motvind så är det viktigt att klargöra varför vi vill detta, vad det är som motiverar oss och var vi kan finna stöd. Sätt dig i lugn och ro med papper och penna för att svara på frågorna nedan.

Framåtblick
1. Vilka tre saker skulle jag vilja lova mig själv att göra inom ett år?
2. Vilka tre egenskaper vill jag jobba med att utveckla inom ett år?
3. Under vilka omständigheter skulle jag vilja arbeta?
4. Vad är det som tar för mycket av min tid idag som jag vill ändra på?
5. Vad vill jag ägna mer tid åt?
6. Vad vill jag lära mig mer om?
7. Vilka ”måsten” vill jag sluta med?

Målbild
1. Vilka mål vill jag sätta upp för mig själv de kommande åren?
2. Varför vill jag nå detta mål? Vad ger det mig? Vad ger det andra?
3. Vilka delmål krävs det att jag tar för att nå dit?
4. Vad är det minsta och första steg jag kan tänka mig att ta idag/ imorgon/denna vecka för att närma mig det målet?
5. Hur ska jag finna motivation att jobba mot mitt mål ifall jag tappar motivationen?
6. Var kan jag finna stöd i min process?

Alternativ 2) FANTISERA & RITA

Vad händer när vi använder vår fantasi som verktyg för att föreställa oss framtiden? Och hur kan vi ta hjälp av det visuella för att drömma och planera? Här får du inspiration till hur du kan rita din framtid och dina steg på vägen dit:

Alternativ 3) SKISSA UPP DINA MÅLSÄTTNINGAR OCH VÄGEN DIT

processplan Här hittar du en handskissad modell för att identifiera målsättningar, och rita upp hur processen dit kan se ut. Om du vill kan du kika på ett filmklipp där August i en del av videon muntligt förklarar hur den handskrivna modellen kan användas: https://vimeo.com/49668383