v 17 Liberating Structures – metoder för självorganisering

Tid finns den här veckan för arbete med Mitt sammanhang – nästa steg.
Inlämning: 29 april i forumet.


Inspiration för möten och processer du är en del av:

Liberating Sctructures

En uppsättning metoder för att hjälpa grupper och teams att involvera alla som deltar och frigöra kreativitet.

Direkt till översikt med alla metoder här: http://www.liberatingstructures.com/ls-menu/

Det finns även en app att ladda ner med metodiken samlad, sök på Liberating Structures i Play-store eller App-store.

Se en kort video med en dialog där de två initiativtagarna berättar om metodiken:

Du kan även lyssna på en längre intervju i podcasten Leadermorphosis:

Personlig reflektion – utmaning:

  1. Tänk på en grupp eller ett sammanhang du är en del av.
  2. Välj två av metoderna från Liberating structures, och läs igenom beskrivningen för varje metod.
  3. Föreställ dig hur metoderna skulle kunna användas i gruppen/sammanhanget. Vad tror du metoderna skulle kunna bidra med till er process, och ert sätt att samarbeta?

(+ Pröva i praktiken om du har möjlighet!)

v 16 Påskvecka med inspiration!

Film: YALLA! – Vi lever (46 min, 2018)

I filmen får vi möta några av kvinnorna som jobbar i det sociala företaget & kooperativet Yalla Trappan i Malmö, med varma porträtt och inblick i verksamheten.

Vad tar du intryck av, vad fascinerar? Associerar du till andra verksamheter som du har varit i kontakt med, eller varit en del av? Vad utelämnas i filmen, och vilka undersökande frågor hade du velat ställa som dokumentärfilmare?

Aktuellt om Yalla Trappan: Nyligen presenterades ett samarbete med H&M, med syverkstad i en av HM:s centrala butiker i Malmö.

Artikel i Skånska dagbladet 20 mars, “Yalla Trappan på plats i en ny butik”


Artikel: Smarta kartan 2.0 tar delning till nästa nivå

Maja Andersson i Syre nr 188, 9 april 2019.

“Den största nyheten med Smarta kartan 2.0 är att den numera har en öppen källkod, vilket innebär att andra kan använda sig av den för att skapa egna kartor. Och det har redan spridit sig: i veckan lanserades Smarta kartan i Malmö och det är även på gång i Sjuhärad. Jonathan Mattebo Persson hoppas att det bara är början, men påpekar att det krävs ett lokalt engagemang för att starta upp kartor i andra städer.

– Vi i Göteborg arbetar med det här volontärt och har inte resurser att kvalitetssäkra en karta i till exempel Stockholm, framför allt inte löpande. Alla som hör av sig till oss samlar vi ihop i en gemensam grupp på sociala medier, och till slut har de muskler nog att våga administrera och starta en egen karta.”

→ Utforska kartan på https://smartakartan.se/

v 15 Inspiration – Peniche Ocean Watch: Exploring new value creation activities for social impact

Den här veckan hämtar vi som inspiration en filmad presentation från Social Innovation Summit i Malmö (november 2018).

Inspiration – video: Robin Teigland, “Peniche Ocean Watch: Exploring new value creation activities for social impact”

Robin Teigland är forskare men också drivande som entreprenör. Lyssna till hennes berättelse som kretsar kring hur resurser kan kombineras på nya sätt – med ett pågående case i kuststaden Peniche, Portugal:

UR Play – länk

Robin Teiglands slides – länk

Frågor för reflektion till presentationen:

  • Vad gillar du i Robin Teiglands presentation, vad fascinerar?
  • Vilka frågor väcks när du lyssnar? Finns det delar som provocerar dig?

Om presentationen:
Utgångspunkten i föreläsningen är en ekonomi i förändring, och hur resurser kan kombineras på nya sätt. Ekonomin behöver hjälpa oss nå de Globala målen och hantera klimatkrisen – kan vi experimentera med konkreta initiativ för att möta utmaningarna?
Fokus är på platsen Peniche och de resurser som finns lokalt, hur den lokala ekonomin kan omformas när fiskeindustrin helt har stagnerat. Robin Teigland berättar om de resurser som finns i form av båtar, lokaler och kompetenser som är ett arv från fiskeindustrin. Samtidigt förutsättningarna för surfing som finns, och utmaning/möjlighet med allt skräp som döljer sig på havsbottnen.
“Build relationships before you need them”. I en intressant passage i föreläsningen berättar Robin Teigland om värdet av att vara på plats och skapa kontakter, som sedan kan öppna upp för spontana möjligheter och sammanträffanden.

v 14 Webinar: Preston – kommunen som lokalekonomisk motor

Den här veckan deltar du live eller tittar i efterhand på ett webinar som utgår ifrån hur en kommun i England – Preston – mobiliserar de lokala resurserna.

Webinaret hålls tisdag 2 april klockan 15.00-16.00, och organiseras av Lokalekonomidagarna.
Delta/följ live via: https://zoom.us/j/415233463
Se här i efterhand: https://www.youtube.com/watch?v=iUUtmYIMAjM

Uppvärmning – artikel: “In an era of brutal cuts, one ordinary place has the imagination to fight back”

Aditya Chakrabortty i The Guardian, 6 mars 2019

Webinar 2 april, 15:00 – 16:00: Preston-modellen – kommunen som motor för lokalekonomisk utveckling

Delta/följ live via: https://zoom.us/j/415233463

Se i efterhand: https://www.youtube.com/watch?v=iUUtmYIMAjM

“Kommunen Preston, i England, har blivit en internationellt erkänd förebild för hur en kommun kan vända ekonomisk nedgång till framgång genom att på ett genomgripande och strategiskt sätt satsa på den lokala ekonomin. Bland annat genom att skolor och universitet upphandlar mat och underleverantörer från lokala småföretag. I vårt nästa webbinarium “Preston-modellen – kommunen som motor för lokalekonomisk utveckling” lär vi oss mer om hur de jobbat i Preston och diskuterar vad det kan betyda i en svensk kontext. Jonathan Korsar, lärare på Färnebo folkhögskola, föreläser och diskuterar frågorna med en panel bestående av Eva Ternegren som har skrivit rapporten “Social hänsyn och reserverad upphandling – en guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare” och Teresa Hägglund, upphandlingschef i Bodens kommun som arbetat för att få in mer lokalproducerat i offentliga kök.”

Infografiken kommer härifrån: https://thenextsystem.org/learn/stories/infographic-preston-model

v 13 Crowdfunding som verktyg + uppgift Mitt sammanhang – nästa steg

Vi presenterar här nästa uppgift i kursen:

Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg

Inlämning senast: 29 april i forumet.
Feedback till varandra fram till 12 maj.

Syftet med den här uppgiften är att ge utrymme för valbar fördjupning. Det kan vara direkt kopplat till behov i den fas du är med projekt/initiativ – eller mer frikopplat. Använd gärna uppgiften som en del i utvecklingsarbete du redan planerar kommande tiden. Tanken är även att uppgiften kan bidra till att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut.

Fyra förslag på hur du kan använda uppgiften:

1) Skapa en budget och finansieringsplan för ditt initiativ

2) Arbeta med en projektplan/verksamhetsplan eller en ansökan

3) Fantisera & rita – din framtid // framtiden för ditt initiativ
Vad händer när vi använder vår fantasi som verktyg för att föreställa oss framtiden? Och hur kan vi ta hjälp av det visuella för att drömma och planera? Här får du inspiration till hur du kan rita din framtid eller framtiden för det initiativ du arbetar med – och stegen dit.

4) Gör research kring ett tema där du vill lära dig mer.
Välj till exempel ut en bok, en dokumentärfilm eller artiklar som är relevanta för ditt sammanhang. Ett exempel från tidigare år är en deltagare som valde att läsa Susan Cains bok om potentialen med introverta personligheter, http://www.quietrev.com/quiet-the-book/ och reflektioner kopplat till rollen som samhällsentreprenör.

Inlämning / presentation:
Presentera det du har gjort i uppgiften. Antingen genom text/bifogade dokument eller spela in (ljud/video) en presentation av din valda fördjupning och dina reflektioner kring temat.
Inlämning senast: 29 april i forumet.
Feedback till varandra fram till 12 maj.

Frågor eller funderingar? Bolla gärna med August!

Foto: Gängeviertel, Hamburg http://das-gaengeviertel.info/en.html


Inspiration: Intervju med Matkooperativet Helsingborg – crowdfunding

Matkooperativet är en ideellt driven butik som sedan två år finns i centrala Helsingborg. Hur har de använt crowdfunding i uppstarten och utvecklingen av butiken? Se en intervju med Ann-Sofie Malmgren från kooperativet, med fokus på två Kickstarter-kampanjer de har genomfört med stor framgång:

Video:

Läs mer om deras kampanjer på Kickstarter

Första Kickstarter-kampanjen, våren 2017: https://www.kickstarter.com/projects/574401734/matkooperativet-helsingborg

Andra kampanjen våren 2018, “Förpackningsfritt Helsingborg”: https://www.kickstarter.com/projects/574401734/forpackningsfritt-helsingborg

Kampanjvideon för Förpackningsfritt Helsingborg, våren 2018:

Läs mer om Matkooperativet på matkooperativet.se, instagram.com/matkooperativet och facebook.com/matkooperativet