Kursbeskrivning 2013/2014

Kursbeskrivning för 2013/2014 – pdf

Samhällsentreprenör Steg 2 – Resan fortsätter!

Skiljer sig samhällsentreprenörskap från annat samhällsengagemang?
Vilka värderingar finns i begreppet och hur hänger det ihop med utvecklingen i samhället?
Var befinner jag mig i mitt projekt och hur kan det relateras till andra verksamheter?

Fortsättningskursen vänder sig till dig som har läst Samhällsentreprenör och vill fortsätta att fördjupa dig i frågor som rör samhällsentreprenörskap, och i dina idéer eller initiativ.

Visionen och syftet med kursen

Kursen ska fungera som en plattform för fortsatt utveckling av idéer och initiativ. Under distanskursen Samhällsentreprenör (första året) utforskas begrepp, perspektiv, praktiska kompetenser och olika lokala och internationella exempel på samhällsentreprenörskap. I steg 2 är tanken att kunna utforska frågor som är obesvarade, och att gräva djupare inom olika områden och kompetenser. Kursen ska kunna fungera som ett sammanhang för skapande och genomförande av initiativ. Parallellt med detta ger den utrymme för reflekterande över de strukturer vi verkar i och vill påverka.

Samhällsentreprenörskap är ett ämne som diskuteras livligt just nu, på många håll och ur flera olika aspekter. I kursen följer vi den aktuella debatten och relaterar den till våra egna erfarenheter.

Fortsättningskursen bygger på aktivt deltagande i planeringen av innehåll och form. Fokus, tidsplanering och former för kommunikation beslutar vi om tillsammans.

Formerna – en deltagande kurs

Kursen ges på distans av Glokala folkhögskolan, över ett år på halvtid.

För att skapa bra deltagande former i kursen och hitta relevanta teman att jobba kring är allas deltagande i planeringen en viktig förutsättning. Samtidigt behöver vi för att komma igång en ram att starta utifrån, och vi har därför några förslag att utgå ifrån.

I början av kursen möts vi och planerar vilka frågor och fokus som vi vill utforska. Vi tar också ställning till hur formerna ska se ut för kommunikation och interaktion. Förslaget är att mötas under två dagar tidigt i september för att planera hösten 2013 och att även mötas två dagar i början av våren 2014 för att dra upp linjerna för våren. Inför den första träffen får var och en i uppdrag att lyfta fram teman eller frågor som känns viktiga att utforska.

Till träffar i Malmö (eller på annan plats) ger vi liksom tidigare stöd för längre resor upp till 500 kr per tillfälle.

Vi har möjlighet att starta med en plattform online, som bygger vidare på tidigare års steg 2: https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2. Inför kursstart i augusti/september bygger vi om sidan, och kan sedan anpassa den utifrån de behov vi ser. På samma sätt som under första året är ambitionen att väva in nyheter och att länka in ett kalendarium med tips om intressanta arrangemang och utbildningar. Även att ha en kommunikation med kursplattformen för steg 1 – för inspiration och input.

Under året kommunicerar vi via plattformen men också med skype-samtal och träffar i Malmö.

Steg 2 kan vara ett forum för kunskapsutveckling och reflektioner kopplat till pågående projekt eller initiativ. Studierna kring de fokus vi väljer att jobba med kan utformas bland annat genom studiebesök och analys av verksamheter. Det kan också ske genom studier av aktuell litteratur eller annat material, eller med kortare föreläsningar i ljud- eller videoformat. Bokcirkel, gruppdiskussioner kan varvas med inlämningsuppgifter i varierande omfattning.

Under året finns också möjlighet att samspela på olika sätt med första årets kurs, genom att ge feedback, bidra med perspektiv eller exempel.

Distansformatet innebär en självständighet i valet av hur och när studierna ska ske. Samtidigt är en mycket viktig del av kursen att dela våra erfarenheter, att ge feedback till varandra och att föra diskussioner om relaterade frågor. Att vara med på träffar på plats blir ett viktigare inslag under Steg 2 än under första året, och vi genomför gärna minst 3 träffar under året.

Under det nu genomförda steg 2-året (augusti 2012 – maj 2013) har vi varit två som tillsammans har koordinerat kursen, Hannah Ohm och August Nilsson. Tanken är att även fortsatt arbeta på det sättet med kursens koordinering.

Kursens övergripande mål 

Kursens övergripande mål är att deltagare efter kursen har fördjupat sin handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap, och har utvecklat sin förmåga att reflektera i rollen som samhällsentreprenör. Det handlar sammantaget om att kunna se möjligheter, förstå och känna betydelsen av dessa, och att ha förmågan att bryta ner förverkligandet av initiativ i genomförbara steg, för att skapa förändring.

Moment – förslag

Kursstart: 12 augusti 2013

Uppstart och planering: 12 augusti – 15 september

Träff i Malmö, förslag: 7-8 september

Modul 1: 16 sept – 17 nov

Modul 2: 18 nov – 27 dec; 13 jan – 16 febr 2014

Modul 3: 17 febr – 20 april

Framtid och avrundning: 21 april – 16 maj

Praktiska detaljer – info

Kurslängd: 1 år, halvtidsstudier, distans/internet.
Kurstid: HT 2013-08-12 – 2013-12-27, VT 2014-01-13 – 2014-06-05
Ansökan: Online via glokala.se
CSN: Berättigar till studiemedel
Antagning: Via telefonintervju alternativt personligt brev. Tillgång till dator och internet.

Kontaktperson/kursansvarig:

August Nilsson
0736-98 25 57
august [at] glokala.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.