Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg

Vi presenterar här nästa uppgift i kursen:

Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg

Inlämning senast: 18 maj i forumet, https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2019-2020/forum/topic/uppgift-mitt-sammanhang-nasta-steg-2/
Feedback till varandra fram till 31 maj.

Syftet med den här uppgiften är att ge utrymme för valbar fördjupning. Det kan vara direkt kopplat till behov i den fas du är med projekt/initiativ – eller mer frikopplat. Använd gärna uppgiften som en del i utvecklingsarbete du redan planerar kommande tiden. Tanken är även att uppgiften kan bidra till att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut.

Fyra förslag på hur du kan använda uppgiften:

1) Skapa en budget och finansieringsplan för ditt initiativ

2) Arbeta med en projektplan/verksamhetsplan eller en ansökan

3) Fantisera & rita – din framtid // framtiden för ditt initiativ
Vad händer när vi använder vår fantasi som verktyg för att föreställa oss framtiden? Och hur kan vi ta hjälp av det visuella för att drömma och planera? Här får du inspiration till hur du kan rita din framtid eller framtiden för det initiativ du arbetar med – och stegen dit.

4) Gör research kring ett tema där du vill lära dig mer.
Välj till exempel ut en bok, en dokumentärfilm eller artiklar som är relevanta för ditt sammanhang. Ett exempel från tidigare år är en deltagare som valde att läsa Susan Cains bok om potentialen med introverta personligheter, http://www.quietrev.com/quiet-the-book/ och reflektioner kopplat till rollen som samhällsentreprenör.

Inlämning / presentation:
Presentera det du har gjort i uppgiften. Antingen genom text/bifogade dokument eller spela in (ljud/video) en presentation av din valda fördjupning och dina reflektioner kring temat.
Inlämning senast: 18 maj i forumet.
Feedback till varandra fram till 31 maj.

Frågor eller funderingar? Bolla gärna med August eller Emma!

Foto: Gängeviertel, Hamburg http://das-gaengeviertel.info/en.html

v 15 Verktygslåda för sociala innovationsprojekt

Vad kan vi ta stöd mot när vi drar igång nya sociala innovationsprojekt?

Erfarenheter från 10 projekt som har drivits inom Vinnova-finansierade satsningen ”Social innovation mot segregation – finansiering av innovationslabb för ökad inkludering” har sammanfattats i en rapport som släpptes tidigare i år.

Samtidigt har de lyft fram några användbara verktyg som finns samlade online.
Vårt tips är att läsa närmre om att arbeta användarnära och prövande med Design Thinking – om du inte stött på det tidigare! Direktlänk →

Fördjupa dig gärna med rapporten som sammanfattar projektens erfarenheter. Ladda ner som pdf →
Rapporten ger också en snabb forskningsöverblick som kan vara användbar som underlag till ansökningar.
Tips är att läsa “Slutsatser och lärdomar”, s. 55-63, det går fort! Där ges rekommendationer för projektledare – projektägare – samarbetspartners i projekt – och finansiärer. Användbart att reflektera utifrån inför att starta igång nya projekt!

Framtiden för social innovation och samhällsentreprenörskap

Denna vecka tar vi oss an den intressanta frågan om framtiden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Till vår inspiration har vi en föreläsning med Geoff Mulgan – författare och professor i ‘Collecitve Intelligence, Public Policy and Social Innovation’ vid UCL (University College London). Fram till nyligen var han även VD för innovationsstiftelsen Nesta, baserad i Storbritannien.

Video: Geoff Mulgan on the past and future decades of social innovation

Lyssna på Geoff Mulgans föreläsning om hur sociala innovationer då, nu, och i framtiden kan ta sig an det mänskliga samhällets utmaningar. Filmen är på engelska. Undertexter finns, dock endast autogenererade.

–> Här hittar du de slides som Geoff Mulgan använder i presentationen ovan.

Reflektionsfrågor

  • Vad gillar du i Geoff Mulgans presentation, vad fastnade du för?
  • Geoff pratar om olika stora problem mänskligheten står inför idag — så som klimatförändringar och auktoritära regeringar. Han menar att lösningen går att hitta inom det sociala entreprenörskapets anda. Till exempel försöker man återuppfinna hur parlament, demokrati och politik kan fungera. Tror du att samhällsentreprenörskap/social innovation kan lösa problemen vi står inför? Vilka utmaningar och möjligheter ser du?
  • Sedan Geoff Mulgans presentation i Malmö hösten 2019 har världen förändrats markant och vi befinner oss nu mitt i Corona-pandemin. Vilka utmaningar och möjligheter ser du växa fram för social innovation/samhällsentreprenörskap i och med pandemin?
  • Vilka andra frågor/tankar väcks när du lyssnar?

Delta i diskussion i den här forumtråden —-> 

Material: Collective Intelligence Design Playbook

I slutet av presentationen nämner Mulgan ett material från Nesta där kunskapen om Kollektiv intelligens används för att designa projekt som (slide nr 42), här är materialet i pdf-format: Collective Intelligence Design Playbook. Titta gärna närmare på det!

“This playbook was designed by Nesta to help you design and deliver a collective intelligence project.
Collective intelligence is created when people work together, often with the help of technology, to mobilise a wider range of information, ideas and insights to address a social challenge.
Although people have been working together since the dawn of time, collective intelligence has evolved quickly since the start of the digital age.

This playbook will introduce you to activities you can use to orchestrate diverse groups of people, data and technology to achieve your goals. We call this collective intelligence design.”

Så här ser det ut när Nesta berättar vad kollektiv intelligens är:

Lästips: Social Innovation – how societies find the power to change

—> I början av presentationen pratar Geoff om sin nya bok “Social Innovation — How Societies Find the Power to Change” som finns i bokhandeln nu (tex här). Du kan också gratis ta del av hans lite äldre rapport “Social Innovation — What it is, Why it Matters and How it Can be Accelerated” (Geoff Mulgan med Simon Tucker, Rushanara Ali and Ben Sanders) genom att ladda ner den som PDF här nedan —>

Rapport att ladda ner: Social_Innovation_What_It_Is_Why_It_Matters_and_Ho.pdf

v 12 Gemensam läsning under våren: Our Commons

Ny modul: Mitt sammanhang & framtiden

Idag startar nästa modul i kursen som vi har gett titeln “Mitt sammanhang & framtiden”. Den sträcker sig fram till kursens slut 5 juni. I menyn här på plattformen har den bara titeln “Framtiden” för att det inte ska bli så långt i text!

Under den här modulen kommer du få möjlighet att ta fasta på behov du har i de initiativ du utvecklar, för att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut.

Gemensam läsning under våren: Valda texter ur “Our Commons: Political Ideas for a New Europe”

Under hösten fick var och en välja litteratur/material att fördjupa sig i, den här gången har vi valt ut delar av en aktuell bok för gemensam läsning. Som uppvärmning för läsningen finns också ett avsnitt av Filosofiska rummet att lyssna på, “Det gemensamma – tragedi eller möjlighet?”.

Our Commons – Introduction, s. 9: “Perceiving our shared resources – like water, land, air, cultural heritage and scientific achievements – as global commons inspires us to take a certain ethical perspective. It leads us to recognize the imperative to jointly and equitably govern these resources, in a way that maintains the wealth of our planet.”
S. 10: “Having learned about the different practices and forms of commons and what they need from institutions to thrive, we decided to bring it all together. Here, we showcase the ideas, the people, the practices and the policy implications. This book offers an insight into this growing movement.”

Tidsram för läsning: 16 mars – 29 april

Boken vi har valt texter har titeln “Our Commons: Political Ideas for a New Europe”, utgiven senvåren 2019 i samband med EU-valet. I centrum står frågor om gemensam organisering och hållbar förvaltning av resurser – med konkreta exempel som energikooperativ, gräsrotsinitiativ för att ta hand om matsvinn och plattformskooperativ inom den digitala ekonomin. I det inledande kapitlet intervjuas bland annat Kate Raworth vars donutmodell vi har lyft fram både tidigare i kursen och i grundåret.

Boken är på engelska, därför kan det finnas en del begrepp som vi behöver översätta tillsammans för att öka förståelsen. Vi (August och Emma) kommer börja med att lyfta några sådana ord och begrepp i kursforumet, jag hoppas ni vill fylla i med de ord ni stannar upp vid – och så reder vi ut vad de betyder tillsammans.

Texter att läsa, ur Our Commons:

  • Kapitel 1 Shifting Paradigms, s. 8 – 23. “Introduction” och “The Potential of The Commons”.
  • Kapitel 4 Cities, s. 63 – 73. “Designing, Sustaining and Defending Resilient Urban Commons” och “Could This Local Experiment Be the Start of a National Transformation?”.
  • + En text till ur boken som du väljer själv utifrån ditt intresse. Fritt fram att läsa fler texter förstås 😉

Ladda ner boken som pdf via kursforumet eller via Commons Network →

Frågor att tänka kring efter läsningen:
• Vad reagerar du på i läsningen? Vad sätter igång dina känslor och tankar?
• Finns det beröringspunkter med de projekt och initiativ som du har varit involverad i, och de du utvecklar?
• Vilka nya perspektiv eller nya frågor väcker texterna?
• I ljuset av Corona-viruset, vilka tankar väcker samhällets gemensamma mobilisering och krishantering? Kan den politiska handlingskraften spilla över till handlingskraft för att möta klimatkrisen? Läs till exempel ”Coronasmittan bereder väg för en större omställning” (DN Debatt 14 mars), debattartikel av Gunilla Almered Olsson, professor i humanekologi.

Uppvärmning med Filosofiska rummet, Det gemensamma – tragedi eller möjlighet?

Kom igång i tankarna inför läsningen genom att lyssna på ett samtal i Filosofiska rummet! Från 12 januari 2020.

Samtalet är inne på flera av de tankespår som återkommer i boken, inte minst om vi i ljuset av klimatkrisen kan se gemenskaper som ett sätt att förvalta resurser på ett hållbart sätt, lokalt och regionalt? Samtidigt rör sig samtalet i första hand på en mer generell nivå, där det i texterna i Our Commons finns ett intresse för konkreta exempel som utvecklas här och nu.

“Hur ska vi värdera och vårda det gemensamma? Borde vi utvidga det gemensammas domäner på bekostnad av äganderätten, för att känna ett gemensamt ansvar för miljön och klimatet?

Det är lätt att föreställa sig att naturen, luften, haven inte kan – eller inte borde kunna – ägas av enskilda personer eller stater. Att de tillhör mänskligheten, och att det är först genom att känna ett gemensamt ansvar över vår gemensamma jord som vi kan komma åt problemen med miljöförstöringen och klimatförändringarna. Den inställningen omfattas av förbundet Allt åt alla, och ungefär så resonerar också den italienske juridikprofessorn Ugo Mattei i sin bok Gemensam nytta.

Kan en utvidgad sfär av gemensamt – på bekostnad av privat och offentligt – vara en väg ur klimatkrisen, eller får det snarare effekten att ”allas ansvar är ingens ansvar”, lite som en samägd sommarstuga? Det diskuterar juristen Jenny Nygren från Allt åt alla med filosoferna Magnus Jiborn och Eric Brandstedt, under ledning av programledare Lars Mogensen.”

Uppföljning – onlinesamtal 29 april:

Vi gör ett gemensamt onlinesamtal för läsningen och utbyter tankar, onsdag 29 april kl 11:00 – 12:30, via Zoom. Boka in tiden i kalendern!

Anslut till samtalet via: https://zoom.us/j/638593687
Du kan testa Zoom i förväg via: https://zoom.us/test

Var och en får tid att dela med sig av sina tankar, och vi får möjlighet att diskutera.

Att tänka på under samtalet:
– Använd headset / hörlurar för att höra bra, och undvika störande ljud under samtalet.
– När du inte själv pratar är det bra att stänga av ljudet på din mikrofon via ”mute”-funktionen. Det minskar risken för rundgång och störande bakgrundsljud.
– Klicka upp chattdelen där text kan skrivas, så kan vi ställa frågor, tipsa om länkar mm direkt i chatten samtidigt som vi pratar.

Maila eller ring gärna om du har frågor, om upplägget eller tekniska frågor kring Zoom!

Komplettering – för dig som inte kan delta i samtalet:

Skriv ca 1 A4 med dina reflektioner, eller spela in dina tankar i ljud/video utifrån läsningen! Inlämning 27 april i kursforumet: https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2019-2020/forum/topic/gemensam-lasning-our-commons/

Crowdfunding som kommunikativt verktyg

_____
Denna vecka presenterar vi uppgiften Kommunicera – skapa material eller publiceringsplan
Inlämning: 30 mars
_____

I november delade vi i kursen tips och inspiration om Crowdfunding som en väg till finansiering. Där hittar du länkar till de största plattformarna för crowdfunding, en kurs och konkreta tips för att skapa en egen crowdfunding-kampanj. Denna vecka tittar vi åter på crowdfunding och fördjupar samtalet.

I artikeln Crowdfunding: Grassroots funding for grassroots organisations? (Tidskriften Kurage, 2018) diskuteras förutsättningar för att nå framgång för gräsrotsinitiativ som vill pröva crowdfunding. Kristian Roed Nielsen är forskare vid Copenhagen Business School och forskar på förhållandet mellan hållbar konsumtion och innovation. Han ger en snabb introduktion till hur crowdfunding har utvecklats och beskriver fem aspekter som kan vara viktiga för att nå framgång. Bland annat betonas hur lokal förankring kan spela en avgörande roll:

“/…/ location still matters even in a crowdfunding context thus engagement with the local community is often vital for crowdfunding success.”

Crowdfunding: Grassroots funding for grassroots organisations?

DISKUTERA –> Hur ser du på crowdfunding som ett möjligt verktyg för att kommunicera ditt projekt/din verksamhet och engagera fler? Hur ser du på de utmaningar Roed Nielsen lyfter fram med crowdfunding? Och vilka möjligheter ser du i ditt projekt, utifrån de fem aspekterna han lyfter fram för att nå framgång i en crowdfunding-kampanj? –> DISKUTERA I KOMMENTARSFÄLTET NEDAN!

:::::::::::::::

Inspiration: Intervju med Matkooperativet Helsingborg – crowdfunding

Matkooperativet är en ideellt driven butik som sedan två år finns i centrala Helsingborg. Hur har de använt crowdfunding i uppstarten och utvecklingen av butiken? Se en intervju med Ann-Sofie Malmgren från kooperativet, med fokus på två Kickstarter-kampanjer de har genomfört med stor framgång. Några av er tog del av intervjun i grundåret 18/19.

Video:

Läs mer om deras kampanjer på Kickstarter

Första Kickstarter-kampanjen, våren 2017: https://www.kickstarter.com/projects/574401734/matkooperativet-helsingborg

Andra kampanjen våren 2018, “Förpackningsfritt Helsingborg”: https://www.kickstarter.com/projects/574401734/forpackningsfritt-helsingborg

Kampanjvideon för Förpackningsfritt Helsingborg, våren 2018:

Läs mer om Matkooperativet på matkooperativet.se, instagram.com/matkooperativet och facebook.com/matkooperativet

:::::::::::::::::::::::::

Fördjupning: Starting Good 21-31 mars

Till dig som är ännu mer intresserade av hur du kan jobba med crowdfunding och samhällsentreprenörskap. Kolla in StartSomeGood “the world’s leading crowdfunding platform for social impact projects. We support social entrepreneurs, non-profits, advocates and activists, community organizers, researchers, writers, artists, and those seeking to create the future they want in which governance is citizen-focused and responsive.”

På StartSomeGoods websida hittar du flera exempel på framgångsrika kampanjer om du vill inspireras.

Under två veckor i mars bjuder StartSomeGood in till en online konferens med fokus på hur samhällsentreprenörer kan skapa positiv förändring i världen. Kan det vara något för dig? Det är gratis att delta.

“Over two weeks in March we bring together 30+ world-renowned social entrepreneurs, changemakers, and innovation leaders to talk about creating a lasting positive impact in the world.

The summit includes action focussed workshops and in-depth interviews with game-changing social entrepreneurs, through which we aim to support, upskill and inspire the next generation of change leaders.

With over 4,000 participants from around the world in 2019, the 2020 summit is set to grow it’s yet again, inspiring and empowering changemakers around the globe.”

–> https://www.starting.gd/