v 11 Teori U – att lära av framtiden medan den framträder

Nu sprider vi ordet lite mer aktivt på Glokala om höstens kursstart – ett exempel här om Samhällsentreprenör & fördjupning!


Ny modul 11 mars – 14 april: I den här modulen på fem veckor intresserar vi oss för “Teori U”, en metodik för ledarskap och förändringsarbete. Det blir en introduktion till teoretiska utgångspunkter, men vi ska också utforska några verktyg som kan användas som samhällsentreprenör, själv och i samarbete med andra.

En introduktion över fem veckor – “lite i taget”!
Att lära om en ny teori och metod kan låta omfattande, vi ska därför dela upp det i mindre bitar över veckorna och begränsa hur mycket vi fördjupar oss. För dig som är intresserad finns sedan möjligheten att lära mer vid sidan om kursen, och vi kommer tipsa om resurser för detta.

Små uppgifter varje vecka + en samlande reflektionsuppgift i slutet
De här kommande veckorna finns det till varje veckotema någon mindre uppgift, det kan vara frågor att reflektera över själv eller någon övning att själv pröva i praktiken. Gör dessa mindre uppgifter på vägen, så får du praktiskt nosa på Teori U som metodik och samtidigt ger det en bra grund för reflektionsuppgiften som avslutar modulen. Den samlande reflektionsuppgiften presenteras vecka 15.

Vad är då Teori U och varför kan det vara intressant att lära mer om? Hur relaterar det till dig och dina erfarenheter? En startpunkt den här veckan blir dels att läsa en kommentar från Fredrik Björk (Malmö universitet) om relevansen för oss som samhällsentreprenörer. Dels läser vi den inledande delen i en bok som introducerar metodiken, för att få en grund att gå vidare utifrån till kommande veckor. Du kan också komplettera med att lyssna till Otto Scharmer som ger en sammanfattande introduktion.

Inledning

Teori U beskrivs som en teori, en metod och ett ramverk för att leda hållbara förändringsprocesser. En av förgrundsfigurerna är Otto Scharmer, lektor på MIT (Massachusetts Institute of Technology), som utvecklat teorin i samarbete med flera andra. I Teori U sammanfogas teorier och insikter från bland annat organisations-, ledarskapsteori och kvalitetsarbete, för att få ett helhetsperspektiv på vad det är som driver och möjliggör reell förändring.

Själva U:et i Teori U – en visualisering av u-processen. Grafik: Presencing Institute, CC BY 3.0

Varför är Teori U relevant att utforska som samhällsentreprenör? Fredrik Björk (Malmö universitet) som är med och gör grundåret Samhällsentreprenör har på flera sätt kommit i kontakt med Teori U. Han nämner också teorin som en av de ledarskapsteorier med aktiva värderingar som har fått uppmärksamhet på senare år i en av grundårets föreläsningar.
Så här har han tidigare svarat på frågan om varför metodiken är relevant för samhällsentreprenörer:

”Grunden för många initiativ som omtalas som samhällsentreprenörskap och social innovation, är en syn på att rådande tillstånd i såväl sociala som ekologiska relationer präglas av orättvisor, bristande sammankoppling och dysfunktionalitet. Teori U utgår också från ett sådant sätt att beskriva verkligheten och pekar specifikt på just frikopplingen som en av de viktigaste orsakerna – frikoppling mellan ekonomi, ekologi och sociala system – men också frikopplingen mellan vårt medvetande och självuppfattning, och de system som omger oss. Detta innebär att teori U menar att vi aldrig kan åstadkomma de systemiska förändringar vi eftersträvar om vi inte ser oss själva och vårt medvetande som en central del av förändringsprocesserna. Här kan man också se en parallell till Transition-rörelsen som lyfter fram inre transition som centralt.

Teori U nöjer sig inte med att göra en analys, utan erbjuder också en modell för hur man kan arbeta med detta – just genom en process som ser ut som ett U. Man kan närmast se det som en modell av död och återfödelse! Processen i sig är starkt relaterad till ansatser som social design/human centered design (mycket viktiga inom social innovation idag), vilka också betonar vikten av att undvika ‘jumping to solutions’, dvs att man alltför snart ger sig in i lösningar – redan innan man fått klart för sig vad problemet egentligen är. Enligt teori U är det centralt att inte försöka kontrollera eller styra framtiden, utan att istället, genom aktivt lyssnande och inkännande, bli en del av den framtid som gradvis växer fram.

På ett tydligt sätt pekar Scharmer på ett horisontellt orienterat medborgarperspektiv – samtidigt som entreprenöriella ansatser står i fokus, men där kärnan i det är strävan mot ett system som bidrar till ökad well-being och happiness.”

Naturligt U 🙂

Att läsa: Inledande del s. 8-23 i “Teori U – introduktion och perspektiv”

För några år sedan gavs en sammanfattande bok om Teori U ut i svensk översättning. Som bakgrund och närmre bild inför kommande veckor läser vi förord, inledande kapitel och en introduktion till de olika begreppen i u-processen. Ladda ned pdf med de valda sidorna via kursforumet →

Ställ gärna frågor i forumet om det är något du stannar upp vid!

Mer om boken: Teori U – introduktion och perspektiv
Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Matias I. S. W. Nielsen, Elad Jair Chone (2016). Strömsund: Fabricius resurs

Frågor för egen reflektion när du har läst – skriv gärna ner dina tankar för dig själv:

  • Vad reagerar du på i läsningen, vad fascinerar eller väcker nya tankar?
  • Vilka associationer gör du i relation till dina egna erfarenheter?

Komplement: Videointro med Otto Scharmer

Ett komplement till läsningen – lyssna till Otto Scharmer i en sammanfattande video om teorin och metodiken (9 min). Tips: Aktivera textning med automatisk översättning för svenska.

CC License by the Presencing Institute – Otto Scharmer


Kommande veckor i modulen

v 12 Att se och känna in

v 13 Skapande närvaro (presencing)

v 14 Framväxande idéer och skapande av prototyper

v 15 Teori U i ett bredare sammanhang

Svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.