v 14 Framväxande idéer och skapande av prototyper

I den uppåtgående rörelsen i högra sidan av U:et handlar det om att låta nya idéer utkristalliseras och sedan få konkret form i prototyper.

Vi lyfter i första hand fram några aspekter kring att skapa prototyper i veckans material – börja med att lyssna på introduktionen!

Lyssna: Utkristallisera & skapa prototyper – inledning (August)

The purpose of prototyping is to create a microcosm that allows you to explore the future by doing. Prototypes work on the principle of “failing early to learn quickly.” (see IDEO.com)

Presencing Institute

Sex principer för arbetet med prototyper

Snabbt översatt från Presencing Institutes sammanfattning (läs gärna det engelska originalet – länk):

  1. Utkristallisera vision och intention: Behåll kontakten med den framtid som behöver dig för att kunna träda fram. Skapa utrymme för din egen stillhet varje dag. Tydliggör de centrala frågor som du vill utforska med en prototyp.
  2. Formera en kärnarbetsgrupp – core team: Fem personer kan förändra världen. Skapa en liten grupp med engagerade personer och utveckla er gemensamma intention.
  3. 0.8: Iterera, iterera, iterera: ”Misslyckas snabbt för att lyckas snabbare”, som David Kelley på IDEO säger. Gör något skissartat, snabbt och iterera sedan. Designa en tight struktur för översyn som bidrar till snabb feedback.
  4. Plattformar och utrymmen/platser: Skapa ”landningsbanor” för framtiden som vill träda fram. Kvaliteten på det skapande kreativa utrymmet som kan upprätthållas påverkar direkt kvaliteten på resultaten.
  5. Lyssna på universum: Var alltid i dialog med universum. Det är en hjälpfull plats. Lyssna på vad som kommer fram från andra, från det kollektiva och från dig själv. Ta några minuter varje dag för att reflektera över din lyssningskvalitet.
  6. Integrera huvud, hjärta och hand: När vi skapar prototyper för levande exempel, genom att integrera olika typer av intelligens, navigerar vi alltid processen mellan två stora faror och fallgropar: Tanklös handling och handlingslösa sinnen.

CC License by the Presencing Institute

Du kan också läsa mer om hur arbetet kan ta sig uttryck på Presencing Institutes hemsida. Tankarna kring prototyper har du kanske också stött på i metodiken kring designprocesser, se exempelvis den här introduktion till Design Thinking.


Se: Otto Scharmer om principerna 1 och 2 – intention och kärngrupp / core team (5 min)

Se – i relation till princip 3: Build a tower – build a team (7 min)


Verktyg och valfri övning: 3D Mapping

3D-mappning eller 3D-skulpterande kan användas för att gestalta och gemensamt utforska hur en idé, ett initiativ eller bredare system kan utvecklas. Du kan använda material du har tillgängligt hemma (från skafferiet, skrivbordet, prydnadssaker ex.) som kan symbolisera olika saker. Det går att arbeta individuellt eller som grupp med metoden.

Se klippet där Martin Kalungu-Banda snabbt demonstrerar hur det kan användas, och läs beskrivning som bifogad pdf nedan. I pdf:n finns frågor för reflektion som knyter an till de sex principerna som har presenterats.

“Kraften i övningen ligger i att arbeta med dina händer, istället för att bara tänka på din nuvarande situation och hur den kan utvecklas. Att lita på dina händers kunskap gör dig mindre benägen att falla in i invanda sätt att tänka på nuet och föreställa dig framtiden, och gör det mer sannolikt att upptäcka nya vägar framåt.” (u.lab 1x, 2020)

Se: 3D Mapping Demonstration (5 min)

Pdf:en är ett utdrag från arbetsboken kopplad till onlinekursen u.lab 1x, hösten 2020.


Modul om Teori U

v 11 Teori U – att lära av framtiden medan den framträder

v 12 Att se och känna in

v 13 Presencing – en skapande närvaro

v 14 Framväxande idéer och skapande av prototyper

v 15 Teori U i ett bredare sammanhang

Svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.