Uppstart & planeringsfas

28 aug – 24 sept

Vi startar upp kursen och planerar tillsammans innehåll, form och upplägg för kursen. Helgen 16-17 sept möts vi för kursens första träff i Malmö. Uppgifter: Presentation och Förväntningar.