Beskrivning av uppgift #7

Uppgift # 7: Exempel på organisering

Tid för uppgift: 5 december-23 januari.

Undersök ett projekt eller en verksamhet som du finner intressant. Att intervjua en eller flera personer från det projekt/den verksamhet som du väljer att titta på är ett bra sätt att få underlag. Välj gärna ett exempel som ligger nära de projektidéer som du själv har. Ofta är det värdefullt att ta del av erfarenheter från de som gör liknande saker.

Förslag på frågeställningar

  • Hur har man organiserat sig och varför?
  • Vad har varit framgångsrikt?
  • Vilka svårigheter finns?
  • Hur fungerar samspelet mellan de som är involverade?
  • Har sättet att organisera verksamheten/projektet förändrats över tid?

Utveckla gärna frågeställningarna utifrån vad du vill lära dig mer om.

För inspiration på temat, se 5 dec: Organisering.

Omfattning
Du kan genomföra uppgiften själv eller i samarbete med någon annan i kursen. Form för inlämningen är öppen. Det går bra att använda video, ljud, text eller en annan form du vill prova.

För video, ljudinspelning, bildspel, en blogg eller andra former: Du får själv göra en bedömning, men en riktlinje för video- och ljudinspelningar kan vara att hålla sig inom 15 minuter.

I text: 3-5 sidor.

Inlämning

Lämna in din uppgift i forumet senast den 23 januari.

Forumet för # 7: Exempel på organisering (du behöver vara inloggad) ->

Respons 24 januari-6 februari

I uppgiften ingår att ge kommentarer till varandra. Kommentarer ger både värdefull respons och nya reflektioner.

Två förslag till frågor att utgå ifrån i feedbacken:
– Vilka är dina reflektioner om arbetet och det exempel som presenteras?
– Vilka för- eller nackdelar kan du se med det här sättet att organisera sig?

Grupper för respons presenteras den 24 januari.

Lägg in dina kommentar till aktuellt inlägg i forumet (du behöver vara inloggad) -> 

Frågor?

Kontakta Malin om du har någon fråga om uppgiften, eller praktiskt om hur du lämnar in.