Tema: Kommunicera – för att involvera och förändra

Veckans tema knyter an till pitch-uppgiften. Vi tittar närmre på berättande som metod (storytelling) och berättelsens potential. Vilka historier vill vi berätta? Hur kan vårt berättande gå hand i hand med det vi försöker skapa, förändra?

Tidigare i kursen har vi länkat till magasinet Ethos videoreportage om Homebaked i Liverpool, som ett exempel på en berättelse om ett initiativ.
→ Titta på den korta filmen (9 min) igen. Vilka olika ingredienser används i filmen, vad väljer de att lyfta fram? Skriv gärna ner de olika ”ingredienser” de använder för att skapa berättelsen om Homebaked.

Se/lyssna: The Storyteller’s Secret

Kraften i berättande, att kommunicera genom historier, understryks i en koncis presentation nedan med ljudkommentarer från Carmine Gallo. Vilken historia vill vi berätta i de initiativ vi driver?

Frågor för reflektion:
⇒ Citat ur inledningen: ”Storytelling is not something we do, storytelling is who we are”.
Är det berättande (storytelling) som definierar oss som människor? Är det ett påstående du kan hålla med om?

⇒ Från mitten av presentation nämns fem kategorier av berättare – Storyteller’s who:
– Ignite our inner fire
– Educate
– Simplify
– Motivate
– Launch movements
I vilka situationer berättar du historier? Om du tänker på din roll i de sammanhang där du är verksam, kan du placera in dig själv i en eller flera av de här kategorierna?

⇒ ”Storytelling culture at KPMG” nämns som ett positivt exempel där medarbetarnas motivation har ökat. Att arbeta med kulturen på en arbetsplats kan ses som ett ”mjukt” sätt att styra utvecklingen. Kan du jämföra med erfarenheter i projekt eller verksamheter du har arbetat i, har det funnits en kultur av att dela historier? Hur har du isåfall upplevt den kulturen? Vilka risker finns med att bara betona positiva exempel och erfarenheter?

Fortsätt läsa

v. 7 Nå ut! – introduktion och Pitch

Hej!
Idag startar vår fjärde Modul, som vi valt att kalla ”Nå ut!”

Lisa ger en introduktion till modulen.

HÄR finns introduktionen som text också.

Uppgift: Pitcha – presentera idén

Inlämning den 5 mars, i kursforumet

Alternativ 1) Skapa en pitch för ditt initiativ/projekt/verksamhet. Spela gärna in i video. Alternativ kan vara ljud, ett manus, eller en presentation i annan form. (Ta kontakt om du har tekniska funderingar!)
En riktlinje kan vara att det ska ta mellan en minut till max tre minuter att ta del av pitchen.

CSES i Stockholm listar 5 punkter som en möjlig struktur att arbeta med:

”Vår erfarenhet är att en bra elevator-­‐pitch ska ha följande innehåll och sekvens t.ex. som svar på frågan ”Vad jobbar du med?”:
1. Säg vad din verksamhet heter och vad du heter (om inte redan känt)
2. Förklara problemet du vill lösa och ev. varför det är ett problem
3. Beskriv kortfattat din lösning (produkt, tjänst)
4. Beskriv vilket värde (effekt/nytta) kunden/mottagaren/intressenten får av din lösning
5. Föreslå nästa steg anpassat till vem/vika som lyssnar”

Alternativ 2) Välj ut två-tre befintliga pitcher att analysera, till exempel videopitcher från Kickstarter eller andra plattformar. Hur är pitchen strukturerad, vad är det som sägs? Hur är den filmad, och med vilken grad av personligt tilltal? Lyckas den med att fånga intresset?
Skriv (eller spela in) en sammanfattning och reflektion, med länkar till analysmaterialet.

Alternativ 3) Ta fasta på en egen tidigare pitch/presentation och analysera den utifrån hur den har fungerat i skarpt läge, i möte med mottagare. Vad har fungerat bra? Hur skulle du vilka utveckla? Finns det nya/andra mottagare som du skulle behöva anpassa den till?
Skriv (eller spela in) en reflektion med din analys, länka/bifoga originalpitchen om det är möjligt.

Oberoende av vilket av alternativet ni väljer, fundera på mottagaren vilka kan de vara och varför skulle er pitch nå det behov de har eller en tanke de vill ha eller vara med om att skapa. Hur kan ni skapa denna dröm de efter er pitch känner att de kan röra vid?

Ta kontakt om du har frågor, och anpassa gärna uppgiften till dina behov!

Respons till varandra

Ta del av var och en av dina kurskamraters inlägg i kursforumet och ge respons. 
Om det är en pitch (alternativ 1):
– Hur fungerar pitchen? 1) fångar den intresset? 2) tydliggörs genomförandet?
– Har du förslag på förändringar eller utveckling?
Om det är analys/reflektioner (alternativ 2 & 3):
– Vilka tankar och reflektioner väcks hos dig som du vill dela med dig av?
– Har du tips kring att kommunicera sin idé utifrån inlägget som du vill dela med dig av?
Lämna din respons senast den 3 april.

::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration – pitcha för att fånga intresset?

En viktig utgångspunkt kan vara att flytta fokus från dig själv, varför projektet eller idén är viktig för dig, till mottagaren. Vem är mottagaren och vad är mottagarens drivkraft? Varför ska mottagaren vara intresserad av idén? Vad kan hen, hon eller han bidra med? Med kunskap och medvetenhet om den som du riktar dig till blir det lättare att forma presentationen. Samtidigt är det viktigt att mottagaren själv får läsa in sin roll i sammanhanget, det behöver inte vara övertydligt.

Vi kan tänka oss två nivåer i utformandet av pitchen:
– Att budskapet i första hand ska fokusera på visionen och resultatet, vad är det som ska skapas genom idén? I andra hand kan det handla om att presentera problemet eller möjligheten som idén svarar mot. Om det är välkänt behöver det inte utvecklas, ett exempel kan vara ett problem som klimathotet, där de allra flesta har med sig en bild av utmaningarna vi står inför.

En inspiration kring att kommunicera på ”varför”, det bakomliggande syftet, kan vara Simon Sineks resonemang om kommunikation:

– När vi ser att vi har fångat intresset är det också viktigt att gå vidare till vad vi kan kalla nivå två där vi berättar hur idén kan genomföras och varför vi är de personer som ska göra det. Här är det också viktigt att vara kortfattad. Hur ska idén sättas i verket, hur är den möjlig att genomföra? Varför har just du eller ni den kompetens som behövs för att få idén att hända, att bli verklighet.

 

 

Inspiration

Delar en artikel som kanske inte är inspirerande men jag tycker att den är intressant och aktuell! 🙂

https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/damberg-satsar-150-miljoner-pa-socialt-entreprenorskap/

 

Tema: Teori U

Vad händer när vi tillsammans föreställer oss framtiden?

Teori U är en process som bland annat går ut på att bli klar över och hämta kraft från sin inre intention och komplettera det med vilja och handling. Vad är viktigt för mig och hur går det ihop med vad de andra behöver?

Veckans tema handlar om Teori U som är en teori, en metod och ett ramverk för att leda hållbara förändringsprocesser. Det är Otto Scharmer, lektor på MIT (Massachusetts Institute of Technology), som utvecklat teorin i samarbete med flera andra, bland annat Peter Senge som skrivit den populära boken Den femte diciplinen om lärande organisationer. Otto Scharmer har i Teori U satt samman teorier och insikter från bland annat organisationsteori, ledarskapsteori och kvalitetsarbete, för att få ett helhetsperspektiv på vad det är som driver och möjliggör reell förändring.

U

Fredrik Björk är lärare och forskare vid Malmö Högskola inom bla Ledarskap och organisation samt även lärare på grundkursen i Samhällsentreprenörskap på Glokala. Han har på flera sätt stött på och utforskat Teori U. Så här svarar han på frågan om varför Teori U är relevant för samhällsentreprenörer:

Fortsätt läsa

Dela inspiration!

Vi vet att ni sitter inne på värdefull kompetens och intressanta perspektiv. Vi kan berikas mycket av varandra så tanken är att ni ska turas om att lägga upp något på plattformen som inspirerar eller väcker tankar. Det kan vara att lyfta fram exempel inom samhällsentreprenörskap, länk till en intressant pod eller TED-talk, metodmaterial, en tankeväckande artikel eller video… du väljer! Det du delar kan vara direkt kopplat till de teman vi undersöker just nu i kursen, eller något annat du har stött på. Det kan vara kort eller långt.

Hur: Skapa ett inlägg på kursplattformen om det du vill dela. En guide finns här →

När: En person delar inspiration varannan vecka. Du kan lägga upp det när det passar dig under din vecka.

  • V 6: Rebecca
  • V 8: Edvard
  • V 10: Emmi
  • V 12: Helena
  • V 14: Anna
  • V 16: Sara
  • V. 18: Sofie

Ta gärna kontakt om du har någon fråga!

563138_626704827349583_698289790_n

Bild från Yes We Camp, 2013 i Marseille http://www.yeswecamp.org/

The Human Element

The Human Element är ett utvecklingsprogram som bygger på psykologen Will Schutz teori om gruppers utveckling och relationer – FIRO – Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Varje organisation består av människor och de enskilda individernas och gruppens förmåga till samarbete, ansvarstagande, kreativitet, konflikthantering och kommunikation mm är centralt för hur effektivt en organisation kan fungera. De enskilda individernas självkännedom och medvetenhet om hur de själva fungerar i relation till andra i en grupp blir här ett viktigt verktyg för att utveckla gruppens samarbete, produktivitet och välmående.

I ett kort videoklipp berättar Will Schutz’s son Ethan Schutz hur FIRO ledde fram till den verktygslåda för självkännedom och grupputveckling som The Human Element är idag.

 

Tidigare kursledaren Hannah Ohm har gått en kurs i The Human Element och skrivit en sammanfattande text om det centrala tankegångarna i The Human Element. Varsågoda!

The Human Element

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Uppgift –> Årskompassen

Sist men inte minst presenterar vi uppgiften ”Årskompassen” som är givande både för det privata och det professionella. Årskompassen hjälper dig att avsluta ditt förra år och planera för nästa. I din vardag med alla rutiner är det lätt att förlora sikten mot dina verkliga önskningar och mål. Du hittar uppgiften här: http://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/uppgift-arskompass/
Inlämning: 5 februari.

v. 2 Inre liv: Fokus i vardagen – Zen to Done

Hej, hoppas ni har haft fina helger!
Vi startar vårterminen med en modul kring ”Inre liv”. Vilka värderingar driver oss? Hur relaterar vi till andra i samarbeten? Hur arbetar vi för att prioritera och hålla fokus?


Inre liv
sträcker sig i tid fram till 12 februari. De kommande veckorna kommer vi att dela ut enskilda uppgifter till var och en av er om att dela inspiration till resten av kursen. Mer information om detta kommer nästa vecka. Men fundera gärna redan nu om du har några bra tips och idéer som du vill dela med dig av!

Organisering och fokus i vardagen – Zen to Done

En första ingång i det nya året blir att fundera på hur vår egen vardag ser ut, och om det finns saker vi vill pröva på att föra in i vårt dagliga sätt att arbeta? För något år sedan hade Magasinet Camino ett temanummer om hur vi kan förenkla vardagen – och få mer utrymme till att leva, till det vi vill göra. Ett av tipsen var e-boken Zen to Done av Leo Babauta, med den här introduktionen:

”Zen to Done är ett enkelt system för att få dig mer organiserad och produktiv, och ett sätt att leva sundare och mindre stressat, genom en uppsättning vanor.” (Augusts översättning)

Här kan ni lyssna på August Nilssons korta reflektion samt ett litet utdrag ur den inlästa versionen.
Direktlänk till mp3, 4:14 min.
Använd upp/ner-piltangenterna för att öka eller sänka volymen.

 I ljudinslaget nämns kapitel 3: Minimal ZTD – the simpler alternative. Texten finner du längst ner i det här inlägget.


Om boken:
Leo Babauta har tagit fasta på metodik från andra modeller som syftar till att hjälpa oss bli organiserade och effektiva i det vi gör, och försökt skapa ett enkelt ramverk med tio vanor (habits). I boken poängteras att det är viktigt att arbeta in förändringar en-två stycken i taget över 30-dagars perioder, så att vanebeteenden etableras och vi inte drunknar i alla nya saker vi ska göra på en gång.
Det trycks också på att vi fungerar olika som människor och läsaren uppmuntras att välja de vanor som känns meningsfulla, och att gärna anpassa utifrån förslagen i boken.

titel_ztd

Är förslagen i boken något som passar alla? Det finns säkert något alla kan ha användning, men det känns som att tilltänkta målgruppen i första hand är personer som har relativt stor frihet att styra över sin arbetsdag. Den fria agenten med många projekt i luften tycks vara den givna mottagaren. För samhällsentreprenörer kan det alltså vara en bra matchning. Tipsen för hur vi kan skapa struktur i vardagen är även användbara brett.

Boken finns tillgänglig att ladda ned direkt och läsa.
Vilka nya vanor vill du pröva?

Ladda ner ”Zen to Done” i sin helhet – pdf


Kapitel 3: Minimal ZTD – the simpler alternative

”For some people, implementing 10 new habits, even if they’re done one at a time, is overwhelming, and still too complicated. So for those who want to implement the simplest system possible, here’s the minimalist version of ZTD — a way to be productive without all the fuss.

It’s only four habits: collect, process, plan, and do. It also only uses two tools: a small notebook, and a pen.

1. Collect: Carry a small notebook and write down any tasks, ideas, projects, or other information that pop into your head. Get it out of your head and onto paper, so you don’t forget it.

2. Process: make quick decisions on things in your inbox, do not put them off. Process your inboxes (email, physical, voicemail, notebook) at least once a day, and more frequently if needed.

3. Plan: set MITs (Most Important Tasks) for each week, and each day. Do your MITs early in the day to get them out of the way and to ensure that they get done.

4. Do: focus on one task at a time, without distractions. Eiminate all distractions, then just focus on your task for as long as possible. Don’t let yourself get distracted from it. Don’t try to multi-task.

What the Minimal ZTD system leaves out
This version leaves out six habits: keeping a system of simple lists, organizing everything, weekly reviews, simplifying your tasks and projects, setting routines for yourself, and finding your passion. While I think these six habits are valuable, they are not absolutely necessary for a minimalist system.

The minimalist implementation
So how do you implement this system, and what do you need?
First the tools: A small notebook and a pen. That’s all.

So here’s how you implement the system:

1. Use your notebook to write everything down as you think of it. This allows you to get things off your mind and not forget them.

2. When you get to your desk or home, add those new tasks to your Master To-do List, which you can also keep in your notebook.

3. At the beginning of each day, review your list, and write down 1-3 MITs that you’d like to accomplish for the day. That’s your whole planning system. You don’t need any more than that.

4. Get your MITs done as early as possible. When you do each task, clear away all distractions and focus on doing that one task only. Do not multi-task. When you’re done, move on to the next MIT.

5. If you complete your MITs, go to your Master List and see what’s the next most important task on the list. Do it as in Step 4 above. Repeat as needed.

You don’t really need 10 different lists, and if you don’t keep those different lists, you don’t need a weekly review. I would still suggest you set a single goal for the year, and always focus on the next step needed to achieve that goal.

Also optional: add any of the habits that are left out of this minimalist system later, if you think they would help.”

Inspiration: En mer demokratisk ekonomi

Vilka är förutsättningarna för en mer demokratisk ekonomi? Behövs chefen eller kan vi göra det själva? Är kooperativ ett svar på hur delat ägande och demokratisk styrning kan se ut, eller är de tungrodda med bristande flexibilitet?

Inför jul- och nyårsuppehållet vill vi bjuda er på en liten cocktail av intressant läsning, lyssning och rörlig bild – om kooperativ, delningsekonomi och demokratisk ekonomi.

Artikel: ”How Co-ops Build Stronger Communities, a New Economy and a Better World”

Här hittar du en artikel (dec 2015) från den amerikanska horisonten, späckad med korta inspirerande exempel på kooperativ i USA. Det beskrivs hur det offentliga på lokal nivå i flera fall går in med ekonomiskt stöd till utvecklingen av fler kooperativ – en utveckling som kan tyckas oväntad utifrån en vanlig bild av USA.
I artikeln lyfts även utvecklingen med exploaterande tjänster inom delningsekonomin, som Uber, och hur kooperativ utveckling kan erbjuda en annan väg framåt.

”Beyond that, however, is the emergence of supposedly ”do-good” companies that are really wolves in sheep’s clothes, like the so-called sharing economy’s Uber. Even here, cooperatives are the ones leading the charge to transform that industry by creating their own cooperative alternatives.”
ur ”How Co-ops Build Stronger Communities, a New Economy and a Better World”

Lyssna: ”Ekonomisk demokrati” – Filosofiska rummet

Varför stannar demokratin vid arbetsplatsens tröskel? Eller har vi redan ekonomisk demokrati genom alla som är fria i sitt företagande och genom den stora offentliga sektorn som är demokratiskt styrd?
I ett resonerande samtal, från sept 2015, där det svenska sammanhanget står mer i fokus möts Magnus Jiborn, filosof, Sofia Nerbrand, liberal debattör och Roland Paulsen, sociolog och vänsterdebattör.

Video: ”Kan vi göra det själva?” En film om ekonomisk demokrati

Har ni inte sett den tidigare så rekommenderar vi dokumentärfilmen ”Kan vi göra det själva?” (2015) där utgångspunkten ligger nära radiosamtalet i Filosofiska rummet. Filmen rör sig mellan det amerikanska och svenska sammanhanget, och mixar i första hand intervjuer med olika tänkare och praktiker. Inblick ges också i några exempel på verksamheter.

Radiosamtalet och dokumentärfilmen hämtar en hel del inspiration från antologin ”Tillsammans: en fungerande ekonomisk demokrati” som kom 2012.

Hur ser vägen framåt ut? Behöver vi fler konkreta exempel på verksamheter, behöver vi politisk styrning eller något helt annat?

Vårterminen startar formellt 8 januari. Det är även sista anmälningsdatum för kursträffen den 15-16 januari, hoppas vi ses då! Tills dess önskar vi er en god jul och ett gott nytt år!