Uppgift: Mitt sammanhang

I denna uppgift väljer du ett av två spår – ett för dig som redan jobbar med en idé/projekt, det andra är för dig som ännu inte har en tydlig idé eller projekt. Syftet med båda spåren i uppgiften är att skapa en medvetenhet kring motivationen bakom det vi gör.

Båda spåren har två delar, en första del där du ska funderar på VARFÖR du engagerar dig och en andra del där du lägger upp en plan för VAD du ska göra under den kommande terminen. 

Spår 1: För dig som redan jobbar med en idé/projekt

Uppgiften ska fungera som en personlig “uppdatering” och planering, det du beskriver behöver alltså inte vara något som du faktiskt vill kommunicera utåt om ditt projekt. Oavsett om din intention är ‘trygg privatekonomi’, ‘förändra världen’, eller ‘ha kul’ så underlättar din egen klarhet över din motivation hur du kommunicerar din idé, tror vi.

Del 1:
– Vad är min intention och motivation bakom mitt projekt/initiativ/idé? Vad var det som drev mig till att börja med engagemanget och vad får mig att fortsätta arbeta med det?
– Vilka förhoppningar har jag med projektet? Vad ger mig energi till arbetet och vilka delar känns mest meningsfulla för mig personligen?

Del 2:
Gör en plan eller tidsaxel för de kommande månaderna (t.ex. fram till februari). Notera några saker/händelser som du vill få gjort inom ditt projekt under denna tid (t.ex. möten, avtal, konkreta mål uppnådda etc.). Skriv några kommentarer om hur du vill genomföra detta och även varför. Hur kommer arbetet se ut i din vardag? Relatera gärna till dina tankar i del 1 och reflektera över om din plan för projektet motsvarar din personliga intention med projektet/initiativet.


Spår 2: För dig som ännu inte har en tydlig idé eller projekt:

Del 1:
– Fundera över vad det är som driver dig i stort? Vad i livet får du energi av? Vad tycker du är meningsfullt att ägna din tid åt?
– Vad ser du i samhället som du tycker är ett problem och som du skulle vilja vara en del av att lösa?
– Får du några idéer kring initiativ du skulle vilja ta utifrån dina svar på ovan frågor? Kanske finns det personer/ verksamheter som redan sysslar med just dessa frågor?

Del 2:
Gör en plan eller tidsaxel för de kommande månaderna (t.ex. fram till februari). Notera några saker/händelser som du vill göra för att undersöka de idéer du fått. Det skulle kunna handla om att skaffa kunskap om en samhällsutmaning och skissa på lösningar. Det skulle kunna vara att göra studiebesök på några verksamheter du är nyfiken på. Du skulle kunna ta kontakt med någon som driver en fråga du är brinner för. Det skulle kunna vara att boka in tid med en vän och brainstorma frågorna i del 1. Eller något annat som tar dig närmare det du vill göra!

:::::::::

Omfattning: Välj själv hur långt du vill skriva (rek. 1-2 A4) men var noga med att ge dig tillräckligt med tid för att verkligen tänka efter och ställa frågor till dig själv. Rita eller skissa gärna om det underlättar (bilder kan bifogas).

Inlämning: 10 oktober i denna tråd i kursforumet (inloggad)

Feedback: Efter inlämningsdatumet presenteras en form för feedback er emellan. Ni kommer även att få feedback från Lone.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att ta kontakt!