Författar-arkiv: August

Samhällsentreprenör fördjupning 2018/2019

Kursbeskrivning

Samhällsentreprenör fördjupning – distans

Hur kan nya projekt och verksamheter skapa samhällsförändring? Skiljer sig samhällsentreprenörskap från annat samhällsengagemang? Var befinner jag mig i mitt projekt och hur relaterar det till samhällsutvecklingen?

Distanskursen Samhällsentreprenör – fördjupning vänder sig till dig som har tidigare erfarenheter och kunskap inom fältet. Du vill fortsätta att fördjupa dig i frågor som rör samhällsentreprenörskap och utvecklas med dina idéer eller initiativ.

Visionen och syftet med kursen
Kursen ska fungera som en plattform för utveckling av idéer och initiativ, där du med fördel har ett eget projekt, en idé eller en verksamhet som du vill arbeta fokuserat med under året. I distanskursen Samhällsentreprenör (första året – ges parallellt på Glokala folkhögskolan) utforskas begrepp, perspektiv, praktiska kompetenser och olika exempel på samhällsentreprenörskap. I fördjupningskursen är tanken att kunna utforska frågor och områden som är aktuella och angelägna för dig.

Samhällsentreprenörskap och social innovation diskuteras återkommande i samhällsdebatten, och politiken för att stödja området utvecklas. I kursen följer vi den aktuella debatten och relaterar den till våra egna erfarenheter.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande i planeringen av innehåll och form, för att anpassas efter dina och gruppens behov.

Kurslängd: 1 år, halvtidsstudier, distans/internet.
Kurstid: HT 2018-08-27 – 2018-12-28, VT 2019-01-02 – 2019-06-04

Mer info i följande kursbeskrivning – pdf →

Praktisk info inför kursstarten – till dig som kursdeltagare →

v 22 Kursens avslutande vecka

Hej!

Vi närmar oss kursens slut på fredag 1 juni. Det finns fortsatt möjlighet att boka in tid för att bolla utvecklingen i idéer/initiativ hela vägen fram till midsommar, hör av dig isåfall!
Det finns också möjlighet att komplettera eventuella uppgifter som är kvar från året efter kursens slut (vi mailar påminnelse om det är aktuellt).

Kursutvärdering
Som återblick för dig och värdefull information för oss ber vi er att fylla i en utvärdering av kursåret.
Svara här online →
Svara senast fredag 1 juni!

Studieintyg
Efter kursslut sammanställer vi ett intyg som kommer per post, maila din aktuella adress om du har flyttat under året.

Tid för kommentarer till Mitt sammanhang – nästa steg
Under veckan finns det fortsatt tid för kommentarer till varandra, i forumet. Var och en ger feedback till de andra som har kommit in med uppgiften.

Inspiration – video: Kan en donut rädda världen?

Kate Raworths bok om en hållbar samhällsekonomi har nyligen kommit ut på svenska. I samband med detta ordnades ett kvällsseminarium i Stockholm med författaren själv och Johan Rockström. Här kan du se seminariet i efterhand:

Inspiration: CITY TOOLBOX

Inspiration för att skapa möten och interaktioner! Från olika håll i Europa.

Tips för sommaren:

Hoppas vi ses framöver i spännande sammanhang, här är några tips för sommaren!

Almedalsveckan – Mötesplats Social innovation. Exempel på det som händer under Almedalsveckan i Visby.

MÖTET- knytkonferens för ideell organisering och folkbildning. 24-26 augusti på Tollare folkhögskola utanför Stockholm.

Bilder från året:

v 21 Kursutvärdering & inspiration

Hej! Det är idag tid för inlämning av Mitt sammanhang – nästa steg. Jag ser fram emot att ta del av uppgifterna! Fram till kursslut 1 juni finns det tid för att ge kommentarer till varandra.

Kursutvärdering

Vi närmar oss nu slutet av kursen. Som en möjlighet att reflektera över året och som feedback till oss ber vi dig fylla i en utvärdering: Svara här online →
Lämna dina svar så snart som möjligt!

Inspiration #1 ”Why our future is up to us”

Sofie delade i förra veckan en artikel som ifrågasätter etablerade organisationer och institutioner. Vilka organisationer har en trovärdig agenda för en hållbar framtid? Läs mer!

Vilka tankar väcker artikeln?

Inspiration #2 ”Kräv det här av politikerna”

12 förslag för hur Sverige kan vara med och lösa klimatkrisen. Beatrice Rindevall skriver om motionerna som antogs på Klimatriksdagen, i en ledare i tidningen ETC:

”Motionerna täcker stora och viktiga områden inom alla delar i samhället. De motioner som valdes var enligt svensk politik otroligt radikala, men enligt forskningen precis vad som behövs.”
Beatrice Rindevall, ETC 11 maj 2018

v 20 Tid för Mitt sammanhang – nästa steg

Hej,

den här veckan är vikt åt arbete med uppgiften ”Mitt sammanhang – nästa steg”, med inlämning måndag 21 maj.

Ta gärna kontakt om du har frågor kopplat till uppgiften, eller vill bolla andra idéer.

Hoppas ni har det bra i majvärmen!

v 19 Inspiration: Kvarteret

Lisa, som ni har mött som pedagog i kursen, är med och producerar en aktuell radiodokumentär som sänds i P1: Kvarteret.

”OM MÄNNISKORNA, HUSEN OCH DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV

1932 dör ett spädbarn på en spårvagn i Malmö. Spårvagnschauffören vill inte köra vidare, och mamman tvingas gå de tre kilometrarna till sjukhuset med sitt döda barn i famnen. Familjen får köpa en enkel kista från kommunen på avbetalning. När skulden är betald flyttar de in i en etta i det nybyggda kvarteret Östergård-Österhus i Malmö. Ett år senare föds deras son Bengt, i kökssoffan där.

Där börjar historien om Bengt – en av flera historier som bildar stommen i Kvarteret, en dokumentär radioföljetong som sträcker sig över ett sekel och berättar historien om ett hus, om ett samhälle, och om drömmen om ett bättre liv.

Hur kunde ett mönsterboende för strävsamma arbetare förvandlas till ren slum? Och hur kunde sedan de förfallna lägenheterna bli dyra och eftertraktade bostadsrätter för den kreativa klassen?

Vi försöker besvara frågorna med hjälp av berättelser från några av de tusentals människor som bott och verkat i kvarteret Östergård de senaste hundra åren.”

kvarteret.org finns fördjupande material kring de berättelser som är den röda tråden i programserien.

Den första delen sändes i P1 den 1:a maj, del två sänds nu på torsdag 10:e maj.

v 17 Föreläsning: Ecopreneurship and social entreprenurship

Ni som har läst grundåret Samhällsentreprenör har mött Fredrik Björk – här är en föreläsning på engelska som Fredrik nyligen höll på Malmö universitet. Det startar strax efter 9 minuter, skruva upp ljudet!

Ecopreneurship and social entreprenurship – business models aiming for sustainability and/or transition?

Hur ser den hållbara framtiden ut? Hur hänger samhällsentreprenörskap (eller ekoentreprenörskap) ihop med strävan efter ett hållbart samhälle?

Startar efter 9 minuter – skruva upp ljudet:

Slides:

v 16 Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg

Här presenteras nästa uppgift i kursen:

Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg

Inlämning senast: 21 maj i forumet.
Feedback till varandra fram till 1 juni.

Syftet med den här uppgiften är att ge utrymme för valbar fördjupning. Det kan vara direkt kopplat till behov i den fas du är med projekt/initiativ – eller mer frikopplat. Använd gärna uppgiften som en del i utvecklingsarbete du redan planerar kommande tiden. Tanken är även att uppgiften kan bidra till att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut.

Fyra förslag på hur du kan använda uppgiften:

1) Skapa en budget och finansieringsplan för ditt initiativ

2) Arbeta med en projektplan/verksamhetsplan eller en ansökan

3) Fantisera & rita – din framtid // framtiden för ditt initiativ
Vad händer när vi använder vår fantasi som verktyg för att föreställa oss framtiden? Och hur kan vi ta hjälp av det visuella för att drömma och planera? Här får du inspiration till hur du kan rita din framtid eller framtiden för det initiativ du arbetar med – och stegen dit.

4) Gör research kring ett tema där du vill lära dig mer.
Välj till exempel ut en bok, en dokumentärfilm eller artiklar som är relevanta för ditt sammanhang. Ett exempel från tidigare år är en deltagare som valde att läsa Susan Cains bok om potentialen med introverta personligheter, http://www.quietrev.com/quiet-the-book/ och reflektioner kopplat till rollen som samhällsentreprenör.

Inlämning / presentation:
Presentera det du har gjort i uppgiften. Antingen genom text/bifogade dokument eller spela in (ljud/video) en presentation av din valda fördjupning och dina reflektioner kring temat.
Inlämning senast: 21 maj i forumet.
Feedback till varandra fram till 1 juni.

Frågor eller funderingar? Bolla gärna med August!

110908_gv_koopvertrag_101_panorama

Foto: Gängeviertel, Hamburg http://das-gaengeviertel.info/en.html

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiration

Att läsa: Samhällsnyttiga företag – utmaningar och möjligheter

Fyra olika typer av samhällsnyttiga företag berättade om sina erfarenheter under en lärkonferens inom Social Innovation Skåne i mars. I artikeln ges ett sammandrag!

v 15: Lokalekonomisk analys som verktyg

Tid 9 april för inlämning av uppgiften Publiceringsplan. Du kommer att få feedback från oss pedagoger.

I veckans tema får vi lära oss mer om lokalekonomisk analys som verktyg för lokal utveckling. Genom att titta på statistik från SCB för den lokala bygden eller stadsdelen går det att analysera hur den lokala ekonomin skulle kunna stärkas.
Hur går det till? Om det handlar ett webbinarium som du kan följa live på tisdag 10 april kl 15-16, eller i efterhand (vi länkar till film i efterhand när den finns tillgänglig).

Efter att ha deltagit i eller sett webbinariet kan vi lyfta frågor och tankar i kursforumet!

Lokalekonomidagarna har under en rad år genomfört konferenser för att stimulera kunskapsutbyte för mer livskraftiga lokalsamhällen – i år genomförs samtal online.

Webinar 10 april kl 15:00 – 16:00: Lokalekonomisk analys. Länk för att delta live: https://zoom.us/j/143108516

”På det här webbinariet får vi lära oss mer om Lokalekonomisk analys – en populär metod för att ta fram bygdens handelsbalans med omvärlden och göra en framtidsvision för stärkt lokal ekonomi. Hur går det till? Vad har bygderna som gjort ”LEA” fått ut av metoden?

Medverkar gör bland andra Ulla Herlitz, författare till Grön Lokalekonomisk analys som processlett många bygder i metoden, och Tina Hodell från SCB, som bland annat jobbar med att ta fram LEA-statistik.”

Video – titta i efterhand (3:18 in i klippet börjar webbinariet):