UPPSTART & PLANERING

27 aug – 16 sept

Vi startar upp kursen och får koll på innehåll, form och upplägg för kursen. Helgen 15-16 september möts vi för kursens första träff i Malmö. Uppgifter: Presentation och Årsplanering – förväntningar & förslag.