Ekonomi

Denna modul har fokus på ekonomi och pågår 7 november till 23 december. 

Ekonomin är kanske för många av oss något av en ofrånkomlig stötesten. Resurser behövs för att genomföra det vi vill, så vilka strategier ska vi använda för att få bra snurr på resurser och finansiering, men samtidigt hålla en stadig kurs mot målet, visionen?
Frågor om ekonomi kan också internt vara tätt kopplade till perspektiv på makt och interndemokrati. Vem administrerar ekonomin, vem ska få betalt och vem tar besluten om det?

Under perioden framöver kommer vi att lyfta några olika perspektiv och verktyg, och även lyfta in aktuella exempel från samtal om en mer hållbar och demokratisk ekonomi.

Modulen har 1 inlämingsuppgift.