Samhällsentreprenör fördjupning 2020/2021

Kursbeskrivning

Samhällsentreprenör fördjupning – distans

Hur kan nya projekt och verksamheter skapa samhällsförändring? Skiljer sig samhällsentreprenörskap från annat samhällsengagemang? Var befinner jag mig i mitt projekt och hur relaterar det till samhällsutvecklingen?

Distanskursen Samhällsentreprenör – fördjupning vänder sig till dig som har tidigare erfarenheter och kunskap inom fältet. Du vill fortsätta att fördjupa dig i frågor som rör samhällsentreprenörskap och utvecklas med dina idéer eller initiativ.

Visionen och syftet med kursen
Kursen ska fungera som en plattform för utveckling av idéer och initiativ, där du med fördel har ett eget projekt, en idé eller en verksamhet som du vill arbeta fokuserat med under året. I distanskursen Samhällsentreprenör (första året – ges parallellt på Glokala folkhögskolan) utforskas begrepp, perspektiv, praktiska kompetenser och olika exempel på samhällsentreprenörskap. I fördjupningskursen är tanken att kunna utforska frågor och områden som är aktuella och angelägna för dig.

Samhällsentreprenörskap och social innovation diskuteras återkommande i samhällsdebatten, och politiken för att stödja området utvecklas. I kursen följer vi den aktuella debatten och relaterar den till våra egna erfarenheter.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande i planeringen av innehåll och form, för att anpassas efter dina och gruppens behov.

Kurslängd: 1 år, halvtidsstudier, distans/internet.
Kurstid: HT2020: 2020-08-31 – 2021-01-08, VT2021: 2021-01-11 – 2021-06-04

Läs mer på glokala.se →

 

v 23 Inspiration och kursens avslutning

Hej!

En påminnelse – var med och ge feedback till varandra för uppgiften Mitt sammanhang – nästa steg, i kursforumet →

Vi närmar oss kursens slut 5 juni. Det finns fortsatt möjlighet att boka in tid för att bolla utvecklingen i idéer/initiativ hela vägen fram till midsommar, hör av dig i så fall!
Det finns också möjlighet att komplettera eventuella uppgifter som är kvar från året efter kursens slut (vi mailar påminnelse om det är aktuellt).

Materialet på den här plattformen kommer att finnas kvar, att återvända till och inspireras av. Meddela oss om du vill ta bort din profil på kursplattformen, efter kursens slut. (Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter som deltagare i kursen: Information angående Dataskyddsförordningen → )

Kursutvärdering

Vi vill gärna få input på hur du upplever att läsa kursen. Samtidigt är utvärderingen en möjlighet att reflektera över ditt eget lärande genom kursåret.

Svara här online: https://forms.gle/1wUnARnUXov7ib3L7

Svara så snart du har möjlighet, senast 3 juni. Bortse ifrån påminnelsen om du redan har svarat.

Utvärderingen är anonym, och vi kommer att bearbeta sammanställningen av svaren tillsammans med andra kollegor på Glokala de kommande veckorna i juni.

Tack för din hjälp!

Studieintyg/kursintyg

Efter kursslut sammanställer vi intyg som kommer per post, maila din aktuella adress om du har flyttat under året.


Den här veckan vill vi lyfta fram ett intressant webinar (kan även ses i efterhand) och ett samtal om möjligheterna att tänka strategiskt kring framtiden!

Delta live / se i efterhand:

Webinar 2 juni // Digital Social Innovation & Collective Intelligence

Inspiration online 2 juni med Peter Baeck som jobbar på brittiska Nesta med Collective Intelligence Design – något som Geoff Mulgan berättade om i videoföreläsningen som vi tittade på tidigare under våren.

“Welcome to a webinar where Peter Baeck shares his knowledge and perspectives on how human and machine intelligence can be combined to solve social challenges.”

Registrera dig här för att delta live 2 juni kl 11:00 – 11:45: https://digital-social-innovation.confetti.events/
Arrangör är Mötesplats Social innovation.

Finns att se i efterhand här:

Peter Baecks presentation: https://socialinnovation.se/wp-content/uploads/2020/06/Peter-Baeck-SI-Sweden.pdf


Lyssna:

Podd: Går framtiden att förutspå?

Från podden Innovation (Vinnova).

Är det någon poäng med att analysera framtiden när en pandemi plötsligt förändrar förutsättningarna?

”Lyssna till ett samtal mellan Nicklas Bergman, serieentreprenör, riskkapitalist och futurist och Anne Lidgard, som leder Vinnovas insatser för innovation i små och medelstora företag.

Vi hör också Paulina Modlitba Söderlund, konsult inom innovation och affärsutveckling, som berättar om de råd hon ger till företag som vill förbereda sig för framtiden.”

Bland annat berättar Paulina Modlitba Söderlund om en konkret workshopmetod för att arbeta med framtidsscenarier, The Axes of Uncertainty. Läs en introduktion och steg-för-steg guide från Amy Webb här: How Futurists Cope With Uncertainty (Medium)

När du lyssnar:

  • Vad inspirerar?
  • Finns det perspektiv som du saknar?
  • Vilket typ av arbetsliv är det som inkluderas när de tänker kring hur teknik och utveckling förändrar hur vi arbetar?
  • Kring 30 minuter in i samtalet nämner Nicklas Bergman hur det vore önskvärt med en politisk samsyn kring hur teknikutvecklingen ser ut i omvärlden (min tolkning), att ”slå fast hur det är i världen”. Är det rimligt att tänka sig en sådan samsyn politiskt? Eller är det tvärtom önskvärt att det politiskt finns olika sätt att förhålla sig till teknikutvecklingen, som spännvidd inom demokratins ramar?

Tips för sommaren:

Hoppas vi ses framöver i spännande sammanhang, i evenemangskalendern finns några tips på evenemang!

Under veckan kommer också en sommarhälsning från oss pedagoger!

Röster från Orten

Nätverket BLING (se nedan) lyfter fram några av sina förebilder. Här i en filmad intervju med JASMIN NASSER, grundare av plattformen Edu Orten, som bland annat driver en populär podcast. 

Edu Orten är en plattform som fokuserar på att lyfta upp, uppmärksamma och skapa en representativ och verklighetsförankrad plats för unga från socioekonomiskt utsatta områden (det vi kallar för förorten/orten/trakten) och för unga med utländsk bakgrund. 

Marginaliserade röster får under denna plattform en chans att tala, dela med sig utav sina berättelser och livshistorier utan att förminskas eller åsidosättas av majoritetssamhället.

En plats där vi talar kring frågor vi tycker är viktiga för oss, ocensurerat och vinklat till vår fördel. En plattform som skapats av oss, för oss.”

Lyssna till Jasmin Nasser om varför Edu Orten startades och hennes vision om att lyfta fram de historier som inte alltid får ta plats. Hon tipsar om att våga testa sin idé och se till att den gynnar andra, och hon understryker vikten av att be andra om hjälp. 

Här kan du lyssna på Edu Ortens poddavsnitt!

 

 

Kolla in BLING! Rörelsen startades 2014 av entreprenörerna och eldsjälarna Adnan Yousef, Deqa Abukar och Amal Said. Nätverket skapades som en reaktion på entreprenöriell segregation och som ett försök att driva positiv samhällsförändring samt motverka utanförskap genom gott ledarskap, entreprenörskap och innovationer. BLING erbjuder kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning, seminarier, IT-stöd, workshops och mer för de som vill starta, driva och utveckla företag eller idéer. Har sin bas i Kista, Stockholm.

v 21 Inspiration: Helena Norberg-Hodge om klimatet, lycka och ekonomi

Aktuellt i kursen: 18 maj är det tid för inlämning av Mitt sammanhang – nästa steg


Inspiration: Långlyssning – minskad klimatpåverkan och ökad lycka med lokala ekonomier

En av rösterna i filmen ”2040 – framtidsfilmen” som ligger på Svt Play är Helena Norberg-Hodge, författare och en av de drivande i organisationen Local Futures. Förra året kom hennes senaste bok, Local is Our Future.

Innan spridningen av covid-19 hade hunnit utvecklas till en pandemi, höll Lokalekonomidagarna ett webbinarium med henne, där hon delar med sig av perspektiv kring behovet av en mer lokal ekonomi – inte minst med tankar om hur hållbar och lokal matproduktion behöver stärkas. Perspektiven tycks lika relevanta i ljuset av Corona.

Du kan se webbinariet i efterhand:

Webbinarium: Helena Norberg-Hodge om klimatet, lycka och ekonomi

Vad reagerar du på i samtalet? Vad inspirerar, eller irriterar?

Tips: webinar digital medborgarbudget

På onsdag kan du delta i ett gratis webinar med Digidem Lab som deltog i vår kursträff förra veckan. Webinariet handlar om digitala medborgarbudgetar. Nu får du alltså chansen att igen lyssna till Digidem Lab och specifikt om hur de jobbar med medborgarbudgetar.

”Välkomna till Digidem Labs webinar om digitala medborgarbudgetar!

Intresset för digitala medborgardiologer är just nu jättestort. De två tidigare webinarierna som vi arrangerat har lockat flera hundra deltagare och städer från hela världen hör av sig till oss med frågor. Denna gång går vi igenom exempel på hur kommuner och offentliga institutioner kan digitalisera sin medborgarbudget. Vi kommer beskriva hur Madrid, New York, Helsingfors och Barcelona utvecklat intressanta funktioner som hjälper tjänstepersoner för varje steg i medborgarbudgeten. Fokus blir även på hur svenska kommuner och bostadsbolag använt dessa plattformar för sina medborgarbudgetar. Ni som deltar får också möjlighet att ställa frågor efteråt utifrån de utmaningar ni själva funderar kring.

Om Digidem Lab
Digidem Lab är ett oberoende demokratilabb som stöttar stadsdelar, kommuner och offentliga institutioner i att utföra effektiva och inkluderande medborgardialoger. Vi studerar, testar och erbjuder internationellt beprövade digitala verktyg och metoder för medborgardeltagande och skapar medborgarcentrerade processer för att särskilt nå underrepresenterade grupper.”

ANMÄL DIG HÄR: https://www.eventbrite.com/e/webinar-digital-medborgarbudget-tickets-103318173438