Kursöversikt 2023-2024

Planering för kursåret:

VeckaTema & uppgifter
 UPPSTART & PLANERING
v 35Uppstart med inspiration

Incheckning online via Zoom (frivilligt): Torsdag 31 aug kl 12:30-13:15.
Hej och välkomna ombord i kursen!
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09

→ Uppgift: Din presentation (senast 4 sept)

→ Uppgift: Kursplanering. Förväntningar och förslag! (senast 11 sept)

→ Perspektiv & reflektion: Vad utmärker en samhällsentreprenör? (v 35-36)
v 36Tid för kursplanering & coachande samtal

→ Inför coachande samtal: Skissa “Ditt nuläge” (frivilligt)
v 37Aktuella perspektiv: AI och social innovation

Frivilligt: 15 sept kl 12:30 – 13:15, onlinesamtal via Zoom, om bearbetad kursplanering.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
 MITT SAMMANHANG & RESURSER
v 38Intro till modulen & inspiration

→ Uppgift: Mitt sammanhang (inlämning 9 okt)

Praktik presenteras, genomförs någon gång under oktober-november.

+ Tips! 19 september: Manifestation för folkhögskolan på olika platser “Folkhögskolan bildar Sverige”
v 39Tid att arbeta med uppgiften Mitt sammanhang

Samtal online (frivilligt) 28 sept kl 12:30 – 13:30: Projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
v 40Tema: Från idé till uppstart
Tips kring att starta eget (tipstråd i forumet)
v 41Tema & uppgift: Nätverk (inlämning 23 okt)  

9 okt: Inlämning Mitt sammanhang + feedback
v 42Tema: Social mobilisering

Kursträff i Malmö 19-20 oktober
v 43Tema: Verksamhetsmodell

→ Uppgift: Min verksamhetsmodell – skapa eller utveckla (inlämning 20 nov)

23 okt: Inlämning Nätverk
v 44Tema: Bootstrapping
v 45Tema: Vägar till finansiering

Samtal online (frivilligt) 9 nov kl 12:30 – 13:30: Projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
v 46Tema: Från projekt till löpande drift – case/exempel
v 47Inlämning, uppföljning och onlineworkshop

20 nov: Inlämning Verksamhetsmodell

22 nov kl. 9-12: Workshop online med Emilia Rekestad – Resurser & personlig resiliens
https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
v 48Inspiration: Gåvoekonomi
v 49Tema: Att ta betalt – perspektiv & erfarenhetsutbyte

Samtal online (frivilligt) 7 dec kl 12:00 – 14:00: Reflektioner kring temat att ta betalt för sitt arbete & förhållningssätt till ekonomi
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
v 50Inspiration: Intryck Hamburg!

11 dec: Inlämning praktikreflektion + feedback
v 51Inspiration: Nyutgivna boken “Det är vi som äger – En bok om sociala kooperativ”
v 52
– v 1
God helg & film om samhällsengagemang!

Tid för eventuella kompletteringar av uppgifter.

 INRE LIV
v 2Tema & uppgift: Årskompass
v 3Tema: Fokus i vardagen – Zen to done

Kompletteringar från hösten: Uppsamlingsdatum 15 januari.

Samtal online (frivilligt) fredag 19 jan kl 12:30 – 13:30: Projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
v 4Aktuella perspektiv: Utdrag ur nyligen utgivna “Ta din tid”
v 5Inspiration: Gör ingenting!

29 jan: Inlämning reflektion – Årskompass

Måndag 29 januari 18:00-19:30: Live-föreläsning tema “Resurser” med Fredrik Björk via Zoom (grundåret Samhällsentreprenör).
Zoom-länk, delta via: https://us02web.zoom.us/j/87850883036?pwd=Z2hUVVZ5K3daMXdOakgyWU1yZjhUQT09
(Föreläsningen kommer även att spelas in för er som inte kan delta live)
 NÅ UT
v 6Kursträff i Malmö 5-6 februari
v 7Tema: Att skapa en historia – övningar & inspiration

→ Uppgift: Kommunicera ditt initiativ – skapa utifrån behov (inlämning 4 mars i kursforumet)
v 8Tema: Kommunikation i sociala medier – aktuella perspektiv
v 9Kommunikation: Tips på verktyg och mallar – utifrån behov i gruppen

26 feb: Samtal online (frivilligt) kl 12:30 – 13:30. Erfarenhetsutbyte kring kommunikation + projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
v 104 mars: Inlämning Kommunicera ditt initiativ + feedback
 TEORI U
Teori U är en teori, en metod och ett ramverk för ledarskap & hållbart förändringsarbete. Under den här delen av kursen introduceras Teori U och vi prövar några praktiska arbetssätt inom denna metodik.
v 11Introduktion – att lära av framtiden medan den framträder
v 12Att se och känna in + lyssningsövning
v 13Skapande närvaro
v 14Framväxande idéer och skapande av prototyper
v 15Teori U i ett bredare sammanhang

→ Uppgift: Tankar kring Teori U. Inlämning 22 april.

8 april: Samtal online (frivilligt) kl 12:30 – 13:30. Projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
 MITT SAMMANHANG & FRAMTIDEN
v 16→ Uppgift: Mitt sammanhang – nästa steg. Inlämning 13 maj.
v 17Kursträff 23-24 april
v 18Intryck från kursträffen + poddlyssning
v 19Tema: Att involvera och motivera ideella
v 20Inspiration: Rebellmammorna

13 maj: Inlämning Mitt sammanhang – nästa steg + feedback
v 21Tid för kompletteringar + inspiration finansiering
v 22Inspiration & kursens avslutning

27 maj: Samtal online (frivilligt) kl 12:30 – 13:30. Projekt-/idéutveckling, feedback till varandra.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87309992019?pwd=SVRYbG14ZkpGbWRCRGhhcG5IN21wQT09
 Kursen når sitt slut 31 maj