Nå ut!

Under den här perioden kommer ni få konkreta verktyg till ert kommunikationsarbete. Vi fokuserar på hur ni når ut med er projektidé till er målgrupp och era intressenter. Hur ska ni väcka och bygga engagemang för ert projekt? Och hur kan ni bygga en plattform för projektet i sociala medier?

Ni arbetar med två uppgifter, en pitch och en publiceringsplan för sociala medier.