Gustav Lundberg-Uppgift 3-Perspektiv

Senaste händelser Forums Uppgift 3: perspektiv på samhällsentreprenörskap Gustav Lundberg-Uppgift 3-Perspektiv

Detta ämne innehåller 1 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av  Richard N 1 vecka sedan.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #1084

  Gustav L
  Deltagare

  <h4>Tjäna pengar och rädda världen – Den hållbara ekonomins entreprenörer</h4>
  Hur ser du på det sätt som samhällsentreprenörskap beskrivs genom boken?

  Augustinsson och Brisvall beskriver samhällsentreprenören som en eldsjäl som sticker ut i mängden. En person som kan komma att förändra världen eller snarare en som måste förändra världen eftersom miljön och klimatkrisen kräver det. En samhällsentreprenör kan antingen vara gammal eller ung, men det verkar finnas många potentiella samhälsentreprenörer födda på 70- och 80-talet.

  Det ges många exempel på olika samhälsentreprenörer och de har några saker gemensamt. Jag skulle säga att de alla på ett eller annat sätt är altruister och att de har startat en verksamhet som fungerar. Verksamheten kan både vara ett företag eller en ideell organisation, formen är av mindre vikt. Under rubriken ”Kort och gott” sammanfattas samhällsentreprenören som en som ”använder sig av entreprenörskapets logiker och mekanismer för att uppnå en samhällsförändring”. Teoretiskt sätt är det en bra definition av vad en samhällsentreprenör är. Jag undrar hur många som är så starkt drivna av altruism och viljan att förbättra samhället att de väljer att avstå från exempelvis vinst från sitt företag till förmån för allmännyttan. Rent praktiskt är det kanske svårt att mäta detta så det kan bli problem om exempelvis samhället, med hjälp av tydliga parametrar, vill kunna kategorisera verksamheter som samhällsnyttiga eller liknande. Om det saknas en tydlig definition så försvårar detta exempelvis riktade bidrag till samhällsentreprenörer.

   

  Vilka exempel och aspekter lyfts fram?

  En lång rad med exempel på samhällsentreprenörer lyfts fram. Bland annat hyllas, på lite oklara grunder, märket Patagonia. Det är naturligtvis bra om Patagonia, som Augustinsson och Brisvall skriver, tänker på miljön och tillverkar hållbarare produkter. I texten lyfts det fram att företaget till och med rekommenderar sina köpare att handla mindre. Är detta inte ett försäljningsknep och kanske rent av en typ av greenwash!? Patagonia är ett vinstdrivande företag, vilket enligt Augustinsson och Brisvall inte behöver vara ett problem, men det är ändå inte helt klar vari samhällsnyttan ligger. Dock illustrerar detta exempel svårigheten att rent praktiskt kvantifiera graden av samhällsnytta. En annan intressant sak som boken tar upp är huruvida samhällsentreprenörer ska konkurrera med andra företag på marknaden på lika villkor, eller om de ska få speciella regler eller bidrag. Augustinsson och Brisvall ger inget klart svar på detta, men vinst verkar okej om samhällsnyttan finns där. Augustinsson och Brisvall ställer sig kritiska till att Sveriges regering inte har gynnat socialt entreprenörskap och menar att det beror på okunskap.

   

  Håller du med om perspektiven?

  Den största behållningen boken ger är hyllningen till altruisten, personen som startar en verksamhet för att göra en samhällsnytta snarare än att tjäna pengar själv. Även om boken tar upp att ”Nu går det att bli rik och rädda världen samtidigt” ett antal gånger så är det ändå samhällsnyttan genomgående som poängteras.

   

  Finns det saker du ser annorlunda på?

  Augustinsson och Brisvall beskriver vårt nuvarande samhälle som ohållbart och att samhällentreprenörerna kommer att förändra detta. Hoppet ställs till den yngre generationen och till de eldsjälar som finns. Det finns egentligen inga förklaringar till varför den unga generationen skulle vara mer lämpad som samhällsentreprenörer, bara en kort anmärkning om att många fler yngre startar företag. Det stämmer säkert, men det kanske snarare beror olika bidrag, som starta eget bidrag, samt att bristen på fasta jobb har tvingat unga att starta eget. Augustinsson och Brisvall avslutar med en diskussion om att boken har handlat för mycket om att definiera begreppet samhällsentreprenör. Jag håller med på så sätt att de har beskrivit många olika typer och indelningar av samhällsentreprenörer. Däremot saknas det en tydlig användbar definition. Författarna poängterar också att EU anser att begreppet ”socialt företag” är vagt, vilket gör att det blir problem om man vill favorisera sådana företag. Detta tycker jag visar att det inte alls är ointressant, utan att definitionen inte är klar.

  Jag tror det är viktigt att tydligt definiera begreppet samhällsentreprenör så att samhället lättare kan stödja både med bidrag och regler som underlättar för de företag som ger samhällsnytta. Kanske skulle en procentuell kvot kunna fungera. Kanske skulle man kunna sammanställa en enkät där man samlade poäng i samhällsnytta. %= samhällsnyttan/max samhällsnytta. Fördelen med detta är ett företag som uppnår exempelvis 50% av poängen får 50% av bidraget. Om det görs en tydlig definition blir det också lättare att ta reda på om exempelvis företaget Patagonia verkligen ger samhällsnytta och i så fall till vilken grad. Jag tror Augustinsson och Brisvall är något på spåren när de pratar om att verksamheter med samhällsnytta kan förändra samhället

   

  Finns det frågor som behöver undersökas vidare?

  Jag tycker att det är oklart vilka stöd samhällsentreprenörer faktiskt behöver för att kunna komma igång med sin verksamhet. Som jag nämnt tidigare tycker jag att en kvantifierbar grad av samhällsnytta borde tas, fram för att sedan kunna användas för att främja samhällsnyttig verksamhet.

  #1091

  Richard N
  Deltagare

  Intressant tanke det där om kvantifierbar nytta av sociala företag vägt i en storhet.

  Vad skulle då denna storhet i samhällsentreprenörskap ha för testpunkter?

  Om jag tar dumpstermat t.ex och lagar till den och ger bort den gratis på torget, är det 100% samhällsnytta då?
  Och om jag köper nya ingredienser, tillagar den och säljer den dyrt på torget? är det 0% samhällsnytta då?

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.