v 7 Att berätta historier + Uppgift: Kommunicera ditt initiativ + Intryck från kursträffen

Nästa del i kursen kallar vi “Nå ut!”. Vi fokuserar på kommunikation och berättande, med exempel och egen fördjupning med en kommunikationsuppgift.

Modulen sträcker sig från 5 februari till 10 mars.

Se kursöversikten för kursens moment närmaste tiden →
v 7 Tema: Att skapa en historia – övningar & inspiration
v 8 Tema: Kommunikation i sociala medier – aktuella perspektiv
v 9 Kommunikation: Tips på verktyg och mallar – utifrån behov i gruppen
v 10 Inlämning “Kommunicera ditt initiativ” + feedback

”Att vara människa är att berätta historier”

Karen Blixen

I veckans tema som inleder ”Nå ut” tittar vi närmre på berättande som metod (storytelling) och berättelsens potential. Vad är en historia? Vilka historier vill vi berätta och hur blir de ett verktyg i vår kommunikation? Ta del av veckans material och fundera – kommentera gärna!

Vi presenterar samtidigt en uppgift som sträcker sig till 4 mars, där syftet är att i första hand jobba med något kommunikativt som du har behov av att utveckla i ditt projekt/initiativ.

Uppgift: Kommunicera ditt initiativ

Inlämning: 4 mars i kursforumet. Presentera/bifoga det du har arbetat med, och ge en introduktion/kommentar om hur du har tänkt och gått tillväga med uppgiften.
Feedback: Efter inlämningsdatumet presenterar vi en indelning för kommentarer till varandra. Du får även feedback från Lone eller August.

Beskrivning: Den här uppgiften syftar till att skapa något kommunikativt för ett projekt eller initiativ du arbetar med (på idéplan eller i praktiken). Du väljer vad du vill göra utifrån dina behov och önskemål. Det kan vara att skissa en hemsida, ta fram en serie inlägg för sociala medier, grafiskt material, arbeta fram en pitch, upplägg för en crowdfundingkampanj – eller något annat som du har behov av att utveckla!

Om det är svårt att komma på idéer kopplat till initiativ som du själv utvecklar kan en alternativ inriktning exempelvis vara att göra ett videoreportage om en verksamhet, eller att spela in en personlig historia som presenterar dig som samhällsentreprenör.

Ta kontakt om du har frågor, och anpassa uppgiften till dina behov.

Omfattning: Uppgiften är öppen i sin form – utgå ifrån de aktuella behoven i ditt initiativ och tidsramen med inlämning 4 mars. Ta kontakt med någon av oss pedagoger om du vill diskutera tydligare ramar för uppgiften.


Tema: Att berätta historier (för att involvera och förändra)

1) Att se: Annette Simmons – How to engage with stories

För textning till svenska: Gå in under kugghjulet/inställningar.

Frågor för egen reflektion (frivilligt att kommentera nedan):
⇒ Karen Blixens citat som presenteras överst på sidan: “Att vara människa är att berätta historier”.
Är det berättande (storytelling) som definierar oss som människor? Hur ser du på det påståendet?

⇒ Annette Simmons pratar om att berätta historier med våra sinnen. Berättelser når oss på ett känslomässigt plan, vilket tenderar att påverka oss djupare än fakta. Associerar du till någon berättelse du nyligen tagit del av som har fått känslor i rörelse, eller någon som berättar på ett som sätt får den effekten?


2) Se och läs: Att skapa en historia

Elin Fredrikson har varit lärare på kursen tidigare, och introducerar här hur man kan arbeta med att skapa dramaturgi och aktivera både sinnen och känslor i sitt berättande. Elin har en bakgrund inom bland annat improvisationsteater.

Videopresentationen är en nedkortad version – du hittar också hela presentationen här om du är nyfiken!

Kortfattade tips, ur guiden “Det har aldrig varit lättare att förändra världen”

Begreppet ‘storytelling‘ är centralt för många sociala entreprenörer och handlar i allra första hand om att kunna skapa ännu mer skillnad genom att ännu fler lyssnar och därför vill bidra. Några bra tips när du ska förmedla din berättelse är:
# Öppna med en skräll (bang).
# Var personlig.
# Håll ögonkontakt.
# Anpassa ditt framträdande efter publik, det vill säga var relevant för just den publiken du möter.
# Undvik klichéer.
# Hitta din stil och var inte rädd för att vara unik eller annorlunda.
# Var levande i ditt språk både genom ord och kropp”

s 53, “Det har aldrig varit lättare att förändra världen” (Ashoka Skandinavien & Raoul Wallenberg Academy 2016)

Fråga för egen reflektion:
⇒ I vilka situationer berättar du historier?

3. Se/lyssna: “If a story moves you, act on it” med Sisonke Msimang

I det här talet får vi höra några kritiska perspektiv på storytelling. Vilka risker finns med att lita för mycket på berättande, snarare än på fakta och statistik? Och riskerar vi att tappa handlingskraft om vi nöjer oss med att leva oss in i handlingskraftiga karaktärer i en berättelse?

Tips: Aktivera undertexter genom att trycka på kugghjulet, om du vill få automatisk översättning till svenska.

Frågor för egen reflektion:
“[…] I want to propose that stories are not as magical as they seem.”
Sisonke Msimang presenterar tre anledningar till varför historier inte nödvändigtvis leder till en bättre värld:

  1. Historier kan skapa en illusion av solidaritet (5:05)
  2. Vi dras lätt till karaktärer och huvudpersoner som är mänskliga och lätta att tycka om, med risken att vi förbiser andra (5:30)
  3. Fokus på den personliga erfarenheten riskerar att skymma sikten för det större politiska sammanhanget (8:47) “[…] we applaud someone when they tell us about their feelings of shame, but we don’t necessarily link that to oppression.”

Hur ser du på de här tre invändningarna?

⇒ 9:40 “We live in a time where we are witnessing the decline of facts, when emotions rule and analysis, it’s kind of boring, right?”
Hur kan vi förankra vårt berättande i verkligheten och koppla det med fakta? Hur kan vi stärka ett källkritiskt förhållningssätt?

⇒ 12:21 “Alice Walker has said, ‘Look closely at the present you are constructing. It should look like the future you are dreaming.’ Storytellers can help us to dream, but it’s up to all of us to have a plan for justice.”
Hur ser vår plan för rättvisa ut?


Intryck från kursträffen

Förra veckans kursträff – två helspäckade dagar här i Malmö – gav mycket inspiration! Vi träffades efter lunch på måndagen på plats på Glokala och började med reflektioner i mindre grupper om våra projekt/initiativ. Frågorna Var är du nu?, Vad har du för visioner om framtiden? och Vilka utmaningar har du? guidade samtalet och vi tog hjälp av bilder (från spelet Dixit) som fick symbolisera våra svar på frågorna.

Katarina (fördjupning) och Kristoffer (grundåret) väljer bilder

Efter en paus kom Cecilia Ward på besök och berättade om sin resa från anställd på en NGO, till egenföretagare och grönsaksodlare i Landet Oss, och tillbaka till livet som anställd på ett spännande projekt på Botildenborg. Hon delade med sig av sina erfarenheter av för- och nackdelar med att vara egenföretagare och anställd och vi fick möjlighet att ställa frågor. Du kan se föreläsningen inspelad, via forumet: https://samhallsentreprenor.glokala.net/fordjupning/grupper/kursforum-2023-2024/forum/topic/inspelning-forelasning-5-februari-cecilia-ward-landet-oss/

Tisdagen inleddes med ett studiebesök på Nobel 21 hos arvsfondsprojektet Olika men lika som jobbar med språklig tillgänglighet för flerspråkiga personer med normavvikande funktionsvariationer. Det blev ett mycket interaktivt och inspirerande samtal med många frågor från oss besökare!

Efter lunch tog vi oss tillbaka till Glokala för filmvisning av filmen Outgrow the System och samtal med regissören Cecilia Paulsson. I filmen utforskas en rad alternativa idéer för ett mer hållbart och rätttvist ekonomiskt system än det vi lever i idag. Bland annat gjordes ett nedslag i Tomellila kommun – där man testat “munkmodellen”, mer känd som doughnut economics. Samtalet rörde sig kring hur vi kan engagera oss för en mer hållbar ekonomi, om engagemang bland ungdomar och om den globala organisationen Wellbeing Economic Allience (WEAll), vars svenska gren Cecilia är engagerad i.

Vi avslutade träffen med reflektioner i par och en kort runda. Tack alla som deltog!

Svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.