16 dec: Offentlig upphandling


IMG_20131217_163610

Ett lunchsamtal med
Centrum för Publikt Entreprenörskap om: 


   Offentlig Upphandling

 

En offentlig upphandling gäller alla större köp av offentlig sektor och måste följa EUs principer om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet (förutsebarhet och transparens) och ömsesidigt erkännande. Att särskilt gynna mindre företag eller samhällsentreprenörer är alltså inte tillåtet enligt principerna ovan (icke-diskriminering och likabehandling), däremot går det att ändå anpassa sin upphandling, bl.a. genom att skapa särskilda förhållanden eller hitta luckor i det glesa regelsystem som gäller. Tvärtom verkar dock mindre aktörer i nuläget att missgynnas i offentliga upphandlingar (läs mer här (pdf)), vilket har lett till debatt och förändringsförslag.

Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster (LUF).

Det finns numer även en s.k. innovationsvänlig upphandling:Upphandling av innovation används för att angripa problem eller utmaningar på längre sikt. En upphandlande myndighet har identifierat ett behov för vilket det inte finns en lämplig produkt på marknaden, men där det ändå verkar rimligtatt en sådan kan utvecklas. Nya lösningar utvecklas i sådant fall av leverantörer i samspel med initierade beställare och upphandlare.

 

Hej, Nils Phillips, projektledare på Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE) i Malmö!

Jag är en samhällsentreprenör med ett nytt, litet initiativ. Min kund är inom den offentliga sektorn. Är offentlig upphandling en möjlig väg att gå?

Picture 4.png

Vårt råd är att skippa offentlig upphandling, det verkar inte
vara många som är nöjda med detta system eftersom det snarare
gynnar storskalighet och internationella avtal än mindre, helhetstänkande initiativ. Även när offentlig upphandling
sker med en organisation i den idéburna sektorn handlar det oftast om en stor och redan väletablerad föreningar.
Dessutom brukar en upphandlingsperiod enbart vara i 3 år,
vilket är väldigt kortsiktiga arbetsförhållanden, särskilt
tärande för en nystartad verksamhet.

Offentlig upphandling som politiskt styrmedel är enormt
trubbigt och präglad av stor rädsla för att göra jurdisika
missar.

CPE har inga exempel på mindre projekt som ingått i en offentlig upphandling och ger istället rådet att försöka inkorporera sitt projekt i en större organisation som redan vunnit upphandling, och som har en liknande värdegrund som du. För en mindre aktör med ett anbud till ett relativt lågt värde, kan istället direktupphandling vara ett alternativ. Det är ett köp där kommunen inte behöver gå igenom upphandlingsförfarandet eller följa annan anpassad lagstiftning. Förutom i undantagsfall får summan på avtalet i en direktupphandling dock inte överstiga 285 000 kr för hela avtalsperioden.

Sedan några år tillbaka har lagen om offentlig upphandling, LOU, i vissa fall ersatts med ett valfrihetssystem, LOV (lagen om valfrihetssystem, (2008:962)). Istället för en upphandling kan brukaren själv göra valet av aktör och ett flertal verksamheter erbjuder samma tjänst. Detta system har ursprungligen uppstått i äldreomsorg och vård, men kommer troligen att spridas till allt fler områden, tror Nils Phillips.

Vad händer då om mitt initiativ vill erbjuda en lösning som inte tidigare funnits och därför inte heller kan utannonseras inför upphandlingsförfarandet?

Ja, då kommer vi helt bort från LOV, som ju är till för just de områden som har en marknad. 

Istället kan du till exempel försöka ingå i ett IOP, ett idéburet offentlig partnerskap, som skapas i syfte att stärka samspelet mellan dessa två sektorer, för att främja demokrati och delaktighet samt minska utanförskapet. I Skåne har sådana partnerskap exempelvis inletts med bl.a. Fontänhuset och Röda Korset.

Även här är det dock svårt att vara ny, de som lyckas få en IOP är ofta verksamheter som funnist i många år och kunnat visa framgång. Däremot är det nytt och unikt att enbart Skåne redan har 7-10 st IOP, en trend som sprider sig till nationell nivå.

För att kringgå offentlig upphandling kan kommunen välja att teckna ett kontrakt för forsknings- och utvecklingstjänster. Då krävs det dock att resultatet av tjänsterna ska kunna användas av en eller flera organisationer utöver den upphandlande myndigheten, eller att tjänsterna inte enbart finansieras av den upphandlande myndigheten.

Offentlig upphandling är i ständig diskussion inom området för samhällsentreprenörskap – några konkreta förändringsförslag verkar ändå inte vara på tapeten, enligt Nils Philips.

Men vill man, så kan man. Lagen är medvetet glest skrivna och det gäller att som upphandlare våga och vilja satsa även på samhällsentreprenörer!

EU håller  just nu på att revidera sitt regelverk för offentlig upphandling vilket kan öppna upp för svenska kommuner att ställa sociala krav och miljökrav. (http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.537869). Dessutom besöker en grupp upphandlingsexperter från FN Sverige den här veckan, för att studera framgångsrika gröna upphandlingar.

————————————————–

Nils Phillips tips för samhällsentreprenören med kommunen som målgrupp:
————————————————–

Det är svårt att bryta ner LOU så att det kan gynna även mindre aktörer, därför är det bättre att kolla på andra sätt.

  • Samarbeta med en större förening vars värdegrund matchar din och som redan har vunnit en upphandling, inkorporera ditt projekt i deras verksamhet och få därigenom igång ditt initiativ.
  • Försök att gå runt Offentlug upphandling genom att hålla värdet på din tjänst/produkt under 285 000 kr.

 

  • Satsa på ett IOP istället! Även här kan det vara smart att samarbeta med en redan etablerad förening.

 

  • Starta som ett projekt och sök bidrag eller stöd från kommunen. Titta efter andra lösningar först när du är en etablerad och välkänd aktör.

 

  • Ska en helt ny verksamhet utveckals är det enklast att göra detta som ett projekt och då ansöka om bidrag.

 

————————————————–

Källor och tips för den som vill läsa vidare:
————————————————–

 Info om upphandlingsförfarandet i allmänhet hittar du på upphandlingsstod.se
Upphandlingsstödet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning som kan verka för att underlätta för mindre leverantörer att delta i offentliga upphandlingar.”

Upphandlingsreglerna, en introduktion (pdf)

Kort om direktupphandlingar (pdf) 

Kort om innovationsvänlig upphandling (pdf)

Om innovationsvänlig upphandling – lång (pdf) 

Artikelsamling om hållbar upphandling på Miljöaktuellt

Om Idéburet offentligt partnerskap: Ex. Stadsmissionen och Region Skåne (pdf)

Samhälleliga mål med upphandling som medel (pdf)

One thought on “16 dec: Offentlig upphandling

  1. Pingback: Upphandling – funkar det som instrument för samhällsentreprenörskap? | Centrum för Publikt Entreprenörskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.