Bokläsning – hösten

Ett moment under hösten blir att läsa en bok eller ta del av något annat material som du är nyfiken på. Det kan handla om ett tema du vill undersöka närmre eller lära dig mer om, direkt kopplat till det du jobbar med eller mer fristående.

Nedan ger vi förslag på litteratur som vi tror kan vara givande att fördjupa sig i. Men det är också fritt fram att välja någon annan bok, eller material i annan form (artiklar, film, blogg…). Ett tips är att välja ut delar att läsa ur en bok – inte alla böcker behöver ju läsas från pärm till pärm. Bolla gärna med oss pedagoger om du är fundersam!

Ramar för bokläsningen under hösten:

Meddela ditt val av bok eller material med en kommentar till det här inlägget, senast fredag 5 oktober.

→ Skriftlig eller inspelad reflektion. Inlämning 15 november.
Tråd i kursforumet: https://samhallsentreprenor.glokala.net/she2/groups/kursforum-2018-2019/forum/topic/uppgift-hostens-boklasning/
Skriv eller spela in (ljud/video) en reflektion kring boken/materialet.
Förslag till en struktur för reflektionen med dina tankar:

  • Summera innehållet i korthet (vad handlar boken/materialet om)
  • Vilka nya perspektiv ger boken eller materialet?
  • Hur relaterar boken eller materialet till det du utvecklar, finns det saker som du har praktisk användning av eller kan ta intryck av i ditt arbete?

Inlämning: 15 november, i kursforumet.
Omfattning: I text ca 3 000 – 5 000 tecken (inkl mellanrum), eller 5-10 minuter i ljud/video.

→ Skriftliga kommentarer till varandra:

Som uppföljning ger var och en skriftlig kommentarer till en av de andra reflektionerna. Ta del av presentationen av boken/materialet och dela några av dina tankar.

⊕ Frida till Christian T
⊕ Christian T till Martin
⊕ Martin till Susanna
⊕ Susanna till Sandra
⊕ Sandra till Håkan
⊕ Håkan till Frida

För att få din kommentar att kopplas till det inlägg du svarar på → klicka på ”Svar” i den gråtonade raden precis ovanför det inlägg du kommenterar. Skriv sedan din kommentar, och avsluta med att trycka på Skicka. (Hör av dig till Emma eller August om det verkar oklart!)
Emma/August kommer också med en kommentar!

→ Online-samtal utifrån böckerna / materialet
Utifrån våra reflektioner presenterar vi tankar, och diskuterar tillsammans. Förbered dig genom att ta del av de andras reflektioner som läggs upp i forumet.
Datum och tid: 3 dec, 12:00 – 13:30 20 november, 18:00 – 19:30.
Form: Samtal online via Zoom (tjänst för ljud-/videokonferens). Delta via: https://zoom.us/j/249032947
Vi planerar att bara använda ljud i samtalet.
Bekräfta senast 30 nov om du kan delta i samtalet, eller meddela om du skulle ha förhinder och inte har möjlighet att vara med.

Att använda Zoom:
– Anslut till onlinemötet med länken: https://zoom.us/j/249032947
– Du blir ombedd att ladda ner och installera programvara för att delta (du kan ladda ner i förväg här →)
– När mötet har startat väljer du “Join Audio Conference by Computer”
Se instruktionsvideo för hur du ansluter till mötet: https://www.youtube.com/watch?v=vFhAEoCF7jg

Upplägg för boksamtalet online:

  • Välkomna och introduktion till formen för samtalet. Vi lyssnar till en person/bok i taget:
  • Presentation av den bok eller det material du har läst / tagit del av (5 min per person)
    Vad  har du funnit intressant i läsningen, vad har fångat dig?
  • Diskussion utifrån förberedd fråga från läsaren, och kommentarer eller frågor kopplat till boken (10 min per person)

Förbered alltså en kort presentation av den bok du har läst och det du finner intressant, samt en fråga för diskussion.

Att tänka på under samtalet:
– Använd headset / hörlurar för att höra bra, och undvika störande ljud under samtalet.
– När du inte själv pratar är det bra att stänga av ljudet på din mikrofon via ”mute”-funktionen. Det minskar risken för rundgång och störande bakgrundsljud. Se instruktionsvideo för funktioner →
– Klicka upp chattdelen där text kan skrivas, så kan vi ställa frågor, tipsa om länkar mm direkt i chatten samtidigt som vi pratar.

Maila eller ring gärna om du har frågor, om upplägget eller tekniska frågor kring Zoom!

Förslag på böcker

Understanding Social Enterprise – Theory and Practice

Rory Ridley-Duff, Mike Bull (2015)Understanding social enterprise bok

“The emergence of social enterprises over the past 35 years has been an exciting and significant development in the economy at a local, national and international level. How should we understand the growing popularity of social enterprise and the wider social economy? Are alternative business models even more relevant in an uncertain business climate? Do they provide a robust response to periods of state ‘austerity’? How do social enterprises contribute to global initiatives to improve the sustainability and responsibility of the business community?”
(Andra upplagan. Vi har boken att låna ut.)

Länk till boken på libris.kb.se

Getting beyond better: how social entrepreneurship works

Roger L. Martin & Sally R. Osberg (2015)

“Who drives transformation in society? How do they do it? In this compelling book, strategy guru Roger L. Martin and Skoll Foundation President and CEO Sally R. Osberg describe how social entrepreneurs target systems that exist in a stable but unjust equilibrium and transform them into entirely new, superior, and sustainable equilibria.”

“Getting Beyond Better” sets forth a bold new framework, demonstrating how and why meaningful change actually happens in the world and providing concrete lessons and a practical model for businesses, policymakers, civil society organizations, and individuals who seek to transform our world for good.

Läs en recension om boken. Länk till boken på libris.kb.se

Idéburen innovation: nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov

Malin Lindberg & Cecilia Nahnfeldt (2017)

“Under historiens gång har idéburna organisationer ständigt utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov, vilka i många fall kommit att permanenteras som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och verksamheter. Samtidigt omnämns detta sällan i termer av innovation eftersom begreppet främst förknippats med teknisk utveckling, privata företag och enskilda uppfinnare.”

Författarna “vill att boken ska ge idéburna organisationer nya perspektiv på sitt egna utvecklingsarbete och inspirera till ökad förmåga att förverkliga nyskapande lösningar på interna och externa utvecklingsbehov.”

Länk till boken på libris.kb.se

Donutekonomi: sju principer för en framtida ekonomi

Kate Raworth (2018)

“För att klara de gigantiska globala utmaningar vi står inför under det här århundradet när det gäller klimatet, miljön och resurserna måste vi förändra vårt sätt att tänka på det ekonomiska området. Politiska förändringar, teknologisk utveckling och ökad ekologisk medvetenhet krävs förstås också. Men ekonomin har en fullständigt avgörande betydelse i sammanhanget. Uppfattningen att tillväxt och ännu mer tillväxt är lösningen på alla problem riskerar att blockera all verklig förändring.

I den här boken presenterar ekonomen Kate Raworth – med många år inom FN och Oxfam bakom sig – sju vägar till ett nytt ekonomiskt tänkande med mänsklighetens grundläggande livsvillkor i fokus.”

Länk till boken på libris.kb.se

Prometheus eller Narcissus? Entreprenören som samhällsomvälvare

Karl Palmås (2011)

En mer filosofisk bok som varvar en rad teoretiska ingångar med exempel på verksamheter:
”Den här boken kartlägger gränslandet mellan affärsverksamhet och politisk verksamhet. Varför framställer sig allt fler företag som revolutionära aktörer? Är det möjligt att förändra världen genom att driva ett företag?

Med utgångspunkt i fem svenska företags berättelser jämför Palmås olika perspektiv på entreprenörers möjligheter att förändra samhället. Vad har hänt med det vi kallar kapitalism om marknaden har blivit en arena för motståndet, samtidigt som motståndet har blivit en marknad?”

Länk till boken på libris.kb.se

Det enda som räknas – socialt entreprenörskap på riktigt

Björn Söderberg (2012)

Från socialinnovation.se: ”Söderberg är transparent med sina misslyckanden – vilket är en frisk fläkt i företags-världen – och hur dessa lett honom till ännu bättre lösningar och företag. I tillägg får läsaren konkreta exempel på hur personalens sociala engagemang uppmuntras (som ringar på vattnet av Söderbergs egna engagemang), hållbart ledarskap, att samarbeta med målgruppen istället för ”jag-ska-rädda-de-fattiga-inställningen” samt goda exempel på kreativa lösningar för ett välkänt problem – nämligen mutor.”

Länk till boken på libris.kb.se

Towards Collective Liberation – Anti-Racist Organizing, Feminist Praxis, and Movement Building Strategy

Towards Collective LiberationChris Crass (2013)

Chris Crass is a longtime organizer working to build powerful working class-based, feminist, multiracial movements for collective liberation. The book “Towards Collective Liberation is for activists engaging with dynamic questions of how to create and support effective movements for visionary systemic change, namely those who wish to ensure that all movements are both feminist and anti-racist in nature. Drawing on two decades of personal activist experience and case studies of anti-racist social justice organisations, Crass insightfully explores ways of transforming divisions of race, class and gender into catalysts for powerful vision, strategy and movement building in the world today.”

Länk till e-bok på libris.kb.se

Social entrepreneurship : cases and concepts

Ester Barinaga (2014)

”When is the right time to start up a social venture? How should it price its first services? What constituencies should be considered when shaping the board? What collaborations should the venture establish? When is it time to expand? And to close down? How can long-term economic sustainability be achieved? Which scaling-up strategy is most appropriate? How can social impact be assessed? These are a few of the questions that social entrepreneurs have to answer when aiming for social change.

Social Entrepreneurship – Cases and Concepts challenges social entrepreneurs, non-profit managers, social workers, community organisers, activists, and artists to think carefully and critically about the social issues addressed through their work. It balances the pragmatism of the entrepreneur with the social pathos of the sociologist.”

Länk till boken på libris.kb.se

The Lean Startup

Eric Ries, 2011

”How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses”

Eric Ries presenterar en modell för att starta upp som bygger på hans erfarenheter från flera uppstartsföretag i USA. Metodiken har först blivit populär kring Silicon Valley, men har sedan fått ett internationellt genomslag.

Länk till boken på libris.kb.se

Social Entrepreneurship: Theory and Practice


Ryszard Praszkier & Andrzej Nowak (2011)

”Social Entrepreneurship: Theory and Practice is about the creative ways in which social entrepreneurs solve pressing and insurmountable social problems. Theories of social change are presented to help demystify the ‘magic’ of making an immense, yet durable and irreversible, social impact. Utilizing case studies drawn from various fields and all over the world, the authors document how social entrepreneurs foster bottom-up change that empowers people and societies.”

Länk till boken på libris.kb.seLänk till e-bok på libris

Empowering leadership of tomorrow

Ryszard Praszkier (2018)

“Empowering Leadership of Tomorrow examines leadership that enables and empowers others to co-participate, co-create, and experience the joy of creativity. It proposes a kind of leadership that fosters bottom-up dynamics, empowering people, groups, teams, and societies. Praszkier shows how this approach, called Empowering Leadership (EL), can drive success in business and, in the case of social entrepreneurship, have an immense social impact.

Furthermore, he shows that EL style is also beneficial in other fields, such as parenting and counseling. The book presents diverse case studies from business and social arenas, as well as from family life. It establishes practical guidelines for leadership development, including methods to enhance creativity, and also casts an eye toward the future, demonstrating approaches to navigating future scenarios in a complex and unpredictable environment.”

Länk till boken på libris.kb.se

Vägar till innanförskap: berättelser om att inkludera, om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället

Ulrika Sedell & Eva von Wernstedt (2017)

“I Vägar till innanförskap samlas berättelser om ledarskap som är visionärt och medmänskligt, som präglas av handlingskraft och mod. Författarna har mött 15 personer som utifrån engagemang, ledarskap och en vilja att skapa ett inkluderande samhälle utvecklat modeller för integration, genom att till exempel skapa arenor för människor att mötas, öppna HVB-hem, möta asylsökande på centralstationen eller att omstrukturera en kommuns arbete med integration.”

“I samtalen med visionära och modiga ledare har författarna hittat fem framgångsfaktorer som kan vara nyckeln för fler att lyckas. Boken och dess inspirerande berättelser kan vara ett viktigt motmedel mot den hopplöshet som många marineras i.”

Länk till boken på libris.kb.se

2 thoughts on “Bokläsning – hösten

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.