v 12 Att se och känna in

I första veckans introduktion fick vi en bild av Teori U som helhet. Både när det gäller grundantaganden om tillståndet i världen, och Teori U som en process med principer för ledarskap. Den här veckan ska vi titta närmre på processmodellen, och startar i den vänstra sidan av U:et, att se och känna in.

Börja med att lyssna till en kort introduktion.

Lyssna: Introduktion med kommentarer – att se och känna in (August)


Se: Två videoklipp om nivåer av lyssnande

Tips: Aktivera textning med automatisk översättning för svenska.

Del 1) Otto Scharmer on the four levels of listening (8 min)

CC License by the Presencing Institute – Otto Scharmer

Del 2) Om att leda genom att lyssna (13 min)

CC License by the Presencing Institute – Otto Scharmer

Övning: Lyssnande – självvärdering

Översikt: Det här är ett verktyg för att själv få syn på förändringar i din förmåga lyssna på en djupare nivå. Att följa ditt lyssnande dagligen är ett av nyckelverktygen som hjälper dig att öka din förmåga att lyssna på olika nivåer, anpassat till situationen du befinner dig i.

Du kan använda dig av en enkel anteckningsbok eller dagbok för att följa ditt lyssnande, eller anteckna digitalt. Övningen blir kraftfull när du följer ditt lyssnande regelbundet, oavsett i vilket format du tar anteckningar.

Ett förslag är att du prövar att göra övningen under den närmaste veckan, i slutet av varje dag.

Process:

Steg ett

En gång om dagen, i slutet av dagen, ta dig lite tid att reflektera över ditt lyssnandes kvalité under dagen. Uppskatta och skriv ner vilken procentandel av din lyssnande tid under dagen som du tillbringade på varje nivå av lyssnande.
Som en påminnelse är här beskrivningarna för varje nivå:

● Nivå 1: Nedladdning – Lyssnande utifrån dina vanor, från vad du redan vet; resultatet är att du bekräftar det du redan visste.

● Nivå 2: Faktamässigt – Lägger märke till något nytt, något som skiljer sig från vad du redan visste eller förväntade dig att höra.

● Nivå 3: Empatiskt – Lyssnande från den plats från vilken den andra personen pratar, upplever / känner en känslomässig anknytning.

● Nivå 4: Generativt – Anknytning till den framväxande framtiden – till en framtida möjlighet som knyter an till ditt framväxande jag; till vem du verkligen är.

Steg två

Skriv ner en beskrivning om ett ögonblick under dagen när du upplevde ett skifte från en nivå av lyssnande till en annan. I din beskrivning: Beskriv bara vad du lade märke till för tillfället – var särskilt uppmärksam på ditt mentala tillstånd, känslor som var närvarande, förnimmelser i din kropp och förändringar i din uppfattning om tid och rum. Du kan skriva så mycket eller så lite som du vill. Notera också vilken nivå du flyttade från och vilken nivå du flyttade till (exempel: flyttade från nivå 2 till 3).

Övningen är hämtad ur Presencing Institutes material kopplat till Teori U, här översatt till svenska. Du kan ta del av övningens beskrivning på engelska, tillsammans med en bild av nivåerna av lyssnande, i följande pdf. Pdf:en är ett utdrag från arbetsboken kopplad till onlinekursen u.lab 1x (omgång hösten 2020).


Reflektioner – dela tankar i forumet

När du har testat övningen i att lyssna:

Hur fungerade det att jobba med övningen? Vad fick du syn på?

Dela tankar och reaktioner i forumet! https://samhallsentreprenor.glokala.net/fordjupning/grupper/kursforum-2023-2024/forum/topic/reflektioner-ovningar-teori-u/#post-3403


Modul om Teori U

v 11 Teori U – att lära av framtiden medan den framträder

v 12 Att se och känna in

v 13 Presencing – en skapande närvaro

v 14 Framväxande idéer och skapande av prototyper

v 15 Teori U i ett bredare sammanhang

Svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.