v 17 Föreläsning: Ecopreneurship and social entreprenurship

Ni som har läst grundåret Samhällsentreprenör har mött Fredrik Björk – här är en föreläsning på engelska som Fredrik nyligen höll på Malmö universitet. Det startar strax efter 9 minuter, skruva upp ljudet!

Ecopreneurship and social entreprenurship – business models aiming for sustainability and/or transition?

Hur ser den hållbara framtiden ut? Hur hänger samhällsentreprenörskap (eller ekoentreprenörskap) ihop med strävan efter ett hållbart samhälle?

Startar efter 9 minuter – skruva upp ljudet:

Slides:

v 16 Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg

Här presenteras nästa uppgift i kursen:

Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg

Inlämning senast: 21 maj i forumet.
Feedback till varandra fram till 1 juni.

Syftet med den här uppgiften är att ge utrymme för valbar fördjupning. Det kan vara direkt kopplat till behov i den fas du är med projekt/initiativ – eller mer frikopplat. Använd gärna uppgiften som en del i utvecklingsarbete du redan planerar kommande tiden. Tanken är även att uppgiften kan bidra till att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut.

Fyra förslag på hur du kan använda uppgiften:

1) Skapa en budget och finansieringsplan för ditt initiativ

2) Arbeta med en projektplan/verksamhetsplan eller en ansökan

3) Fantisera & rita – din framtid // framtiden för ditt initiativ
Vad händer när vi använder vår fantasi som verktyg för att föreställa oss framtiden? Och hur kan vi ta hjälp av det visuella för att drömma och planera? Här får du inspiration till hur du kan rita din framtid eller framtiden för det initiativ du arbetar med – och stegen dit.

4) Gör research kring ett tema där du vill lära dig mer.
Välj till exempel ut en bok, en dokumentärfilm eller artiklar som är relevanta för ditt sammanhang. Ett exempel från tidigare år är en deltagare som valde att läsa Susan Cains bok om potentialen med introverta personligheter, http://www.quietrev.com/quiet-the-book/ och reflektioner kopplat till rollen som samhällsentreprenör.

Inlämning / presentation:
Presentera det du har gjort i uppgiften. Antingen genom text/bifogade dokument eller spela in (ljud/video) en presentation av din valda fördjupning och dina reflektioner kring temat.
Inlämning senast: 21 maj i forumet.
Feedback till varandra fram till 1 juni.

Frågor eller funderingar? Bolla gärna med August!

110908_gv_koopvertrag_101_panorama

Foto: Gängeviertel, Hamburg http://das-gaengeviertel.info/en.html

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration

Att läsa: Samhällsnyttiga företag – utmaningar och möjligheter

Fyra olika typer av samhällsnyttiga företag berättade om sina erfarenheter under en lärkonferens inom Social Innovation Skåne i mars. I artikeln ges ett sammandrag!

v 15: Lokalekonomisk analys som verktyg

Tid 9 april för inlämning av uppgiften Publiceringsplan. Du kommer att få feedback från oss pedagoger.

I veckans tema får vi lära oss mer om lokalekonomisk analys som verktyg för lokal utveckling. Genom att titta på statistik från SCB för den lokala bygden eller stadsdelen går det att analysera hur den lokala ekonomin skulle kunna stärkas.
Hur går det till? Om det handlar ett webbinarium som du kan följa live på tisdag 10 april kl 15-16, eller i efterhand (vi länkar till film i efterhand när den finns tillgänglig).

Efter att ha deltagit i eller sett webbinariet kan vi lyfta frågor och tankar i kursforumet!

Lokalekonomidagarna har under en rad år genomfört konferenser för att stimulera kunskapsutbyte för mer livskraftiga lokalsamhällen – i år genomförs samtal online.

Webinar 10 april kl 15:00 – 16:00: Lokalekonomisk analys. Länk för att delta live: https://zoom.us/j/143108516

”På det här webbinariet får vi lära oss mer om Lokalekonomisk analys – en populär metod för att ta fram bygdens handelsbalans med omvärlden och göra en framtidsvision för stärkt lokal ekonomi. Hur går det till? Vad har bygderna som gjort ”LEA” fått ut av metoden?

Medverkar gör bland andra Ulla Herlitz, författare till Grön Lokalekonomisk analys som processlett många bygder i metoden, och Tina Hodell från SCB, som bland annat jobbar med att ta fram LEA-statistik.”

Video – titta i efterhand (3:18 in i klippet börjar webbinariet):

v 14 Tid för Publiceringsplan + inspiration

Hej,

den här veckans finns det tid att arbeta igenom uppgiften Publiceringsplan. Inlämning måndag 9 april.

Inspiration

Att läsa – intervju med Tanya Selvaratnam som kombinerar konstnärskap och aktivism: Tanya Selvaratnam on the power of purpose

”The way I seek to make impact is through art. I often remind myself of a quote from James Baldwin: “The precise role of the artist is to make the world a more human dwelling place.” While art alone can’t change the world, it can inspire people to change the world.”

v 13: Ledarskap & samarbete

Tidigare i kursen har vi undersökt perspektiv på delaktighet, och tittat på The Human Element som ett verktyg för att utforska hur vi själva fungerar i samarbeten.

När vi samarbetar med andra väcks hela tiden frågor om vem som har ledarskapet och vem som ska göra vad. Inte sällan glömmer vi bort att prata om hur vi ska samarbeta och kommunicera med varandra, något som är en viktig grund. Den här veckan vill jag bjuda in till att reflektera kring hur det ser ut i ett av de sammanhang som du finns i. (Det kan vara det projekt/initiativ du arbetar med eller ett annat sammanhang som du ingår i.)

Ta 20-30 minuter och skriv själv utifrån frågorna:

  • Vilken är din roll i samarbetet? Hur ser ledarskapet ut? Har du en ledarroll själv eller tillsammans med andra?
  • Vilka personer har du omkring dig? Hur fungerar ert samspel? Hur fungerar kommunikationen när ni träffas och mellan att ni träffas?
  • Hur kan samarbetet utvecklas? Vad skulle du önska fungerade bättre?
  • Hur vill du agera för att det ska fungera bättre? Finns det nya arbetssätt som du skulle vilja pröva?

Dela gärna tankar och reflektioner i forumet – jag är nyfiken på de erfarenheter som finns bland oss i gruppen!

Inspiration till temat:

Att läsa: Reflektera för att utvecklas som ledare

Läs om reflekterande praktik utifrån exemplet Fanzingo (mediaverkstad för unga i Botkyrka).
Kapitel 6, sida 70-75 i Fanzingo – Entreprenör i samhällsförändringsarbete: Från krigare till barnmorska (pdf) (Anneline Sander & Thomas Jordan)

Video: Buurtzorg – ett ovanligt företag

Här följer lite inspiration från hemtjänst-vårdföretaget Buurtzorg i Nederländerna som ser annorlunda ut än de flesta andra (vård)företag. När de startade 2007 hade de ett team på 4 sjuksköterskor som satte patientens behov i centrum och organiserade sig självständigt utifrån sin kompetens och sina nätverk för att lösa patientens vårdbehov på bästa sätt. Det blev ett lyckat koncept med nöjda patienter och stolt och frisk personal. Idag har de 9700 anställda som är organiserade i 850 självständiga team och tar hand om 70 000 patienter. De anställda är sjuksköterskor och vårdare; endast 45 i personalen jobbar administrativt och det finns 15 coacher som teamen kan ta hjälp av när de behöver. Det vill säga fokus ligger på hantverket, vården och relationen med patienten och mindre energi behöver läggas på ”onödig” administration, kontroll och management. Företaget är icke vinstdrivande och det är, enligt grundaren Jos de Bloc, en viktig princip för att stödja företagets värdegrund. I videoföreläsningen från dec 2015 kan du höra initiativtagaren Jos de Bloc berätta om principerna för företagets organisation och hur de utvecklats över tid.

Sen några år tillbaka finns Buurtzorg även i Sverige – Grannvård – i Enköping och Håbo kommun. Här kan du läsa en intervju med initiativtagaren till den svenska uppstarten – sjuksköterskan Mona Lindström som tog med sig erfarenheten från jobbet inom Buurtzorg i Nederländerna hem till Sverige.

Tips! Följ streaming från ”Nordic Urban Lab”

22-24 mars kan du följa sändningen från en konferens i Helsingfors som fokuserar på urban utveckling – många spännande talare!

Fortsätt läsa

Veckans tips

Hej! Min tur att dela. Det här Youtube-klippet kanske är gammal skåpmat för en del, men jag tycker det är tänkvärt. Om hjälpinsatser, tomater och flodhästar bland annat.

Och så lite musik. Skrevs till klimatavtalet i Paris, men jag hörde den först i höstas och tycker den är fin och inspirerande.

v 12 Introduktion: Mitt sammanhang & Framtiden

Hej!

Idag startar nästa modul i kursen som vi har gett titeln ”Mitt sammanhang & Framtiden”. Den sträcker sig fram till kursens slut den 1 juni. I menyn här på plattformen har den bara titeln ”Framtiden” för att det inte ska bli så långt i text!

Under den här modulen kommer du få möjlighet att ta fasta på behov du har i de initiativ du utvecklar, för att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut.

August introducerar modulen och det som är aktuellt just nu i kursen:

(Introduktionen finns även som text här – pdf.)

Kursplaneringen är uppdaterad i översikten, kika gärna där!

Aktuellt i kursen:

• Uppgiften Publiceringsplan löper på några veckor och har inlämning 9 april. Hör gärna av dig till mig och/eller Lisa om du har några frågor om den. Lisa kommer vara med och ge feedback till publiceringsplanen.

• Gemensam läsning under våren. I höstas hade var och en möjlighet att välja en bok att fördjupa sig i. Nu läser vi istället gemensamt några kortare texter. Här är syftet att få inspiration och nya perspektiv från historierna om andra samhällsentreprenörer.
Vi diskuterar sedan texterna tillsammans när vi har kursträff 5-6 maj i Malmö.
Läs mer om texterna i kursforumet →

• Coachande samtal. Var befinner du dig nu med de initiativ du utvecklar, och vilka är dina nästa steg? Jag (August) finns tillgänglig och vill gärna samtala med er när ni har möjlighet. Det kan vara ett kortare samtal eller lite längre, beroende på vilka frågor du vill lyfta. Jag kommer ta kontakt med för att se om vi kan hitta en tid för samtal över skype eller telefon.

• Teman för inspiration och reflektion – öppet för förslag. Här mot slutet av året finns några veckor där det är öppet för förslag på teman att fördjupa. Finns det frågor som du har där du skulle vilja få mer kunskap? Något tema du skulle önska att vi fördjupade?
Här går det jättebra att tänka egoistiskt utifrån det du är intresserad av. Skriv kommentar här eller maila mig, så försöker jag lägga in det i planen för våren!

• Håll datumen 5-6 maj i kalendern för kursträff i Malmö! Jag kommer snart med ett preliminärt program för dagarna.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration – omnämns i slutet av introduktionen: Repamera (100 sociala innovationer i Skåne)

”För några år sedan gick Henning Gillberg till skräddaren och började fundera över varför man kan beställa mat till dörren men inte kläder. Idén kändes glasklar så han bestämde sig för att göra en marknadsundersökning direkt. Tre timmar senare hade 517 personer svarat på frågan ”Har du trasiga kläder hemma som du vill använda igen?”, varav 78% sa ja. Det var startskottet för Repamera som idag har två anställda och från att enbart kunna göra beställningar på reparation i Malmö, nu tar emot beställningar online från hela landet.”