Inre liv

Vi startar vårterminen med en modul kring ”inre liv”. Vilka värderingar driver oss? Hur relaterar vi till andra i samarbeten? Hur arbetar vi för att prioritera och hålla fokus?