Emma I

Du behöver logga in för att kunna skriva något på denna användares vägg.

 • Denna vecka tar vi oss an den intressanta frågan om framtiden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Till vår inspiration har vi en föreläsning med Geoff Mulgan – författare och professor i ‘Collec […]

 • _____
  Denna vecka presenterar vi uppgiften Kommunicera – skapa material eller publiceringsplan
  Inlämning: 30 mars
  _____
  I november delade vi i kursen tips och inspiration om Crowdfunding som en väg till f […]

 • Inlämning: 30 mars, i kursforumet → (inloggad)

  Välj ett av alternativen för uppgiften:

  Du som har läst grundåret 18-19 har arbetet med att skapa publiceringsplan, här kan du välja att göra det på nytt för et […]

 • Veckans tema knyter an till pitch-uppgiften. Vi tittar närmre på berättande som metod (storytelling) och berättelsens potential. Vilka historier vill vi berätta? Hur kan vårt berättande gå hand i hand med det vi […]

 • “Hur förhåller vi oss egentligen till tiden och till vårt arbete? Hur medvetna är våra val kring hur vi fördelar vår tid, vad är inlärda normer och kan vi våga utmana oss i tanken? En som verkligen utmanat v […]

 • Snart är det dags för kursträff igen och vi ser fram emot att träffas för att samtala, utveckla era projektidéer och inspireras av studiebesök och varandra. Kursträffen görs tillsammans med grundkursen Samhälls […]

 • The Human Element är ett utvecklingsprogram som bygger på psykologen Will Schutz teori om gruppers utveckling och relationer – FIRO – Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Varje organisation består av […]

 •  

  Tankesmedjan Global utmaning kom nyligen ut med Idéskriften Ett Sverige där anställda äger som slår ett slag för att fler anställda också borde vara med och äga det företag de arbetar på. Ett fenomen so […]

 • Social innovation
  Vad innebär begreppet Social innovation, när används det, vad är det inte, hur får man till stånd social förändring och hur kan det mätas? I ett avsnitt av Europeiska socialfondens pod En smart […]

 • Det går inte att värdera mänskligt lidande i pengar. Men det är möjligt att visa att det lönar sig att arbeta förebyggande mot utanförskap.

  En av de större utmaningarna med samhällsentreprenörskap är hur vi […]

 • Att starta upp ett projekt helt utan extern finansiering är säkerligen inte ett drömläge för någon. Men att lära sig minimera kostnaderna och hitta osynliga resurser kan vara en extremt viktig kunskap, särskil […]

 • Nätverk – introduktion
  Någon har sagt att varje människa du möter påverkar direkt 250 andra personer. Hur sant detta är låter vi förbli osagt men tydligt är iallafall att vi kan ha enorm inverkan på, och nytta […]

 • Vilka är fördelarna med att driva en verksamhet i en eller annan organisationsform? I det här temat lyfter vi fram de vanligaste formella formerna (i Sverige) och exempel på samhällsentreprenörskap inom varje […]

 • Emma I skrev ett nytt inlägg, Praktik 1 år, 6 månader sedan

  Efter önskemål från tidigare kursdeltagare inför vi ett nytt moment i årets kurs – praktik.

  Syfte med det här momentet är att du ska få möjlighet att komma närmare en verksamhet som du är intresserad […]

 • I september 2015 antog FN 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) för perioden fram till 2030. De nya målen bygger vidare på Milleniemålen (2000-2015). Hållbarhetsmålen är resultatet av en lång konsultat […]

 • I denna uppgift väljer du ett av två spår – ett för dig som redan jobbar med en idé/projekt, det andra är för dig som ännu inte har en tydlig idé eller projekt. Syftet med båda spåren i uppgiften är att skapa e […]

 • Ett moment under hösten blir att läsa en bok eller ta del av något annat material som du är nyfiken på. Det kan handla om ett tema du vill undersöka närmre eller lära dig mer om, direkt kopplat till det du jobbar […]

 • Idag sätter vi igång Samhällsentreprenör fördjupning – välkommen!
  Vi ser fram emot att få jobba kring spännande teman tillsammans med er!

  De första tre veckorna fram till kursträffen 15-16 september blir en t […]

 • Att starta upp ett projekt helt utan extern finansiering är säkerligen inte ett drömläge för någon. Men att lära sig minimera kostnaderna och hitta osynliga resurser kan vara en extremt viktig kunskap, särskil […]

 • Nu startar en ny modul med fokus på ekonomi, ett övergripande tema som vi ägnar oss åt fram till juluppehållet. Vi presenterar samtidigt nästa uppgift i kursen, med inlämning 17 december.

  Ekonomin är antagli […]

 • Visa mera