Att mäta effekter

Under Social Innovation Summit i november hölls ett intressant seminarie med titeln ”EN STERNRAPPORT” FÖR SOCIAL HÅLLBARHET – OM ATT SATSA NU ELLER BETALA SENARE

Under seminariet diskuterades att vi behöver konstruera om vårt sätt att mäta, så att de sociala värdena får samma prioritet som de ekonomiska.
Fredrik Björk håller i början en intressant inledning, med ett historiskt perspektiv på vad mätning är och vad mätning kan göra för verksamheten. Sedan presenterar Johanna Giorgi (ansvarig för Hållbarhetsfrågor på Tillväxtverket) ett alternativt sätt att mäta BNP, nämligen ”BRP +” som tar in fler parametrar. I BRP+ mäts dels livskvalitet här och nu (där man tittar på samhällets resurser, de materiella förutsättningarna och vilka förutsättningar individer lever under) och dels mäts hållbarheten över tid, där man tar in Naturkapital, Ekonomiskt kapital, Humankapital och Socialt kapital. Hör dem i följande videoklipp: tid 04.15 till ca 24:30

Fortsätt läsa

Kursträff 2: 15-16 januari i Malmö

Vi närmar oss vår andra kursträff. Den här gången träffas vi tillsammans med grundkursen. Fokus kommer att vara att arbeta med projektidéer tillsammans, undersöka våra roller som teamledare och att ni ska få träffa och inspireras av samhällsentreprenörer i Malmö.

Måndag den 15 januari kl 11.00 börjar vi med en workshop tillsammans med David Ershammar. David kommer att fokusera på personligt ledarskap och ge olika verktyg till att få syn på styrkor och svagheter i våra roller som både ledare och teammedlemmar.
Här kan ni läsa mer om Davids arbete:
http://omtank.se/blogg/

Workshopen äger rum på Underverket i Malmö och håller på till kl 14.00. Vi kommer att äta lunch tillsammans under tiden.
https://www.facebook.com/underverket/

kl 15.00  besöker vi Botildenborg i Rosengård i Malmö där Xenofilia håller till. Ni kommer att träffa olika representanter för bland annat Stadsbruk och Växtkraft Rosengård.
http://botildenborg.se/

På kvällen finns det möjlighet får gemensamma aktiviteter för de som vill. Program kommer för detta senare.

Tisdag 16 januari
kl 9.00  Inga-lill Lellky från Cancerkompisar besöker oss och berättar om sina erfarenheter av samhällsentreprenörskap.
http://www.cancerkompisar.se/

kl 10.00 Gemensam genomgång av projektideer, tillsammans med Fredrik Björk och Inga lill Lellky.

kl 12.00 Lunch

kl 13.00 Ev. studiebesök, alt gruppdiskussion

kl 15.00 Avslutning och gemensam diskussion

Tider för kursträffen:
Måndag 15 januari: 11-19
Tisdag 16 januari: 9-16

VARMT VÄLKOMNA!
Annika, Fredrik & Lisa

Kollaborativ ekonomi

Den här veckan får ni lite mer inspiration till hur man kan arbeta med alternativa vägar för finansiering av olika projekt. Lyssna till exempel till vad Emma Öhrwall – en tidigare deltagare på Samhällsentreprenör- berättar om kollaborativ ekonomi i Klimatpodden:

”Vi träffades på mitt kontor i Göteborg i slutet av januari för att prata om vad som utmärker den kollaborativa ekonomin. Var finns den? Vilka är fördelarna, nackdelarna och kanske till och med riskerna? Och hur är det egentligen med Airbnb? Är det verkligen ett exempel på kollaborativ ekonomi eller något helt annat?”

Mer information:

Benita Matofska: författare, entreprenör och expert på sharing economy. Står bakom Global Sharing week.
TED-talk med Benita Matofska om sharing economy.

Föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborgmed en karta över kollaborativa initiativ i Göteborg.

Emmas blogg

Emmas c-uppsats: Tillgång framför ägande -drivkrafterna bakom kollaborativ konsumtion.

Cradle Net: Ett nätverk av arkitekter, kemister, producenter, formgivare, ekostrateger m.fl som arbetar för att tillämpa och sprida kunskap om cirkulär ekonomi.”

Skärmklipp 2015-08-17 11.30.02

Här hittar du en skrift om ”ABC i kollaborativ ekonomi” som Mötesplats Social Innovation tagit fram. Det är en liten guide kring begreppet och bjuder på många inspirerande beskrivningar av samhällsentreprenörer. Du hittar skriften HÄR

Vägar till finansiering

Ekonomin är kanske för många av oss något av en ofrånkomlig stötesten. Pengar, eller andra typer av resurser, behövs för att genomföra det vi vill. Vilka strategier ska vi använda för att få bra snurr på resurser och finansiering, men samtidigt hålla en stadig kurs mot målet, visionen?

Denna vecka presenterar vi några möjliga vägar till finansiering som vi hoppas kan inspirera dig i ditt sökande efter en hållbar finansiering för ditt initiativ. Vi tar upp crowdfunding, kooperativt ägande och att söka pengar för projekt. Fortsätt läsa

Bootstrapping

Att starta upp ett projekt helt utan extern finansiering är säkerligen inte ett drömläge för någon. Men att lära sig minimera kostnaderna och hitta osynliga resurser kan vara en extremt viktig kunskap, särskilt för projekt som är i uppstartsfasen. Att ”trolla med knäna” och hitta kreativa lösningar benämns inom ekonomisk teori som bootstrapping, och är såklart ovärderliga kunskaper för en samhällsentreprenör!

Bootstrapping är till ena hälften en samling tips och tricks om hur en undviker onödiga inköp eller lyckas fixa sponsring. Till andra hälften är bootstrapping ett sätt att tänka där vi vänder frågan från ”Varifrån ska jag få pengar?” till ”Vad skulle jag gjort med dessa pengar och hur kan jag nå samma resultat utan pengarna?”

IMG_6003

CSES (Centrum för Socialt Entreprenörskap Sthlm) ger i sin handbok ”Att lyckas med finansieringen – Praktisk guide för sociala entreprenörer” (s.13) deras bästa tips för bootstrapping:

  • Fokus på att skapa intäkter så fort som möjligt, t.o.m. i förväg
  • ”Rekrytera” frivilliga
  • Övertyga andra organisationer att göra gratisjobb (s.k pro bono tjänster) för din verksamhet
  • Be om gratis varor eller köp billigt och begagnat
  • Be om krediter från leverantörer
  • Byt tjänster; tänk efter vad kan du göra i utbyte mot något
  • Dela resurser med någon annan eller utnyttja det ”allmänna rummet”
  • Skaffa publicitet (sociala media, tidningsartiklar)

I dessa DIY (do it yourself) tider kan bootstrapping gå hand i hand med våra andra recycling-idéer och kännas som ett redan självklart förhållningssätt. Men det kan vara bra att ändå medvetandegöra och sätta fingret på vad det är för resurser som är enkla att just trolla fram.
I en podcast (från min: 7.50) om hållbara sätt att finansiera sina (odlings-)projekt lyfter permakulturisten Ethen Roland fram åtta sorters kapital, där det finansiella kapitalet endast är ett av flera olika kapital, istället för det enda. Detta kan vara en användbar bild för att upptäcka resurser som redan finns runt oss och som kan vara värda att investera i eller hushålla med.

8forms

Vilka är dina erfarenheter av att starta projekt med små eller inga medel? Har du några tips att dela med dig av? Kommentera gärna!

Ekonomi i fokus – Uppgift: Intervju

ekonomibildNu startar en ny modul med fokus på ekonomi, ett övergripande tema som vi ägnar oss åt fram till juluppehållet. Vi presenterar samtidigt nästa uppgift i kursen, med inlämning 17 december.

Ekonomin är antagligen för många av oss något av en ofrånkomlig stötesten. Resurser behövs för att genomföra det vi vill. Vilka strategier ska vi använda för att få bra snurr på resurser och finansiering, men samtidigt hålla en stadig kurs mot målet, visionen?
Frågor om ekonomi kan också internt vara tätt kopplade till perspektiv på makt och interndemokrati. Vem administrerar ekonomin, vem ska få betalt och vem tar besluten om det?

Under perioden framöver kommer vi att lyfta några olika perspektiv och verktyg, och även lyfta in aktuella exempel från samtal om en mer hållbar och demokratisk ekonomi.

Uppgift: Intervju – hållbar finansiering

Sök upp ett initiativ eller en verksamhet som du är nyfiken på – gärna något som är närliggande det du själv arbetar med. Kanske en aktör du identifierade genom Nätverkskartan?
Gör en intervju där fokuset kan ligga på hur de arbetar med finansiering och resurser. Ta chansen att ställa frågor som du klurar på i den egna utvecklingen. Om det är aktuellt att hitta ett samarbete kan det också vara ett bra tillfälle att undersöka hur ni skulle inleda ett samarbete. Fortsätt läsa

Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande är centrala begrepp inom samhällsentreprenöriella verksamheter och flera av er funderar kanske på hur ni bör arbeta med det inom era projekt. Men vad är det vi menar med begreppen egentligen? Och hur gör man? I detta tema lyfter vi fram texter, metoder, film och exempel som vi hoppas kan inspirera er vidare i ert arbete kring ämnet.

From Fairy Tale to Reality

From Fairy Tale to Reality

Pamfletten From Fairy Tale to Reality: Dispelling the Myths around Citizen Engagement är skriven av Edward Andersson som jobbar som konsult med medborgardialog och demokratifrågor. Nu är han baserad i Malmö men bodde tidigare i London och var med och startade den brittiska tankesmedjan Involve, som gett ut pamfletten.

Denna text kan vara intressant för er som är intresserade av samarbeten med kommun, lokalt förändringsarbete och medborgardialog i synnerhet men även av delaktighet, metoder för involvering och demokratifrågor i stort.

”Citizen engagement has become increasingly important in the last ten years, but we have barely scraped the surface of what innovative public engagement can do for public services, communities and citizens. Part of what is holding us back is outdated myths about citizen engagement.

From Fairy Tale to Reality: Dispelling the Myths around Citizen Engagement is a collaborative venture by Involve and the RSA. The pamphlet debunks common misconceptions of public engagement such as fears of spiralling costs and dwindling prospects of success, and provides evidence to the contrary. Drawing on six innovative case studies from Croydon to Tuscany and Estonia, the pamphlet offers much needed alternatives to the way in which we deliver our public services.”

Här hittar du hela pamfletten på 30 sidor i pdf-format.

Dialogguiden

Sveriges kommuner och landsting – SKL – jobbar med projektet Medborgardialog och har tagit fram dialogguiden som hjälp till kommuner som vill jobba med medborgardialog. Här finns ett planeringsverktyg, en metodbank och inspirerande exempel på hur kommuner runt om i landet jobbat med medborgardialog. På sidan beskriver de 35 olika metoder för medborgarinvolvering. Bland exemplena hittar du närmare 300 inspirerande exempel på delaktighetsaktiviteter runt om i landet. Fortsätt läsa

Tema: Nätverk

Nätverk – introduktion

Någon har sagt att varje människa du möter påverkar direkt 250 andra personer. Hur sant detta är låter vi förbli osagt men tydligt är iallafall att vi kan ha enorm inverkan på, och nytta av, varandra. Detta mer än vad vi kanske anar. Steven Johnson beskriver detta väldigt fint i ett animerat videoklipp:

I boken ”Gör din grej – hur du skapar jobbet som passar livet – istället för tvärtom (2002) beskriver Fredrik Langborg och Christer Westlund hur ditt personliga nätverk är en källa till möjligheter när du vill förverkliga dina idéer. De pekar på att du redan idag har ett personligt nätverk även om du kanske inte tidigare tänkt på dina relationer i ett nätverksperspektiv.

Att förhålla sig aktivt till sitt nätverk innebär ett speciellt förhållningssätt till livet menar de. Relationsskapande bygger på ett ständigt givande och tagande och i relationen med andra människor kompletteras din kompetens med de andras. De menar att när vi blir medvetna om vilket nätverk vi har börjar helt nya möjligheter att flöda in i livet, som vi kan greppa om vi vill.

De beskriver fyra punkter att utgå ifrån när du vill skapa möjligheter med hjälp av ditt personliga nätverk:
1) Veta vad du vill uppnå
2) synliggöra ditt personliga nätverk
3) tillämpa nätverkstips
4) tillämpa möjlighetsskapande förhållningssätt

Här hittar du ett dokument med Nätverkstips utifrån boken och mer om punkterna 3 och 4.

:::::::::::::::::::::::::::

-› UPPGIFT: 
Synliggör ditt personliga nätverk i en nätverkskarta

När du synliggör ditt nätverk och vilka tillgångar som finns där, har du lättare att se var du kan hitta det du letar efter. Ta helt enkelt fram papper och penna och skriv ner alla du känner och vilka tillgångar de har. Skriv i cirklar, staplar eller hur du vill. Fortsätt läsa