Inspiration från Johanna

Hej!

Nu är det min inspirationsvecka, så jag tänkte att jag skulle tipsa om lite gratis resurser och verktyg som jag själv använder, eller har blivit tipsad om.

 • Genom Squarespace kan man göra en egen hemsida, det är som WordPress men betydligt snyggare och användarvänligare och kostar därför lite att använda. Men de har också ett designverktyg som man kan använda för att skapa en egen logotyp, och just det verktyget är gratis för icke-kommersiellt bruk. https://logo.squarespace.com
 • Slack är ett kommunikationsverktyg som är gratis och väldigt lättanvänt, det finns både för dator, mobil och på nätet så är ett bra alternativ om man är en stor grupp där inte alla har facebook till exempel. http://slack.com
 • Trello är ett gratis organisationsverktyg som passar den som gillar att göra listor och skriva på post-it lappar som man kan flytta runt. http://trello.com
 • Flipboard är en gratistjänst som egentligen till för att hitta och samla nyheter som man vill läsa senare, men eftersom det är ett överskådligt sätt att spara länkar på, så använder jag det som länkdatabas för research som jag inte hunnit gå igenom än. http://flipboard.com
 • LinkedIn försökte jag länge undvika att gå med i, men när vi började leta samarbeten med större företag och investerare så fick jag bita i det sura äpplet och gå med. Och det har faktiskt varit väldigt bra, det är mer än ett CV på nätet, det är också ett nätverk som fungerar ganska bra om man lär sig använda det – jag har fått tag på både praktikanter och mentorer genom LinkedIn. http://linkedin.com
 • Närvaro i sociala medier är något som jag tidigare tyckte var halvviktigt, men jag har fått lära mig att det kan ha väldigt stor påverkan. Vi har nu profiler på facebook, instagram och twitter, och för att göra det enkelt för oss själva så använder vi ett gratisprogram som heter Hootsuite för att automatiskt göra samma uppdatering i alla tre nätverken samtidigt. Man kan dessutom förbereda uppdateringar och schemalägga dem till lämplig tid, så att det ser ut som att man är aktiv mycket oftare än man är. http://Hootsuite.com
 • Eftersom instagram bara publicerar bilder, och vi vill kunna använda samma i alla sociala nätverk, så består nästan alla våra uppdateringar av bilder i instagramvänligt format och vi lägger lite tid på att de ska vara fina. Vi använder då designverktyget Adobe Spark, som har färdiggjorda mallar för uppdateringar i sociala medier. Det är gratis om man redan har ett Adobe-konto (dvs om man köpt licens på något av deras program). Med Adobe spark kan man också ”fejka” en hemsida, vilket kanske inte är nån bra långsiktig lösning, men som vi använde när vi snabbt behövde ha en tillfällig hemsida att visa upp i en tävling. https://spark.adobe.com
 • I Adobe spark finns både designverktyg och ett stort bibliotek med bilder man får använda, men om man inte har tillgång till något Adobe-id, så kan man få samma effekt genom att använda gratislicensen på designverktyget Canva, och ladda upp egna bilder, som man kan fixa via den gratis bildtjänsten Pixabay. https://www.canva.com och https://pixabay.com
 • Unltd är en brittisk organisation som har satt samman en mängd How-to-guides för sociala entreprenörer, i allt ifrån rekrytering till hur man skriver pressmeddelanden https://unltd.org.uk/news/resources
 • F6S är ett gratis medlemsnätverk för startupföretag, inklusive sociala entreprenörer. Där kan man hitta massor av information om – och ibland ansöka till – inkubatorer och finansiering, även om det mesta är riktat mot vinstdrivna företag. Men F6S riktiga skattkista är alla gratis resurser som man får tillgång till som medlem, alltifrån gratis tillgång till program, till rabatter på teknik, resor och boende. https://www.f6s.com

Vänligen!

Johanna

Tema: Hållbarhetsmålen – en global agenda

I september 2015 antog FN 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) för perioden fram till 2030. De nya målen bygger vidare på Milleniemålen. Hållbarhetsmålen är resultatet av en lång konsultationsprocess, och gäller för alla länder globalt. I det här temat undersöker vi målen närmre. Vad handlar de om? På vilket sätt de är relevanta för oss?

Video – ‘We The People’ for The Global Goals

Reflektera:

 • Ta en titt på de 17 målen. Vilka tre tycker du är viktigast, om du var tvungen att välja? Är det meningsfullt att bara arbeta med några av målen?
 • Om du tänker på ditt initiativ / projekt i ljuset av hållbarhetsmålen – vilka av målen arbetar du med i ditt initiativ?

Är det möjligt att nå målen? Hur kan vi hålla på koll på utvecklingen?
I den här videon berättar Michael Green om hållbarhetsmålen och ett verktyg för att följa utvecklingen – Social Progress Index:

Video – How we can make the world a better place by 2030 (TED Talk, September 2015)

Fortsätt läsa

Inspiration från Rikard

Som vi alla vet har USA sedan förra veckan en ny president och för några dagar sedan togs det ett radikalt beslut att förbjuda inresor från ett antal muslimska länder.
I dessa tider när saker ibland ställs på sin spets behöver inte allt vara negativt, ett exempel är företaget Airbnb som erbjuder sina medlemmar att hyra ut sina bostäder till andra medlemmar eller hyra själva.
Personligen tycker jag att Airbnb är väldigt spännande då företaget utmanar etablerade monopol och river murar, numera är möjligt att exempelvis besöka Helsingfors eller Oslo utan att bli ruinerad på dyra hotell.

Airbnb började igår att mobilisera för att kostnadsfritt hjälpa människor som blivit strandsatta, både genom att gå ut med en uppmaning att hyra ut gratis men också genom att själva erbjuda sig att stå för kostnaderna om ett ”gratis boende” inte existerar.

En utförligare artikel om ämnet:
https://thenextweb.com/insider/2017/01/30/heres-how-airbnb-plans-to-look-after-those-stranded-by-the-trump-travel-ban/

Tema: Teori U

Vad händer när vi tillsammans föreställer oss framtiden?

Teori U är en process som bland annat går ut på att bli klar över och hämta kraft från sin inre intention och komplettera det med vilja och handling. Vad är viktigt för mig och hur går det ihop med vad de andra behöver?

Veckans tema handlar om Teori U som är en teori, en metod och ett ramverk för att leda hållbara förändringsprocesser. Det är Otto Scharmer, lektor på MIT (Massachusetts Institute of Technology), som utvecklat teorin i samarbete med flera andra, bland annat Peter Senge som skrivit den populära boken Den femte diciplinen om lärande organisationer. Otto Scharmer har i Teori U satt samman teorier och insikter från bland annat organisationsteori, ledarskapsteori och kvalitetsarbete, för att få ett helhetsperspektiv på vad det är som driver och möjliggör reell förändring.

U

Fredrik Björk är lärare och forskare vid Malmö Högskola inom bla Ledarskap och organisation samt även lärare på grundkursen i Samhällsentreprenörskap på Glokala. Han har på flera sätt stött på och utforskat Teori U. Så här svarar han på frågan om varför Teori U är relevant för samhällsentreprenörer:

”Grunden för många initiativ som omtalas som samhällsentreprenörskap och social innovation, är en syn på att rådande tillstånd i såväl sociala som ekologiska relationer präglas av orättvisor, bristande sammankoppling och dysfunktionalitet. Teori U utgår också från ett sådant sätt att beskriva verkligheten och pekar specifikt på just frikopplingen som en av de viktigaste orsakerna – frikoppling mellan ekonomi, ekologi och sociala system – men också frikopplingen mellan vårt medvetande och självuppfattning, och de system som omger oss. Detta innebär att teori U menar att vi aldrig kan åstadkomma de systemiska förändringar vi eftersträvar om vi inte ser oss själva och vårt medvetande som en central del av förändringsprocesserna. Här kan man också se en parallell till Transition-rörelsen som lyfter fram inre transition som centralt. 

Teori U nöjer sig inte med att göra en analys, utan erbjuder också en modell för hur man kan arbeta med detta – just genom en process som ser ut som ett U. Man kan närmast se det som en modell av död och återfödelse! Processen i sig är starkt relaterad till ansatser som social design/human centered design (mycket viktiga inom social innovation idag), vilka också betonar vikten av att undvika ”jumping to solutions”, dvs att man alltför snart ger sig in i lösningar – redan innan man fått klart för sig vad problemet egentligen är. Enligt teori U är det centralt att inte försöka kontrollera eller styra framtiden, utan att istället, genom aktivt lyssnande och inkännande, bli en del av den framtid som gradvis växer fram.  

På ett tydligt sätt pekar Scharmer på ett horisontellt orienterat medborgarperspektiv – samtidigt som entreprenöriella ansatser står i fokus, men där kärnan i det är strävan mot ett system som bidrar till ökad well-being och happiness.”

naturligt U :)

naturligt U 🙂

MIT har erbjudit 3 omgångar av en gratis 8 veckors MOOC (Massive open online course) om Teori U med bland andra Otto Scharmer som lärare. Deltagarantalet har varit runt 50 000 per kurs över hela världen. På flera ställen i Sverige har lokala grupper skapats för att genomföra kursen och träna tillsammans. Emma Deltog i kursen 2015 och har valt ut några av de korta filmade föresläsningar som ingick i kursen då. I de sex videoklippen nedan beskriver Otto Scharmer dels Isbergsmodellen och dels den U-process som gett Teori U sitt namn.

Tools

En av videorna innehåller möjligheten att testa på en av de verktyg som hör till Teori U – journaling, som du kan göra om du vill.
Här hittar du de viktigaste verktygen i Teori U’s verktygslåda:
Teori U – Tool – Case Clinic
Teori U – Tool – Stakeholder interview
Teori U – Tool – Shadowing
Teori U – Tool – Sensing journeys
Teori U – Tool – Prototyping
Teori U – Tool – Journaling
Teori U – Tool – Dialogue interview

Här finns en sammanfattning om Teori U på engelska på presencing institutes hemsida: https://www.presencing.com/executivesummary

Sammanfattning Isbergsmodellen:

Video med guidad journaling för den som vill testa ett av Teori U’s verktyg:

Beskrivning av Teori U del 1-4:
del 1 – origins:

del 2 – levels of listening:

del 3 – leading through listening:

del 4 – six key principles (sammanfattning av teori U, sammankopplat med isbergsmodellen):

Avslutningsvis kan du här titta på en kort videosammanfattning om U-processen av Arawana Hayashi, om du vill lyssna till en annan röst än Otto Scharmers. Hon utvecklar Social Presencing Theater som är ett verktyg nära kopplat till Teori U, även hon finns på MIT, i teamet kring Teori U. Tyvärr är ljudet dåligt:

CC License by the Presencing Institute – Otto Scharmer, http://www.presencing.com/permissions.

Inspiration från Meddie

Hej!

Här kommer mitt val av inspiration. Jag vill lyfta ett kritiskt perspektiv på vår användning av sociala medier, något som börjar komma fram mer och mer.

I ett TEDx Talk från i somras tar Cal Newport, en amerikansk författare och professor i datavetenskap, upp hur sociala medier är designade för att skapa ett så stort beroende som möjligt, hur värdet av förmågan att fokusera ökar i en distraherad värld och hur användandet av produkter som fragmenterar vår uppmärksamhet permanent kan försämra vår förmåga till koncentration. Han tar även kortfattat upp sociala mediers inverkan på relationer.

Cal Newport utvecklar sina resonemang i en kolumn från New York Times i höstas: https://www.nytimes.com/2016/11/20/jobs/quit-social-media-your-career-may-depend-on-it.html?_r=1

För den som är intresserad av fördjupning finns idag gott om material som berör dessa olika aspekter ute på nätet.

/Meddie

The Human Element

The Human Element är ett utvecklingsprogram som bygger på psykologen Will Schutz teori om gruppers utveckling och relationer – FIRO – Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Varje organisation består av människor och de enskilda individernas och gruppens förmåga till samarbete, ansvarstagande, kreativitet, konflikthantering och kommunikation mm är centralt för hur effektivt en organisation kan fungera. De enskilda individernas självkännedom och medvetenhet om hur de själva fungerar i relation till andra i en grupp blir här ett viktigt verktyg för att utveckla gruppens samarbete, produktivitet och välmående.

I ett kort videoklipp berättar Will Schutz son Ethan Schutz hur FIRO ledde fram till den verktygslåda för självkännedom och grupputveckling som The Human Element är idag.

 

Tidigare kursledaren Hannah Ohm har gått en kurs i The Human Element och skrivit en sammanfattande text om det centrala tankegångarna i The Human Element. Varsågoda!

The Human Element

 

Uppgift: Årskompass

Year compass logoVi har precis lämnat 2016 och träder nu in i 2017. När kan det väl vara ett bättre tillfälle att dra lärdomar ur det som varit och med det i färskt i minnet göra planer för det som komma skall? 🙂

Vad har jag gjort som gett mig energi och tagit mig mot mina mål? Hur har jag spenderat min tid? Med vilka? Vad har jag lärt mig och vad minns jag som viktigt? Och hur vill jag att mitt kommande år ska se ut? Vad vill jag lägga min tid och energi på? Vad drömmer jag om? Vad vill jag utmana mig i? Vad vill jag lära mig?

Uppgiften under blocket Inre Liv är att reflektera över 2016 och planera 2017 med hjälp av en Årskompass. ”YearCompass is a global movement that mobilises people to sort out their last year and plan their next year”. Kika in på YearCompass hemsida om du vill veta mer om skaparna och om rörelsen kring YearCompass.

Gör så här:

– Se till att du har några ostörda timmar för att kunna jobba med årskompassen (YearCompass rekommenderar 4 timmar men du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga och vilka delar/frågor du vill fokusera på).

– Skriv ut den eller fyll i online (här hittar du Årskompass A4 svenska 2016-17 – färdig att ladda ner och skriva ut. På hemsidan kan du även ladda ner den på andra språk och i andra utskriftsformat eller fylla i den online, då krävs inloggning via facebook eller gmail).

– Efter att du fyllt i årskompassen –> skriv en kort reflektion om hur det var för dig att göra det. Upptäckte du något nytt om ditt år, dig själv, dina drömmar? Finns det någonting du vill göra annorlunda det kommande året jämfört med förra? Vilka aspekter är viktiga för dig att få plats med i din vardag det kommande året? Finns det rutiner och vanor du vill jobba på att få till?

– Posta din reflektion i den här tråden i forumet senast den 6 februari.

Hör gärna av dig om du har frågor kring uppgiften!
/Emma, Fatuma & Nils

Inre liv: Fokus i vardagen – Zen to Done

Hej, hoppas ni har haft fina helger! Vi startar vårterminen med en modul kring ”inre liv”. Vilka värderingar driver oss? Hur relaterar vi till andra i samarbeten? Hur arbetar vi för att prioritera och hålla fokus?

Inre liv sträcker sig i tid fram till 6 februari. I kursöversikten har vi uppdaterat med de moment vi planerar närmsta tiden.

Organisering och fokus i vardagen – Zen to Done

En första ingång i det nya året blir att fundera på hur vår egen vardag ser ut, och om det finns saker vi vill pröva på att föra in i vårt dagliga sätt att arbeta? För ungefär ett år sedan damp ett nummer av Camino ner i brevlådan, med fokus på hur vi kan förenkla vardagen – och få mer utrymme till att leva, till det vi vill göra. Ett av tipsen var e-boken Zen to Done av Leo Babauta, med den här introduktionen:

”Zen to Done är ett enkelt system för att få dig mer organiserad och produktiv, och ett sätt att leva sundare och mindre stressat, genom en uppsättning vanor.” (Augusts översättning)

 

Här kan ni lyssna på August Nilssons korta reflektion samt ett litet utdrag ur den inlästa versionen (direktlänk till mp3, 4:14 min)

Använd upp/ner-piltangenterna för att öka eller sänka volymen.

I ljudinslaget nämns kapitel 3: Minimal ZTD – the simpler alternative. Läs det här i sin helhet →

Om boken: Leo Babauta har tagit fasta på metodik från andra modeller som syftar till att hjälpa oss bli organiserade och effektiva i det vi gör, och försökt skapa ett enkelt ramverk med tio vanor (habits). I boken poängteras att det är viktigt att arbeta in förändringar en-två stycken i taget över 30-dagars perioder, så att vanebeteenden etableras och vi inte drunknar i alla nya saker vi ska göra på en gång.
Det trycks också på att vi fungerar olika som människor och läsaren uppmuntras att välja de vanor som känns meningsfulla, och att gärna anpassa utifrån förslagen i boken.

titel_ztd

Är förslagen i boken något som passar alla? Det finns säkert något alla kan ha användning, men det känns som att tilltänkta målgruppen i första hand är personer som har relativt stor frihet att styra över sin arbetsdag. Den fria agenten med många projekt i luften tycks vara den givna mottagaren. För samhällsentreprenörer kan det alltså vara en bra matchning. Tipsen för hur vi kan skapa struktur i vardagen är även användbara brett.

Boken finns tillgänglig att ladda ned direkt och läsa.
Vilka nya vanor vill du pröva?

Ladda ner ”Zen to Done” i sin helhet – pdf

Läs kapitel 3: Minimal ZTD – the simpler alternative:


Kapitel 3: Minimal ZTD – the simpler alternative

”For some people, implementing 10 new habits, even if they’re done one at a time, is overwhelming, and still too complicated. So for those who want to implement the simplest system possible, here’s the minimalist version of ZTD — a way to be productive without all the fuss.

It’s only four habits: collect, process, plan, and do. It also only uses two tools: a small notebook, and a pen.

1. Collect: Carry a small notebook and write down any tasks, ideas, projects, or other information that pop into your head. Get it out of your head and onto paper, so you don’t forget it.

2. Process: make quick decisions on things in your inbox, do not put them off. Process your inboxes (email, physical, voicemail, notebook) at least once a day, and more frequently if needed.

3. Plan: set MITs (Most Important Tasks) for each week, and each day. Do your MITs early in the day to get them out of the way and to ensure that they get done.

4. Do: focus on one task at a time, without distractions. Eiminate all distractions, then just focus on your task for as long as possible. Don’t let yourself get distracted from it. Don’t try to multi-task.

What the Minimal ZTD system leaves out
This version leaves out six habits: keeping a system of simple lists, organizing everything, weekly reviews, simplifying your tasks and projects, setting routines for yourself, and finding your passion. While I think these six habits are valuable, they are not absolutely necessary for a minimalist system.

The minimalist implementation
So how do you implement this system, and what do you need?
First the tools: A small notebook and a pen. That’s all.

So here’s how you implement the system:

1. Use your notebook to write everything down as you think of it. This allows you to get things off your mind and not forget them.

2. When you get to your desk or home, add those new tasks to your Master To-do List, which you can also keep in your notebook.

3. At the beginning of each day, review your list, and write down 1-3 MITs that you’d like to accomplish for the day. That’s your whole planning system. You don’t need any more than that.

4. Get your MITs done as early as possible. When you do each task, clear away all distractions and focus on doing that one task only. Do not multi-task. When you’re done, move on to the next MIT.

5. If you complete your MITs, go to your Master List and see what’s the next most important task on the list. Do it as in Step 4 above. Repeat as needed.

You don’t really need 10 different lists, and if you don’t keep those different lists, you don’t need a weekly review. I would still suggest you set a single goal for the year, and always focus on the next step needed to achieve that goal.

Also optional: add any of the habits that are left out of this minimalist system later, if you think they would help.”