Författar-arkiv: Emma I

Bootstrapping

Att starta upp ett projekt helt utan extern finansiering är säkerligen inte ett drömläge för någon. Men att lära sig minimera kostnaderna och hitta osynliga resurser kan vara en extremt viktig kunskap, särskilt för projekt som är i uppstartsfasen. Att ”trolla med knäna” och hitta kreativa lösningar benämns inom ekonomisk teori som bootstrapping, och är såklart ovärderliga kunskaper för en samhällsentreprenör!

Bootstrapping är till ena hälften en samling tips och tricks om hur en undviker onödiga inköp eller lyckas fixa sponsring. Till andra hälften är bootstrapping ett sätt att tänka där vi vänder frågan från ”Varifrån ska jag få pengar?” till ”Vad skulle jag gjort med dessa pengar och hur kan jag nå samma resultat utan pengarna?”

IMG_6003

CSES (Centrum för Socialt Entreprenörskap Sthlm) ger i sin handbok ”Att lyckas med finansieringen – Praktisk guide för sociala entreprenörer” (s.13) deras bästa tips för bootstrapping:

  • Fokus på att skapa intäkter så fort som möjligt, t.o.m. i förväg
  • ”Rekrytera” frivilliga
  • Övertyga andra organisationer att göra gratisjobb (s.k pro bono tjänster) för din verksamhet
  • Be om gratis varor eller köp billigt och begagnat
  • Be om krediter från leverantörer
  • Byt tjänster; tänk efter vad kan du göra i utbyte mot något
  • Dela resurser med någon annan eller utnyttja det ”allmänna rummet”
  • Skaffa publicitet (sociala media, tidningsartiklar)

I dessa DIY (do it yourself) tider kan bootstrapping gå hand i hand med våra andra recycling-idéer och kännas som ett redan självklart förhållningssätt. Men det kan vara bra att ändå medvetandegöra och sätta fingret på vad det är för resurser som är enkla att just trolla fram.
I en podcast (från min: 7.50) om hållbara sätt att finansiera sina (odlings-)projekt lyfter permakulturisten Ethen Roland fram åtta sorters kapital, där det finansiella kapitalet endast är ett av flera olika kapital, istället för det enda. Detta kan vara en användbar bild för att upptäcka resurser som redan finns runt oss och som kan vara värda att investera i eller hushålla med.

8forms

Vilka är dina erfarenheter av att starta projekt med små eller inga medel? Har du några tips att dela med dig av? Kommentera gärna!

Ekonomi i fokus – Uppgift: Intervju

ekonomibildNu startar en ny modul med fokus på ekonomi, ett övergripande tema som vi ägnar oss åt fram till juluppehållet. Vi presenterar samtidigt nästa uppgift i kursen, med inlämning 17 december.

Ekonomin är antagligen för många av oss något av en ofrånkomlig stötesten. Resurser behövs för att genomföra det vi vill. Vilka strategier ska vi använda för att få bra snurr på resurser och finansiering, men samtidigt hålla en stadig kurs mot målet, visionen?
Frågor om ekonomi kan också internt vara tätt kopplade till perspektiv på makt och interndemokrati. Vem administrerar ekonomin, vem ska få betalt och vem tar besluten om det?

Under perioden framöver kommer vi att lyfta några olika perspektiv och verktyg, och även lyfta in aktuella exempel från samtal om en mer hållbar och demokratisk ekonomi.

Uppgift: Intervju – hållbar finansiering

Sök upp ett initiativ eller en verksamhet som du är nyfiken på – gärna något som är närliggande det du själv arbetar med. Kanske en aktör du identifierade genom Nätverkskartan?
Gör en intervju där fokuset kan ligga på hur de arbetar med finansiering och resurser. Ta chansen att ställa frågor som du klurar på i den egna utvecklingen. Om det är aktuellt att hitta ett samarbete kan det också vara ett bra tillfälle att undersöka hur ni skulle inleda ett samarbete. (mer…)

Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande är centrala begrepp inom samhällsentreprenöriella verksamheter och flera av er funderar kanske på hur ni bör arbeta med det inom era projekt. Men vad är det vi menar med begreppen egentligen? Och hur gör man? I detta tema lyfter vi fram texter, metoder, film och exempel som vi hoppas kan inspirera er vidare i ert arbete kring ämnet.

From Fairy Tale to Reality

From Fairy Tale to Reality

Pamfletten From Fairy Tale to Reality: Dispelling the Myths around Citizen Engagement är skriven av Edward Andersson som jobbar som konsult med medborgardialog och demokratifrågor. Nu är han baserad i Malmö men bodde tidigare i London och var med och startade den brittiska tankesmedjan Involve, som gett ut pamfletten.

Denna text kan vara intressant för er som är intresserade av samarbeten med kommun, lokalt förändringsarbete och medborgardialog i synnerhet men även av delaktighet, metoder för involvering och demokratifrågor i stort.

”Citizen engagement has become increasingly important in the last ten years, but we have barely scraped the surface of what innovative public engagement can do for public services, communities and citizens. Part of what is holding us back is outdated myths about citizen engagement.

From Fairy Tale to Reality: Dispelling the Myths around Citizen Engagement is a collaborative venture by Involve and the RSA. The pamphlet debunks common misconceptions of public engagement such as fears of spiralling costs and dwindling prospects of success, and provides evidence to the contrary. Drawing on six innovative case studies from Croydon to Tuscany and Estonia, the pamphlet offers much needed alternatives to the way in which we deliver our public services.”

Här hittar du hela pamfletten på 30 sidor i pdf-format.

Dialogguiden

Sveriges kommuner och landsting – SKL – jobbar med projektet Medborgardialog och har tagit fram dialogguiden som hjälp till kommuner som vill jobba med medborgardialog. Här finns ett planeringsverktyg, en metodbank och inspirerande exempel på hur kommuner runt om i landet jobbat med medborgardialog. På sidan beskriver de 35 olika metoder för medborgarinvolvering. Bland exemplena hittar du närmare 300 inspirerande exempel på delaktighetsaktiviteter runt om i landet. (mer…)

Vad är Arbetsintegrerande Sociala Företag?

I Sverige finns det ingen dedikerad organisationsform för Social företag eller Samhällsentreprenörskap. Det öppnar för att man kan välja att organisera sig på flera olika sätt för att driva sin sociala verksamhet. I förra veckans tema fick du flera exempel på sätt att organisera sig.

tillsammansEtt begrepp som används mycket dessa dagar, och som inte är kopplat till en särskild organisationsform är Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Dessa utmärker sig inte så mycket i hur de är organiserade utan varför de drivs: de har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Detta mål urskiljer sig från andra social företag som
kan ha andra metoder eller samhälleliga mål – t ex bygdebolag, hållbarhet, ungdomar, utanförskap och som inte direkt använder målgruppens arbete/sysselsättning som redskap.

Vill man läsa mer om Sociala företag och Arbetsintegrerande Sociala Företag kan man kolla på Branschorganisationens SOFISAM egen hemsida.

Det finns också en bra generell genomgång på myndigheternas informationssida Verksamt, kolla gärna in där. Här förklarar man hur dessa definieras och vad som passar bäst för olika initiativ.
(mer…)

Inspiration – verktyg och resurser för social innovation

SIC – Social Innovation Community är ett nätverk för sociala innovatörer i Europa. De har skapat en öppen online-resurs – SIC learning repository -”for innovators, researchers and policy makers to improve their skills in design for Social Innovation”.

Klicka på bilden nedan för att komma till resurssidan:

 

::::::::::::::::::::::

Inspiration: Projektet Drevet vill skapa jobbmöjligheter för ensamkommande flyktingungdomar 

(mer…)

Uppgift: Mitt sammanhang

7d943230fd34267cafffa0376228788d

Syftet med den här uppgiften är att skapa en medvetenhet kring motivationen bakom vårt arbete och det vi personligen önskar kunna få ut av vårt projekt. Uppgiften kommer i två delar, en första del där du funderar på VARFÖR du engagerar dig i ditt projekt och en andra del där du lägger upp en plan för VAD du ska göra under den kommande terminen.

Välj själv hur långt du vill skriva (rek. 1-2 A4) men var noga med att ge dig tillräckligt med tid för att verkligen tänka efter och ställa frågor till dig själv. Rita eller skissa gärna om det underlättar (bilder kan bifogas).

Uppgiften ska fungera som en personlig “uppdatering” och planering, det du beskriver behöver alltså inte vara något som du faktiskt vill kommunicera öppet om ditt projekt. ”Oavsett om din intention är ‘trygg privatekonomi’, ‘förändra världen’, eller ‘ha kul’ så underlättar din egen klarhet över din motivation hur du kommunicerar din idé, tror vi.


Del 1:
– Vad är min intention och motivation bakom mitt projekt/initiativ/idé? Vad var det som drev mig till att börja med projektet och vad får mig att fortsätta arbeta med det?
– Vilka förhoppningar har jag med projektet? Vad ger mig energi till arbetet och vilka delar känns mest meningsfulla för mig personligen?

Om du inte jobbar med en tydlig idé eller projekt – fundera över vad det är som driver dig i stort, vad det är du får energi av i livet och vad du skulle tycka vara meningsfullt att ägna din tid åt.

Del 2:
Gör en plan eller tidsaxel för de kommande månaderna (t.ex. fram till februari). Notera några saker/händelser som du vill få gjort inom ditt projekt under denna tid (t.ex. möten, avtal, konkreta mål uppnådda etc.). Skriv några kommentarer om hur du vill genomföra detta och även varför. Hur kommer arbetet se ut i din vardag? Relatera gärna till dina tankar i del 1 och reflektera över om din plan för projektet motsvarar din personliga intention med projektet/initiativet.

Inlämning: 15 oktober i denna tråd i kursforumet (inloggad)

Feedback: Efter inlämningsdatumet presenterar vi en form för feedback er emellan. Ni kommer även att få feedback från Emma eller Annika.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att ta kontakt med någon av oss pedagoger!

Att utforska alternativa framtidar

Framtiden: Video // Angela Oguntala – Exploring alternative futures

screen_explore_alt_futures

Länk till video: http://videos.theconference.se/angela-oguntala-exploring-alternative-futures

Vilka framtidsberättelser och visioner är det vi inspireras av? Hur påverkar de vårt handlande?
Angela Oguntala ger perspektiv på hur vi kan arbeta med framtidsscenarier – för att medvetet styra mot den framtid vi vill vara med och skapa.
Från The Conference i Malmö, 17 augusti 2016.

”Visions are powerful because they inspire us, but also limit us”. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tips: Tusen tankar, en idé – ansök till Brewhouse Award

”Från och med nu och fram till den 31 oktober kan du skicka in ditt bidrag till Sveriges mest nyskapande idé- och innovationstävling.

Tävlingen vänder sig till kreatörer och innovatörer inom arkitektur, design och formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, musik, måltid, scenkonst, slöjd och konsthantverk, spelutveckling samt upplevelsebaserat lärande.

Brewhouse vill hylla, stötta och göda det kreativa entreprenörskapet. Därför finns The Brewhouse Award.”

Läs mer

Tips: Social Innovation Forum i Malmö

”Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation.”

Läs mer. 

Tips: Vinnovas temautlysning – social innovation mot segregation

”I det här erbjudandet finansierar vi innovationslabb som har potential att öka inkluderingen och bryta utanförskapet och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle. Innovationslabbet ska vara en fysisk mötesplats där de som berörs av problematiken, till exempel elever eller boende, bjuds in för att tillsammans med aktörer från olika sektorer hitta och testa nya idéer.”

Ansök senast 27 sept.
Läs mer och ansök här.

Kursstart – Samhällsentreprenör fördjupning

Idag sätter vi igång Samhällsentreprenör fördjupning – välkommen!

Vi ser fram emot att få jobba kring spännande teman tillsammans med er!

De första tre veckorna fram till kursträffen 16-17 september blir en tid för uppstart, och den här veckan börjar vi med lite material som inspiration och två inledande uppgifter som du hittar nedan – Personlig presentation och Förväntningar på kursen.

Kursmaterial från tidigare års kurser ligger kvar på plattformen, kika gärna om ni är nyfikna. Deltagarna från tidigare år finns också fortfarande registrerade på plattformen, som ni kan se är det en utökad grupp under ”Deltagare”. Kursformet för vår kurs 2017-2018 är dock bara synligt för oss som deltar i kursen denna omgång.

(mer…)