Bokläsning – hösten

Ett moment under hösten blir att läsa en bok eller ta del av något annat material som du är nyfiken på. Det kan handla om ett tema du vill undersöka närmre eller lära dig mer om, direkt kopplat till det du jobbar med eller mer fristående.

Vi har nedan gett förslag på litteratur som vi tror kan vara givande att fördjupa sig i. Det är också fritt fram att välja någon annan bok, eller material i annan form (artiklar, film, blogg…). Ett tips är att välja ut delar att läsa ur en bok – inte alla böcker behöver ju läsas från pärm till pärm. Bolla gärna med oss pedagoger om du är fundersam!

Ramar för bokläsningen under hösten:

Meddela ditt val av bok eller material med en kommentar till det här inlägget, senast fredag 14 oktober.

→ Skriftlig eller inspelad reflektion. Inlämning 5 december.
Tråd i kursforumet: http://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2016-2017/forum/topic/uppgift-boklasning-hosten/
Skriv eller spela in (ljud/video) en reflektion kring boken/materialet. Förslag till en struktur för reflektionen med dina tankar:

 • Summera innehållet i korthet (vad handlar boken/materialet om)
 • Vilka nya perspektiv ger boken eller materialet?
 • Hur relaterar boken eller materialet till det du utvecklar, finns det saker som du har praktisk användning av eller kan ta intryck av i ditt arbete?

Inlämning: 5 december, i kursforumet.
Omfattning: I text ca 3 000 – 5 000 tecken (inkl mellanrum), eller 5-10 minuter i ljud/video.

→ Skype-samtal utifrån böckerna / materialet
Utifrån våra reflektioner presenterar vi tankar, och diskuterar tillsammans. Förbered dig genom att ta del av de andras reflektioner som läggs upp i forumet.
Datum och tid: onsdagen 14 december, 19:00 – 20:30.
Form: Samtal via skype, vi planerar att endast använda ljud. Kontakta oss om du har frågor tekniskt så försöker vi lösa det.
Bekräfta att du kan vara med i samtalet: Maila Emma med ditt skype-namn, eller skriv ett privat meddelande här på plattformen.
Meddela även om du skulle ha förhinder och inte har möjlighet att vara med.

Upplägg för samtalet:

 • Välkomna och introduktion till formen för samtalet. Vi lyssnar till en person/bok i taget:
 • Presentation av den bok eller det material du har läst / tagit del av (5-10 min per person)
  Vad  har du funnit intressant i läsningen, vad har fångat dig?
 • Diskussion utifrån förberedd fråga från läsaren, och kommentarer eller frågor kopplat till boken (10 min per person)

Förbered alltså en kort presentation av den bok du har läst och det du finner intressant, samt en fråga för diskussion.

Förslag på böcker

Fortsätt läsa

Tema: Former för organisering

Vilka är fördelarna med att driva en verksamhet i en eller annan organisationsform? I det här temat lyfter vi fram de vanligaste formella formerna (i Sverige) och exempel på samhällsentreprenörskap inom varje.

Oavsett om vi redan arbetar i en organiserad form eller är på väg att etablera en ny verksamhet kan det vara värdefullt att reflektera över de olika möjligheterna. Organisering är heller ingen isolerad fråga – hur vi organiserar oss speglar och påverkar också vilken filosofi vi vill jobba efter och hur initiativet skall finansieras. Vi hoppas att du hittar något som du blir nyfiken på och vill läsa mer fördjupat om.

 • Ideell förening
 • Kooperativ / Ekonomisk förening
 • SVB-bolag (Aktiebolag med särskild vinsutdelningsbegränsning)
 • Enskild firma och egenanställningsföretag
 • Aktiebolag
 • Informell organisering – nätverk och grupper

En ingång – frågor för att reflektera utifrån:

Vilken formell form passar för den verksamhet jag/vi ska driva? I artikeln ”For Love or Lucre” föreslår Jim Fruchterman att först arbeta igenom idén, och om det är möjligt utforska idén i praktiken. I en del fall går det kanske att pröva verksamheten utan att ha egen organisation, eller genom att samarbeta med en redan etablerad aktör. Fruchtermans artikel är skriven för en amerikansk publik, men kan ändå fungera som en inspiration.
Här är en summerad översättning av frågor som ställs i artikeln, som en grund till att analysera vilken organisationsform som kan passa för en verksamhet: Fortsätt läsa

Mitt sammanhang

19 september – 6 november 

Modulen kommer att ha två inlämningsuppgifter.

Denna modul ger möjlighet att reflektera och studera det sammanhang som du befinner dig i med den idé eller projekt du utvecklar. Vilken är min drivkraft och vad är mina nästa steg? Vilken är min intention? Vilket nätverk har jag tillgång till och hur kan jag utöka det? Vad behöver jag för specifika kunskap och kontakter för att utveckla min projekt? Vilken form är den bästa för mitt projekt? Hur kan jag få fler intresserade och involverade i mitt projekt eller för de frågor jag driver? Vilka arbetsprocesser känns extra värdefulla för mig?

 

Uppgift: Mitt sammanhang

7d943230fd34267cafffa0376228788d

Syftet med den här uppgiften är att skapa en medvetenhet kring motivationen bakom vårt arbete och det vi personligen önskar kunna få ut av vårt projekt. Uppgiften kommer i två delar, en första del där du funderar på VARFÖR du engagerar dig i ditt projekt och en andra del där du lägger upp en plan för VAD du ska göra under den kommande terminen.

Välj själv hur långt du vill skriva (rek. 1-2 A4) men var noga med att ge dig tillräckligt med tid för att verkligen tänka efter och ställa frågor till dig själv. Rita eller skissa gärna om det underlättar (bilder kan bifogas).

Uppgiften ska fungera som en personlig “uppdatering” och planering, det du beskriver behöver alltså inte vara något som du faktiskt vill kommunicera öppet om ditt projekt. ”Oavsett om din intention är ‘trygg privatekonomi’, ‘förändra världen’, eller ‘ha kul’ så underlättar din egen klarhet över din motivation hur du kommunicerar din idé, tror vi.


Del 1:
Vad är min intention och motivation bakom mitt projekt/initiativ? Vad var det som drev mig till att börja med projektet och vad får mig att fortsätta arbeta med det?
Vilka förhoppningar har jag med projektet? Vad ger mig energi till arbetet och vilka delar känns mest meningsfulla för mig personligen?
(Om du inte jobbar med en tydlig idé eller projekt – fundera över vad det är som driver dig i stort, vad det är du får energi av i livet och vad du skulle tycka vara meningsfullt att ägna din tid åt.)

Del 2:
Gör en plan eller tidsaxel för de kommande månaderna (t.ex. fram till februari). Notera några saker/händelser som du vill få gjort inom ditt projekt under denna tid (t.ex. möten, avtal, konkreta mål uppnådda etc.). Skriv några kommentarer om hur du vill genomföra detta och även varför. Hur kommer arbetet se ut i din vardag? Relatera gärna till dina tankar i del 1 och reflektera över om din plan för projektet motsvarar din personliga intention med projektet/initiativet.

Inlämning: 10 oktober i denna tråd i kursforumet (inloggad)

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att ta kontakt med någon av oss pedagoger!

Vad är samhällsentreprenörskap? Och vem får ta rollen?

Vad menas egentligen med samhällsentreprenörskap? Och vem är en samhällsentreprenör? Finns det utrymme för alla att ta den rollen? Eller är begreppet i sig och bilden av vem som kan vara en samhällsentreprenör begränsande? 

Till helgen ses vi på internatträff i Malmö med plats för samtal om samhällsentreprenörskap, era idéer och kommande kursinnehåll blandat med inspirerande studiebesök. Så här dagarna innan vill vi inspirera med tankeväckande frågor och diskussionsunderlag.

Skriv gärna ner reflektioner, tankar, frågor och insikter som du får i denna tråd i kursforumet, om du vill.

Att läsa

Hannah Ohm presenterar i artikeln ”Ungt, ideellt och hajpat, men vad mer?” några olika aspekter av samhällsentreprenörskap som är värda att vrida och vända på. Du hittar artikeln här nedan på sid 6-10 i Magasin Nic’s nummer ”Vad är samhällsentreprenörskap?”

Inspiration

Här kan du lyssna till Caroline Casey som berättar om sin inspirerande resa till att bli elefantförare och om att ta sig bortom de gränser vi sätter upp för oss själv och andra.

 

Tips: Acceleratorprogrammet SoPact i Lund söker deltagare

ap2_frontpage_jump-1030x425Nu öppnar SoPact i Lund upp ansökningen till en andra omgång med ett acceleratorprogram för samhällsentreprenörer i uppstart:
”We welcome all applications, whether you just have an idea or have an up and running business/organisation. We are looking for great social startups targeting social, cultural or environmental challenges.”

Sök senast 18 september!
Läs mer här →

Kursstart – Samhällsentreprenör fördjupning

Hej, idag startar vi igång Samhällsentreprenör – fördjupning, välkommen!

Vi ser fram emot att få jobba kring spännande teman tillsammans med er!

Första två veckorna fram till internatträffen 10-11 september blir en tid för uppstart, och den här veckan börjar vi med lite material som inspiration och två inledande uppgifter: Personlig presentation & Förväntningar på kursen.

Tidigare kursmaterial ligger kvar på plattformen, om ni är nyfikna på tidigare års kurser. Deltagarna från tidigare år finns också registrerade på plattformen fortsatt, som ni kan se är det en utökad grupp under ”Deltagare”.

Den digitala kursplattformen, några första steg:

 1. Att logga in:startsidan finns det ett fält för att logga in med de uppgifter vi har skickat till din email. Om du inte hittar eller kommer ihåg ditt lösenord kan du få ett nytt här.
  Som inloggad får du ett fält i toppen av sidan med rubriker, till höger finns ”Hej, [ditt namn]”. Under den rubriken finns flera alternativ för din profil på kursplattformen.
 2. Byt ut ditt lösenord till ett som du själv bestämmer. Du gör detta genom att gå in på: Inställningar → Allmänt.
 3. För att ladda upp en bild till din profil går du in på Profil → Byt profilbild.
 4. Kursforum för tankar och frågorett generellt forum för att lyfta frågor finns här – länk →
 5. Kalendarium med tips på evenemang. Vi fyller på löpande med tips på evenemang som ser spännande ut med koppling till samhällsentreprenörskap, kika och tipsa gärna!

Uppgift: Din presentation

För att vi som ska följas åt i denna kurs ska lära känna varandra lite ber vi er att göra en kort presentation i kursforumet senast den 7 sept. Du kan tex ta hjälp av dessa frågor i din presentation:

 • Var bor du / var är du verksam? (geografisk plats, ex Göteborg)?
 • Har du läst grundåret i samhällsentreprenörskap på Glokala? Isåfall när?
 • Vad är din bakgrund, t.ex. i tidigare projekt?
 • Vad är du engagerad i? Beskriv ett eller flera initiativ/verksamheter som du är involverad i.
 • Vilka kompetenser vill du dela med dig av? Vad kan man fråga dig om?
 • Finns det något som du är i behov av eller söker efter (kontakter, kompetenser)?
 • Ev länk till hemsida / blogg / sociala medier?

Lägg din presentation som ett svar i denna tråd i kursforumet –> 

Uppgift: Förväntningar & förslag

Om mindre än två veckor ses vi för kursens första träff. Det blir ett tillfälle att lära känna varandra, 875-0-Wish bildsamtala och inspireras. En del av tiden kommer vi att ägna åt planering av kursens innehåll och arbetsformer.

I denna fördjupningskurs är tanken att kunna utforska frågor som är obesvarade, och att gräva djupare inom olika områden och kompetenser som är aktuella och angelägna för dig – i relation till den idé eller projekt du vill utveckla.

Vi vill därför att du inför internatet beskriver dina förväntningar på kursen och idéer som du har. Hur ser dina förväntningar ut? Vad vill du lära dig, uppleva, inspireras av? Vilka frågor vill du undersöka i kursen? Vad vill du bidra och inspirera de andra kursdeltagarna med? Det kan t ex handla om innehåll, form, teman, fokus, kursmaterial och tempo.

Dela med dig av dina tankar och funderingar kring detta till varandra i kursforumet. Känn dig fri att skriva kortare eller längre.

Deadline: 7 september

Inlämning/svar: Via tråd i kursforumet – klicka här för att komma dit (inloggad) →

Det går såklart också bra att maila oss med förslag och funderingar, men i första hand vill vi skapa en form av brainstormning på kursforumet som vi alla kan se och ta del av.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration

Här och nu: Yalla Trappans samarbete med IKEA

screen_yallatrappan_ikea

Länk till artikel: ”Yalla Trappan och IKEA i brett samarbete” (Mötesplats Social Innovation)

Samarbetet som utvecklas mellan Yalla Trappan i Malmö och IKEA har fått mycket uppmärksamhet. Är modellen med samarbete mellan en stor aktör och mindre socialt företag något som kommer att utvecklas och sprida sig? Finns det en risk för obalans i samarbetet när en aktör är så resursstark?
Vad tycker ni, vilka tankar väcks? Kommentera gärna här eller i forumet →

”– För oss på IKEA är det
 viktigt att poängtera att vårt 
samarbete med Yalla Trappan 
inte är någon form av välgörenhet. Vi ser detta som ett
 långsiktigt partnerskap och en 
affärsrelation. Yalla Trappan 
har en uppbyggd och väl
fungerande organisation med en 
stark ledning och en vision som 
passar oss. De har möjlighet att utveckla sitt företag och sitt samarbete med IKEA, säger Ann-Sofie Gunnarsson, kommunikationschef på IKEA of Sweden.”
[…]
”– Det gäller att hitta ett samarbete som gynnar båda, fortsätter Christina Merker-Siesjö. Det är också viktigt, för båda parter, att förankra samarbetet hos alla som är berörda och att lära känna varandras företagskulturer samt att ha respekt för olikheterna. Trots att vi varit ”lilleputten” i sammanhanget har vi ändå känt att vi blivit väl bemötta och att förhandlingarna varit likvärdiga.”

Framtiden: Video // Angela Oguntala – Exploring alternative futures

screen_explore_alt_futures

Länk till video: http://videos.theconference.se/angela-oguntala-exploring-alternative-futures

Vilka framtidsberättelser och visioner är det vi inspireras av? Hur påverkar de vårt handlande?
Angela Oguntala ger perspektiv på hur vi kan arbeta med framtidsscenarier – för att medvetet styra mot den framtid vi vill vara med och skapa. Från The Conference i Malmö, 17 augusti.
”Visions are powerful because they inspire us, but also limit us”

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nästa måndag återkommer vi med mer material här i uppstarten!

Varma hälsningar,

Emma, August & Fatuma

Entreprenörslunch 13 september: Malmö Lokalvaluta

10286774_10156536611345015_1254280685299357484_o

Kan en lokal valuta göra Malmö till en mer blomstrande och hållbar stad?

TID 13 september, 12:30-14:00
PLATS Glokala Folkhögskolan / Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö. Karta: https://goo.gl/maps/Ydch49NJ3R82
ANMÄLAN till august [at] glokala.se senast 11 september. Begränsat antal platser.

Tina Espe & Christopher Mathiesen berättar om initiativet för en lokal valuta i Malmöområdet. Tanken är att stimulera handel och nätverkande mellan företag, människor och Malmö stad. På så sätt bidrar valutan till att skapa en starkare och växande lokal ekonomi, där vi tillsammans tar ansvar och känner delaktighet för stadens positiva utveckling. En välfungerande lokalvaluta har positiva effekter både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Hur kan en lokal valuta utformas och fungera?

Tina Espe har en bakgrund inom textilbranschen och internationell handel samt har ett starkt intresse för CSR och hållbarhetsfrågor.
Christopher Mathiesen är kaospilot och utbildad ekonom och har arbetat främst med design och strategi. Stort intresse för det lokala och organisk kultur.

Läs mer i en artikel om initiativet: http://sopact.org/sv/2016/06/10/presenting-the-startups-malmo-lokalvaluta/

PROGRAM
I café/restaurang Marilú (Sofielunds Folkets Hus):
12:30 – 13:10 Lunch – vi bjuder, vegetariskt & ekologiskt
I sal 16, 2:a våningen:
13:10 – 14:00 Tina Espe & Christopher Mathiesen om Malmö Lokalvaluta + tid för samtal och diskussion

Malmö-Lokalvaluta-1030x515_Foto_Amanda_Westin

Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/1092517050802190/

Arrangörer: Glokala Folkhögskolan, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Malmö högskola / Urbana studier, Yalla Sofielund

logos_entrlunch_ht2016