Författar-arkiv: August

Samhällsentreprenör fördjupning 2020/2021

Kursbeskrivning

Samhällsentreprenör fördjupning – distans

Hur kan nya projekt och verksamheter skapa samhällsförändring? Skiljer sig samhällsentreprenörskap från annat samhällsengagemang? Var befinner jag mig i mitt projekt och hur relaterar det till samhällsutvecklingen?

Distanskursen Samhällsentreprenör – fördjupning vänder sig till dig som har tidigare erfarenheter och kunskap inom fältet. Du vill fortsätta att fördjupa dig i frågor som rör samhällsentreprenörskap och utvecklas med dina idéer eller initiativ.

Visionen och syftet med kursen
Kursen ska fungera som en plattform för utveckling av idéer och initiativ, där du med fördel har ett eget projekt, en idé eller en verksamhet som du vill arbeta fokuserat med under året. I distanskursen Samhällsentreprenör (första året – ges parallellt på Glokala folkhögskolan) utforskas begrepp, perspektiv, praktiska kompetenser och olika exempel på samhällsentreprenörskap. I fördjupningskursen är tanken att kunna utforska frågor och områden som är aktuella och angelägna för dig.

Samhällsentreprenörskap och social innovation diskuteras återkommande i samhällsdebatten, och politiken för att stödja området utvecklas. I kursen följer vi den aktuella debatten och relaterar den till våra egna erfarenheter.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande i planeringen av innehåll och form, för att anpassas efter dina och gruppens behov.

Kurslängd: 1 år, halvtidsstudier, distans/internet.
Kurstid: HT2020: 2020-08-31 – 2021-01-08, VT2021: 2021-01-11 – 2021-06-04

Läs mer på glokala.se →

 

v 23 Inspiration och kursens avslutning

Hej!

En påminnelse – var med och ge feedback till varandra för uppgiften Mitt sammanhang – nästa steg, i kursforumet →

Vi närmar oss kursens slut 5 juni. Det finns fortsatt möjlighet att boka in tid för att bolla utvecklingen i idéer/initiativ hela vägen fram till midsommar, hör av dig i så fall!
Det finns också möjlighet att komplettera eventuella uppgifter som är kvar från året efter kursens slut (vi mailar påminnelse om det är aktuellt).

Materialet på den här plattformen kommer att finnas kvar, att återvända till och inspireras av. Meddela oss om du vill ta bort din profil på kursplattformen, efter kursens slut. (Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter som deltagare i kursen: Information angående Dataskyddsförordningen → )

Kursutvärdering

Vi vill gärna få input på hur du upplever att läsa kursen. Samtidigt är utvärderingen en möjlighet att reflektera över ditt eget lärande genom kursåret.

Svara här online: https://forms.gle/1wUnARnUXov7ib3L7

Svara så snart du har möjlighet, senast 3 juni. Bortse ifrån påminnelsen om du redan har svarat.

Utvärderingen är anonym, och vi kommer att bearbeta sammanställningen av svaren tillsammans med andra kollegor på Glokala de kommande veckorna i juni.

Tack för din hjälp!

Studieintyg/kursintyg

Efter kursslut sammanställer vi intyg som kommer per post, maila din aktuella adress om du har flyttat under året.


Den här veckan vill vi lyfta fram ett intressant webinar (kan även ses i efterhand) och ett samtal om möjligheterna att tänka strategiskt kring framtiden!

Delta live / se i efterhand:

Webinar 2 juni // Digital Social Innovation & Collective Intelligence

Inspiration online 2 juni med Peter Baeck som jobbar på brittiska Nesta med Collective Intelligence Design – något som Geoff Mulgan berättade om i videoföreläsningen som vi tittade på tidigare under våren.

“Welcome to a webinar where Peter Baeck shares his knowledge and perspectives on how human and machine intelligence can be combined to solve social challenges.”

Registrera dig här för att delta live 2 juni kl 11:00 – 11:45: https://digital-social-innovation.confetti.events/
Arrangör är Mötesplats Social innovation.

Finns att se i efterhand här:

Peter Baecks presentation: https://socialinnovation.se/wp-content/uploads/2020/06/Peter-Baeck-SI-Sweden.pdf


Lyssna:

Podd: Går framtiden att förutspå?

Från podden Innovation (Vinnova).

Är det någon poäng med att analysera framtiden när en pandemi plötsligt förändrar förutsättningarna?

“Lyssna till ett samtal mellan Nicklas Bergman, serieentreprenör, riskkapitalist och futurist och Anne Lidgard, som leder Vinnovas insatser för innovation i små och medelstora företag.

Vi hör också Paulina Modlitba Söderlund, konsult inom innovation och affärsutveckling, som berättar om de råd hon ger till företag som vill förbereda sig för framtiden.”

Bland annat berättar Paulina Modlitba Söderlund om en konkret workshopmetod för att arbeta med framtidsscenarier, The Axes of Uncertainty. Läs en introduktion och steg-för-steg guide från Amy Webb här: How Futurists Cope With Uncertainty (Medium)

När du lyssnar:

  • Vad inspirerar?
  • Finns det perspektiv som du saknar?
  • Vilket typ av arbetsliv är det som inkluderas när de tänker kring hur teknik och utveckling förändrar hur vi arbetar?
  • Kring 30 minuter in i samtalet nämner Nicklas Bergman hur det vore önskvärt med en politisk samsyn kring hur teknikutvecklingen ser ut i omvärlden (min tolkning), att “slå fast hur det är i världen”. Är det rimligt att tänka sig en sådan samsyn politiskt? Eller är det tvärtom önskvärt att det politiskt finns olika sätt att förhålla sig till teknikutvecklingen, som spännvidd inom demokratins ramar?

Tips för sommaren:

Hoppas vi ses framöver i spännande sammanhang, i evenemangskalendern finns några tips på evenemang!

Under veckan kommer också en sommarhälsning från oss pedagoger!

v 21 Inspiration: Helena Norberg-Hodge om klimatet, lycka och ekonomi

Aktuellt i kursen: 18 maj är det tid för inlämning av Mitt sammanhang – nästa steg


Inspiration: Långlyssning – minskad klimatpåverkan och ökad lycka med lokala ekonomier

En av rösterna i filmen “2040 – framtidsfilmen” som ligger på Svt Play är Helena Norberg-Hodge, författare och en av de drivande i organisationen Local Futures. Förra året kom hennes senaste bok, Local is Our Future.

Innan spridningen av covid-19 hade hunnit utvecklas till en pandemi, höll Lokalekonomidagarna ett webbinarium med henne, där hon delar med sig av perspektiv kring behovet av en mer lokal ekonomi – inte minst med tankar om hur hållbar och lokal matproduktion behöver stärkas. Perspektiven tycks lika relevanta i ljuset av Corona.

Du kan se webbinariet i efterhand:

Webbinarium: Helena Norberg-Hodge om klimatet, lycka och ekonomi

Vad reagerar du på i samtalet? Vad inspirerar, eller irriterar?

v 19 Tema: Bättre rustade med sociala investeringar?

Sociala investeringar – både ett synsätt och ett arbetssätt. I början av året presenterades en rapport som tittar på hur kommuner och regioner arbetar med sociala investeringar – som ett sätt att arbeta med välfärdens förnyelse och utveckling. För samhällsentreprenörer kan det innebära öppningar för samarbeten i de fall då det offentliga tar nya initiativ genom sådana “investeringar”. Rapporten och synsättet kan också vara ett bra underlag i dialogen med eventuella offentliga samarbetsparter.

Två videoklipp på 10 minuter introducerar och kommenterar rapporten nedan. Om du är nyfiken finns hela rapporten att ladda hem, och ett seminarium finns att se i sin helhet på ESO:s (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi) hemsida.

“Ju tidigare sociala problem kan förebyggas eller upptäckas och åtgärdas, desto större möjligheter för samhället att minska framtida ekonomiska och andra kostnader. I många av landets kommuner och regioner bedrivs nu, i varierande former, olika investeringar i individers kunskaper, kompetenser, hälsa och funktionsförmåga under rubriken sociala investeringar.”

Rapporten: Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar (pdf)

Introduktion till rapporten med Anna Balkfors och Tapio Salonen:

Kommentarer till rapporten från några initierade personer:

Kursträff online 6-7 maj

Inspelade samtal med gäster
Se inspelningar från torsdagens samtal med inbjudna gäster i kursforumet!
https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2019-2020/forum/topic/inspelade-samtal-med-gaster-kurstraffen-6-7-maj-online/


6-7 maj träffas vi online för några sessioner tillsammans! Vi har valt tider på eftermiddagen onsdag 6 maj och förmiddagen 7 maj, och vi hoppas att det är tider som ska fungera för många. Under onsdagens pass har vi framför allt tid för samtal utifrån utvecklingen med era idéer/projekt/initiativ. På torsdagen har vi bjudit in två gäster för samtal, ett alternativ till att göra studiebesök på plats! Kursträffen görs tillsammans Samhällsentreprenör + fördjupning.

Meddela din medverkan via det här formuläret: https://forms.gle/BrJJVYs1GSYPT8bRA

Kursträffen gör vi med Zoom, du ansluter via länken: https://us02web.zoom.us/j/82930963772
Du kan delta från en dator, platta eller smart telefon. (mer…)