Finansiering genom projektbidrag – tips

Fler arbeten än någonsin tidigare finansieras idag genom projektmedel. Att jobba i projekt innebär ofta otrygga och tillfälliga arbetsvillkor men tyfon-bildgenererar ändå arbete till vissa. Projekt bedrivs inom forskningsområdet, lanstingen, kommuner och i den ideella sektorn. Oftast är det trender som styr vilka projektmedel som delas ut inom olika sektorer och därmed behöver en ha koll på vad som är aktuellt just nu inom sitt område. Här fokuserar vi på projektstöd inom den ideella sektorn. Att ha en bra idé, och gärna också ett långt ideellt engagemang, är ofta avgörande för att få projektbidrag. Projektbidraget kan frigöra tid för ännu mer engagemang och bör även bidra till att behov som finns i samhället kan tillgodoses. 

Innan en skickar in projektansökan:
Det finns mycket att fundera på innan en söker projektmedel. Här finns lite tankar och lärdomar från Fatuma som jobbade inom arvsfondsprojektet Tyfon i tre år:

  1. Kriterier för projektstödet. Det finns alltid kriterier för att söka just det projektstödet – kolla igenom dessa noggrant och håller er till dem. Var inte rädd för att ta hjälp av de som utlyser projektpengarna. Arvsfonden är tex hjälpsamma med vägledning och stöttning för att din projektidé ska passa deras kriterier.
  2. Huvudman för projektet. För att kunna söka projekt från till exempel Allmänna Arvsfonden behöver en ha en förening som varit registrerad i minst 2 år. Har ni inte det kan ni kontakta en etablerad förening för att se om ni kan söka via den och att de då blir projektägare till ert projekt. Fråga gärna andra projekt som haft dem som huvudman om hur de tyckte samarbetet fungerade etc.
  3. Om ni väljer att samarbeta med en annan huvudman än er egen förening: Vad vill ni kunna bestämma över i projektet? Vilka principer och värderingar är viktiga för er? Hur ska samarbetet och arbetsfördelningen se ut mellan ditt projekt och huvudmannen? Vem bestämmer tex över anställningar i projektet? Vad kan ni bidra med till den befintliga verksamheten i föreningen och vice versa? Prata igenom detta innan och skriv gärna kontrakt.
  4. Vilken är målgruppen för projektet? Finns målgruppen med i ansökningsprocessen? Vilken roll har de där? Fundera kring maktaspekter – vem är du, vilka är dom? Var självkritisk och fundera över drivkraften till ditt engagemang. Om målgruppen inte finns med i processen ännu – hur skapar ni kontakt och får reda på vilka behov de har? Hur kan du vara ett stöd i att engagera målgruppen? Hur kan du ge plats för målgruppen att steppa in och själva definiera behoven och metoderna? Fundera tillsammans på syftet, mål och önskat resultat av ert projekt.
  5. Samarbeten är väldigt viktiga inför en projektansökan och projektstart. Se till att stärka de samarbeten ni redan har och lägg tid på att etablera fler som är relevanta för ert projekt. Det är både viktigt att visa på samarbeten för själva ansökan men såklart även för att främja att projektet blir etablerat, hållbart och relevant för dess deltagare. Tyfons erfarenhet är att samarbeten med andra aktörer inom samma område eller andra matchande områden är helt avgörande för att projektet ska bli framgångsrikt. Ett starkt nätverk och samarbete hjälper även deltagarna när projektstödet är slut och verksamheten ska ta en ny form. Hur ser ni till att projektets resultat och dess deltagare tas vidare och fångas upp i strukturer som finns kvar efter projektets slut?

Beviljad till projektmedel
Om ni blivit beviljade medel – Fira! ? Fundera sedan på hur ni vill organisera ert arbete och vad ni ska prioritera. Gör en teater som metodplan utifrån syfte och mål. Dela gärna in projektet i faser.  Läs projektansökan/projektbeskrivningen igen och återkom till den med jämna mellanrum under projektets gång för att hålla den levande.

Vilka värderingar är viktiga för er att förhålla er till? Vilka utmaningar ser ni nu och hur vill ni jobba för att minska eller förstå dem? Vilket språk använder ni, hur pratar ni om projektet, målgruppen eller de som deltar. Hur kan ni använda språket för att främja och transformera till något kraftgivande? Vilka förändringar och förbättringar vill ni att ert projekt ska generera i samhället?

Det är bra att prata igenom mycket i början och vara grundad i projektidén. MEN – våga också sätta igång. Gör något konkret. Testa. Bjud in. Utvärdera sen, återkom till projektbeskrivningen och revidera utifrån era nya erfarenheter av att ha gjort.

Här kan ni gärna läsa om hur Tyfon beskriver sina erfarenheter och lärdomar efter att bedrivit ett Arvsondsprojekt i tre år. Det är lätt läsning och ger lite insyn i hur det kan vara att driva ett projekt. Sid 2-11.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.