v 19 Hur kan vi involvera och motivera ideella?

För en samhällsentreprenör är frågan om hur andra kan involveras ofta central. Andras engagemang är viktigt, ibland avgörande, för att den verksamhet vi utvecklar ska bli möjlig. Hur kan vi göra för att involvera och motivera andra att engagera sig när de ekonomiska resurserna är knappa? Vad finns det för fallgropar när det kommer till att jobba med ideella krafter? Och vad finns det för vägar runt dem?

Veckans tema knyter an till perspektiven på social mobilisering som vi lyfte i höstas!

+ Nu finns även inspelad föreläsning från kursträffen i Malmö tillgänglig i kursforumet: Paula Mulinari – Strejken som omsorg!

Att läsa – artikel: “Hur en får fler att vilja vara med”

Aron Schoug är doktorand i pedagogik med intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati och gruppkommunikation. I en artikel i tidskriften Kurage skriver han om hur styrelsen i en ideell förening kan jobba för att behålla engagemanget i föreningen. Resonemanget går såklart att känna igen och inspireras av även för andra former av ideellt arbete – tex engagemanget i en social eller samhällsentreprenöriell verksamhet.

“Medlemmarnas engagemang är en förenings viktigaste resurs. Förvalta den väl för den är inte outtömlig.”

Läs mer om hur du kan göra för att förvalta denna värdefulla resurs. Till artikeln –>

En kort intervju med artikelförfattaren, om ledarskap och ideellt engagemang:

Frågor för egen reflektion:

  • Artikeln nämner tre behov som är grundläggande för att människor ska kunna känna sig motiverade: Kompetens, självständighet och samhörighet. Vad kan vi som ledare eller medarbetare göra för att dessa behov ska kunna mötas i en ideell verksamhet?
  • Får du någon insikt eller inspiration kopplat till den verksamhet du driver eller vill utveckla?

Valbart – för dig som vill fördjupa dig mer:

1) Bok – Motivera Ideella

Aron Schoug har skrivit boken Motivera Ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter

2) Föreläsning – inspelat seminarium med Aron Schoug

Titta på en timmas frukostseminarium med Vuxenskolan där Aron Schoug pratar om motivation i relation till ideellt arbete. Hur motiverar vi andra utan morot och piska (tex löneförhöjning eller hot om avskedande)? Vad kan vi göra för att påverka andra människors inre motivation?

Svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

  1. Hej!
    Jag är med i två ideella föreningar, varav den ena har jag suttit en kort period i styrelsen. Min upplevelse är att det krävs tydlig kommunikation från ledningen/styrelsen, vilka förväntningar det finns på medlemmarna, för att få personer att “våga” engagera sig. Vad tackar jag som medlem ja till när jag går med i den här föreningen osv? (Tydlig kommunikation är a och o, enligt mig).

    Vi har tidigare pratat om det här att “hänga på andra”. Det krävs att en börjar dansa till musiken, sedan ansluter sig två till och helt plötsligt finns där en stor grupp som dansar tillsammans. Som ledare måste jag hitta det som verkligen engagerar människor att delta av sin fria vilja som i grund och botten handlar om en lust/ett driv att engagera sig. Vad tror ni är det absolut viktigaste att tänka på för att få människor att vilja engagera sig?