v 49 Att ta betalt – perspektiv och erfarenhetsutbyte

Hej! Vi fokuserar den här veckan på perspektiv och erfarenheter kring att ta betalt, men jag vill också påminna om:

– Inlämning för praktikreflektion 11 december. Läs mer i beskrivningen för praktikmomentet.

– Utvärdering av hösten med kursen och avstämning: En utvärdering när vi närmar oss halvtid i kursen skickas ut via mail – här är även direktlänken: https://forms.gle/8yHYFMZbpnoiYXkw9
Vi hoppas du vill bidra med dina tankar om kursen så här långt! Utvärderingen är anonym.

Samtal online 7 december 12:00-14:00: Reflektioner kring temat att ta betalt för sitt arbete & förhållningssätt till ekonomi

Erfarenhetsutbyte via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09

Hur ska man resonera kring att ta betalt för sina insatser och arbete? Hur ska man värdera arbete som ofta bygger på engagemang, och hur kan man tänka kring prissättning? Vi reflekterar tillsammans online!


Underlag till temat och samtalet

Förbered eller fördjupa dig med det här materialet och frågeställningarna:

Inspiration – lyssna: Om att ta rejält betalt för sin egen tid (27 min)

“Att ta bra betalt för sin egen tid är något många företagare kämpar med. Hur gör man för att det ska bli mindre generande, för att våga säga att man är värd si eller så mycket? Vi pratar med Maria Österåker som både har skrivit boken “Ta betalt” och föreläser frekvent på ämnet, och har därmed både en teoretisk och praktisk erfarenhet av att just ta betalt för sin egen tid. Hållbarhetsexperten Malin Thorsen i Karlstad berättar om hur hon förhåller sig till sin egen timdebitering och hur hon motiverar att hon tar olika betalt för olika uppdrag.” (Från podden Nästa steg, presenteras av Almi)

Frågor för reflektion: Vilka tankar väcks när du lyssnar? Finns det saker du vill ta fasta på, eller som du ser annorlunda på?


Olika utgångspunkter när det gäller att arbeta med prissättning:

Uppdragsgivares/kunders behov och värden som skapas:
En utgångspunkt för att värdera sitt arbete och hitta prissättning är att titta på vilka värden det är som verksamheten/tjänsten/produkten skapar – i relation till uppdragsgivarens eller kundens behov. En grund kan då vara att börja med att närmre lära känna den/de som är uppdragsgivare eller kunder. Hur ser deras behov ut och hur ser förutsättningarna att betala/finansiera ut?

Exempel på verktyg för att analysera uppdragsgivares/kunders behov är “Value proposition canvas” (här Sopacts version, med grund från Strategyzer).
En annan infallsvinkel är att titta på hur andra närliggande initiativ arbetar i relation till kunder – att lära känna “branschen” om det finns en sådan. Hur värderar och kommunicerar andra sitt arbete och hur ser prissättningen ut i relation till uppdragsgivare/kunder? (För inspiration till branschfrågor se verksamt.se, “Lär dig branschen”)

Kostnadstäckning och resursbehov:
En annan utgångspunkt för prissättning är att skaffa dig en närmre bild av vilka kostnader som behöver täckas och vilket överskott du vill sikta på att generera. Om du vill utveckla verksamheten långsiktigt, vilka resurser behovs som buffert? Vilka resurser behövs för investeringar?

Ett tips från Almis korta introduktionsfilm om pris är att göra en tidsbudget, för att synliggöra tidsåtgången för olika typer av arbetsmoment – något som behöver räknas med i kostnaderna som helhet. Vilken arbetstid använder du till olika moment i verksamheten?

Prissättning – olika grunder att tänka utifrån:

  • Kostnadsbaserad. Utifrån de beräknade kostnaderna, exempelvis direkt kostnad för arbetstid samt påslag för övergripande verksamhetskostnader.
  • Konkurrensbaserad. Utifrån en “marknadsanalys”, vad tar andra som gör liknande saker betalt? Prissättning i relation till dessa närliggande aktörers nivå.
  • Värdebaserad. Utifrån hur uppdragsgivaren/kunden värderar det du/ni skapar eller erbjuder. Bygger på en nära kännedom. (Fördjupning, artikel: Värdebaserad prissättning)
  • “Självbaserad” prissättning. Att själv värdera det du gör och motivera en prisnivå. Läs/lyssna till intervju med Maria Österåker (“Konsten att ta betalt — sätt rätt pris på det du har att erbjuda”) som lyfter fram detta och en del andra tips.

Olika sätt att avtala om pris, som kan kombineras:

  • Timpris – per arbetad timme.
  • Projektpris / fast pris. Ett på förhand avtalat pris för det som ska göras som helhet.
  • Timbank/tillgänglighet, exempelvis ett antal timmar per månad som uppdragsgivaren kan avropa/använda.
  • Ansvarsområde. Något du ansvarar för löpande eller inom en bestämd tidsram.
  • Abonnemang, exempelvis per månad.

Svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.