Coachande samtal

Under kursen erbjuder vi möjlighet till samtal cirka var sjätte vecka. Samtalen kan genomföras på telefon, online (Zoom eller annan tjänst) eller live i Malmö, och vara upp till en timme. Vi kommer att höra av oss till dig för att kolla av intresset och boka in eventuell tid för ett första samtal.

Samtalen är en möjlighet för dig att reflektera kring var du befinner dig just nu och vilka nästa steg du planerar i de projekt/initiativ som du utvecklar. Samtalen kommer att utgå från det du upplever att du behöver stöd i. Det spelar ingen roll var du är i processen, huvudsaken är att du har en önskan om att ta nästa steg i din process, oavsett om det är stort eller litet.

Kanske har du fastnat någonstans, känner att tiden inte räcker till eller att du inte hittar motivationen. Du kanske önskar stöd i att hitta en struktur för ditt arbete i vardagen eller hur du kan utöka ditt nätverk. Du kanske behöver konkreta tips och information kring en viss fråga. Du kan också välja att ägna samtalstiden åt att bli klarare över vad du önskar i ett visst samarbete eller vilken målgrupp du vill nå. Eller så vet du inte riktigt vad du vill prata om, och då kan samtalstiden ägnas åt att “tänka högt” och bolla och få feedback från oss pedagoger.

Oavsett varför du vill samtala – ta en stund inför samtalet för att fundera över var du befinner dig just nu, vad du upplever som utmaningar och vad du eventuellt vill ägna samtalstiden åt.

Så här kan det alltså se ut:

  • Ta en stund (5-20 min) för att fundera över vad du vill ägna samtalstiden åt. Skriv/rita gärna för din egen skull.
  • Kommunicera eventuellt med pedagogen redan innan samtalet vad du vill prata om (inget krav).
  • Samtal via telefon, Zoom eller eventuellt live i upp till 1 timme, enligt överenskommelse.
  • Kom ev överens om en uppgift/ditt nästa steg att göra och när, OM DU vill och skulle uppleva det som ett stöd.
  • Boka en ny tid för samtal

Tveka inte att höra av dig om du har funderingar kring de coachande samtalen!