Inre liv

Vi startar vårterminen med en modul kring ”inre liv”. Vilka värderingar driver oss? Hur relaterar vi till andra i samarbeten? Hur arbetar vi för att prioritera och hålla fokus?

Inre liv sträcker sig i tid fram till internatträffen fre – lör 17-18 februari. I kursöversikten har vi uppdaterat med de moment vi planerar den närmsta tiden.