Författar-arkiv: August

Samhällsentreprenör fördjupning 2019/2020

Kursbeskrivning

Samhällsentreprenör fördjupning – distans

Hur kan nya projekt och verksamheter skapa samhällsförändring? Skiljer sig samhällsentreprenörskap från annat samhällsengagemang? Var befinner jag mig i mitt projekt och hur relaterar det till samhällsutvecklingen?

Distanskursen Samhällsentreprenör – fördjupning vänder sig till dig som har tidigare erfarenheter och kunskap inom fältet. Du vill fortsätta att fördjupa dig i frågor som rör samhällsentreprenörskap och utvecklas med dina idéer eller initiativ.

Visionen och syftet med kursen
Kursen ska fungera som en plattform för utveckling av idéer och initiativ, där du med fördel har ett eget projekt, en idé eller en verksamhet som du vill arbeta fokuserat med under året. I distanskursen Samhällsentreprenör (första året – ges parallellt på Glokala folkhögskolan) utforskas begrepp, perspektiv, praktiska kompetenser och olika exempel på samhällsentreprenörskap. I fördjupningskursen är tanken att kunna utforska frågor och områden som är aktuella och angelägna för dig.

Samhällsentreprenörskap och social innovation diskuteras återkommande i samhällsdebatten, och politiken för att stödja området utvecklas. I kursen följer vi den aktuella debatten och relaterar den till våra egna erfarenheter.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande i planeringen av innehåll och form, för att anpassas efter dina och gruppens behov.

Kurslängd: 1 år, halvtidsstudier, distans/internet.
Kurstid: HT2019: 2019-09-02 – 2020-01-03, VT2020: 2020-01-07 – 2020-06-05

Mer info i följande kursbeskrivning – pdf →

Praktisk info inför kursstarten – till dig som kursdeltagare →

v 22/23 Inspiration & kursens avslutning

Hej!

En påminnelse – var med och ge feedback till varandra för uppgiften Mitt sammanhang – nästa steg, i kursforumet →

Vi närmar oss kursens slut, tisdag 4 juni. Det finns fortsatt möjlighet att boka in tid för att bolla utvecklingen i idéer/initiativ hela vägen fram till midsommar, hör av dig i så fall!
Det finns också möjlighet att komplettera eventuella uppgifter som är kvar från året efter kursens slut (vi mailar påminnelse om det är aktuellt).

Kursutvärdering

Vi vill gärna få input på hur du upplever att läsa kursen. Samtidigt är utvärderingen en möjlighet att reflektera över ditt eget lärande genom kursåret.

Svara här online →

Svara så snart som möjligt, senast 2 juni.
Utvärderingen är anonym, och vi kommer att bearbeta sammanställningen av svaren tillsammans med andra kollegor på Glokala de kommande veckorna i juni.
Tack för din hjälp!

Studieintyg

Efter kursslut sammanställer vi ett intyg som kommer per post, maila din aktuella adress om du har flyttat under året.


Inspiration

Vilken roll ska social innovation och samhällsentreprenörskap spela?

Artikel – intervju: “Social innovation är en värdedriven rörelse” (Mötesplats Social Innovation)
(Rapportförfattare Bjarne Stenquist)

I kursens inledning lyfte vi frågan om vad samhällsentreprenörskap står för, hur begreppet tolkas och används. I en intervju som publicerades förra veckan kommenterar Chris Sigaloff från Nederländerna hur hon ser att universitet och högskolor kan arbeta med social innovation och samhällsentreprenörskap. Hon har bland annat varit med och utvecklat Kafka Brigaderna, “som rycker ut när medborgares intressen fastnar i byråkratiska labyrinter”. Intervjun är publicerad som en del av en förstudie för hur svenska universitet och högskolor kan utveckla sitt arbete, inom ramen för den nationella plattformen Mötesplats Social Innovation. För fältets utveckling i Sverige är det intressant att följa hur de akademiska lärosätena väljer att arbeta med frågorna!

Chris Sigaloff betonar att social innovation behöver handla om att göra verklig samhällsförändring och om värderingar:

“Det handlar om värderingar: hur vill vi faktiskt leva i samhället? Hur vill vi att samhället ska se ut? Vad är statens uppgift och roll? Vad betyder det att vara medborgare?

Detta kan inte begränsas till innovation när det gäller prylar, tekniker eller nya verktyg och metoder. Vi kan inte reducera oss till en instrumentell syn och undvika de mer grundläggande frågorna om vilken typ av samhälle vi vill sträva efter.”

Direktlänk till intervjun som pdf →


Hitta balans med många projekt och engagemang samtidigt?

Vi vänder tillbaka till perspektiv vi var inne på under “inre liv”-modulen, hur hanterar vi att ha många projekt och processer på gång samtidigt? I en kort videosändning (15 min) delar Lisa Moraeus med sig av sina reflektioner, utifrån sin erfarenhet av att växla fokus mellan olika parallella engagemang.

Känner du igen dig? Vilka strategier använder du? Vi hoppas att sommaren ska bjuda på omväxling och att du har med dig verktyg från kursen som kan stödja dig framöver!

“Det är ok att ha många projekt på gång samtidigt! Det är ingenting fel med det. Däremot får det vissa konsekvenser som vi behöver vara medvetna om. Till exempel: …” Läs vidare →


Nästa vecka återkommer jag också med en sommarhälsning och information i samband kursens slut!

v 21 Aktuella perspektiv: Språkrättvisa

Till den här veckan har vi spelat in en intervju med Nihal Ragab och Christopher Holmbäck som driver projektet Språkrättvisa, med Glokala som projektägare. De utvecklar just nu kurser för språkrättvisetolkar – hör mer i intervjun!

Vi plockar också in en ny podcast, “Hur gör vi då?” som produceras av Helamalmö i samarbete med ABF. I det första avsnittet intervjuas Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö. De har nyligen startat en social mötesplats på Nydala i Malmö.

Kursutvärdering

Vi närmar oss kursslut 4 juni, och vi vill gärna få input på hur du upplever att läsa kursen. Samtidigt är utvärderingen en möjlighet att reflektera över ditt eget lärande genom kursåret.

Svara här online →

Svara så snart som möjligt, senast 2 juni.

Utvärderingen är anonym, och vi kommer att bearbeta sammanställningen av svaren tillsammans med andra kollegor på Glokala de kommande veckorna i juni.

Tack för din hjälp!


Intervju: Projektet Språkrättvisa

intervju med Nihal Ragab och Christopher Holmbäck som driver projektet Språkrättvisa, med Glokala som projektägare. De utvecklar just nu kurser för språkrättvisetolkar – hör mer i intervjun!
Projektet finansieras med medel för demokratiutveckling från Folkbildningsrådet, en särskild satsning som gjordes förra året i samband med att den parlamentariska demokratin fyllde 100 år.

Introduktion: “Vadå språkrättvisa?

Språkrättvisetolkar arbetar för att skapa en värld olika språk inte är hinder utan demokratiska redskap för kommunikation, kunskapsdelning och planering. Hur ska vi tillsammans kunna skapa ett bättre samhälle om vi inte ens kan prata med varandra?

Språkrättvisa kan hjälpa grannar mötas för att förändra någonting i sitt område eller protestera mot sin hyresvärd. Det kan också underlätta när organisationer leder konferenser om mänskliga rättigheter eller när asylrättsaktivister ordnar möten.”


Podcast: Hur gör vi då? Avsnitt 1

I Hur gör vi då? samtalar programledaren Enrique Perez Arias, fil. dr. i socialantropolog, forskare i socialt arbete och författare, med utvalda gäster om hur vi i praktiken kan åstadkomma mer rättvisa och jämlikhet för marginaliserade grupper i samhället.

Poddens första gäst är Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö. Detta samtal kretsar kring Nicolas erfarenheter av arbetet med Helamalmö, personliga reflektioner kring social mobilisering och vad vi behöver göra för att skapa en mer sammanhållen stad.

Hur gör vi då? produceras av Helamalmö i samarbete ABF och spelas in på Mötesplats Helamalmö.

v 20 Webinar: The Launch Formula + samtal om gemensam läsning

Inspiration: Webinar – The Social Enterprise Launch Formula (ca 1 timme)

Se ett webinar i efterhand med några av de drivande bakom crowdfunding-plattformen StartSomeGood. (Registrering krävs för att se webinaret)

I fokus är en “formel” för att göra sig redo att lansera en idé, i första hand med sociala företag i åtanke. I presentationen föreslås att det behövs:
Clarity – tydlighet i kommunikationen
Credibility – övertyga om din/er kapacitet
Communities – en tanke om vilka grupper/sammanhang du vill involvera, nå ut till
Channels – på vilka sätt du ska nå fram
Courage – mod att testa

Mer detaljer i webinaret!


Samtal online om gemensam läsning: 17 maj kl 12-13

Vi gör ett gemensamt onlinesamtal och utbyter tankar, fredag 17 maj kl 12:00 – 13:00, via Zoom.

Textkompendiet för den gemensamma läsningen finns presenterat här: https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/2019/03/v-11-gemensam-lasning-vt-intryck-fran-larkonferens-med-social-innovation-skane/

Anslut till samtalet via: https://zoom.us/j/671923357
Du kan testa Zoom i förväg via: https://zoom.us/test

Var och en får tid att dela med sig av sina tankar, och vi får möjlighet att diskutera.

Frågor att tänka kring inför samtalet:
• Vad reagerar du på i läsningen? Vad sätter igång dina känslor och tankar?
• Finns det beröringspunkter med de projekt och initiativ som du har varit involverad i, och de du utvecklar?
• Vilka nya perspektiv eller nya frågor väcker texterna?

Att tänka på under samtalet:
– Använd headset / hörlurar för att höra bra, och undvika störande ljud under samtalet.
– När du inte själv pratar är det bra att stänga av ljudet på din mikrofon via ”mute”-funktionen. Det minskar risken för rundgång och störande bakgrundsljud.
– Klicka upp chattdelen där text kan skrivas, så kan vi ställa frågor, tipsa om länkar mm direkt i chatten samtidigt som vi pratar.

Maila eller ring gärna om du har frågor, om upplägget eller tekniska frågor kring Zoom!