Mitt sammanhang

17 september – 28 oktober 

Modulen kommer att ha två inlämningsuppgifter.

Denna modul ger möjlighet att reflektera och studera det sammanhang som du befinner dig i med den idé eller projekt du utvecklar. Vilken är min drivkraft och vad är mina nästa steg? Vilken är min intention? Vilket nätverk har jag tillgång till och hur kan jag utöka det? Vad behöver jag för specifik kunskap och kontakter för att utveckla mitt projekt? Vilken form är den bästa för mitt projekt? Hur kan jag få fler intresserade och involverade i mitt projekt eller för de frågor jag driver? Vilka arbetsprocesser känns extra värdefulla för mig?