Ledarskap med en annan grund

Hur kan vi tänka och prata om ledarskap och organisering på ett sätt som passar de värderingar vi har – som verkligen bidrar till att förändra världen i den riktningen vi vill se? Vad behöver vi för kunskap, verktyg och erfarenheter då?

Det växer fram ett brett fält av ledarskapsteorier och processmetoder, speciellt inom ”businessvärlden”. Som samhällsförändrare eller aktivist, med visionen om en kvalitativt förändrad samhällsordning, kan det kanske kännas motigt att ta till sig ledarskapsteorier som en inte känner sig trygg med vilken värdegrund och vision de vilar på. Frågan är hur kan vi ändå kan låta oss inspireras av och plocka russinen ur de erfarenheter som görs även inom områden vi kanske inte känner oss helt hemma i? Och hur kan vi kombinera det med erfarenheter och praktik från andra ”världar”?

I detta tema har vi försöka samla inspirerande exempel på organisering och ledarskap med grogrund utanför den klassiska ”businessvärlden”: text och video från gräsrotsaktivism i USA via Chris Crass och Catalyst Project, det nederländska vårdföretaget Buurtzorg och Malmöbaserade processledarkollektivet Watch it! Under denna rubrik finns helt klart mycket mer att samla – teorier att inspireras av, metoder som arbetats fram och andras erfarenheter och lärdomar. Här nedan är några av alla möjliga pusselbitar att inspireras av. Vad vill du själv tipsa om till denna palett?

Sociokrati
Vi har tidigare lyft upp Sociokrati som en metod för självorganisering och att skapa effektiva, demokratiska, jämlika möten och organisationer. Kika gärna på temat om sociokrati igen. I april kommer Diana Leafe Christian till Malmö för att hålla två helgkurser i sociokrati. Hon har många års erfarenhet av att jobba med sociokrati och andra metoder för hälsosamma rörelser inom civilsamhället och främst ekobyrörelsen (intentional communities). Det finns några få platser kvar till kurserna i april – här hittar du mer information om innehåll och hur du anmäler dig.

Att bygga en rörelse för alla

chris crassHur kan vi organisera oss kring viktiga frågor på ett sätt som samtidigt bidrar till den förändring vi vill se i samhället? Vilka strukturer av förtryck behöver vi bli medvetna om och synliggöra för att verklig förändring ska kunna ske? 

Chris Crass – en amerikansk aktivist som kallar sig själv författare, utbildare och ”rörelsebyggare” (movement builder) – har många års erfarenhet av aktivism och metoder för gräsrotsorganisering. Han håller föreläsningar, workshops, skriver och jobbar med aktivistgrupper för att på olika sätt stödja gräsrotsorganisering och aktiviteter. Han fokuserar bland annat på hur män kan bidra till feminism och hur vita kan bidra i antirasistisk kamp. I många av sina texter lyfter han fram erfarna aktivistgrupper och organisatörer för att sprida inspirerande exempel, kunskap och metoder. Bland annat i hans senaste bok: Towards Collective Liberation – anit-rasist organizing, feminist praxis and movement building strategy.

Här hittar du en av texterna i boken: But We Don’t Have Leaders: Leadership development and Anti-Authoritarian Organizing

Här kan du se en föreläsning med Chris Crass på temat Liberation leadership for anit-racist and feminist social justice. Du kan börja se från 6:50 min in i videon då Chris börjar tala.

We are the 99 % – toolkit

Skärmavbild 2016-03-14 kl. 12.32.17

Tillsammans med Catalyst Project har Chris Crass satt ihop handboken We are the 99 % – Catalyzin Liberation Toolkit – anti racist organizing to build the 99 % movement. Ladda ner och inspireras av handboken med intervjuer, övningar och reflektioner: http://collectiveliberation.org/wp-content/uploads/2012/06/catalyzing%20liberation%20toolkit.pdf

poster We are the 99 %

Video: Buurtzorg – ett ovanligt företag

Här följer lite inspiration från hemtjänst-vårdföretaget Buurtzorg i Nederländerna som ser annorlunda ut än de flesta andra (vård)företag. När de startade 2007 hade de ett team på 4 sjuksköterskor som satte patientens behov i centrum och organiserade sig självständigt utifrån sin kompetens och sina nätverk för att lösa patientens vårdbehov på bästa sätt. Det blev ett lyckat koncept med nöjda patienter och stolt och frisk personal. Idag har de 9700 anställda som är organiserade i 850 självständiga team och tar hand om 70 000 patienter. De anställda är sjuksköterskor och vårdare; endast 45 i personalen jobbar administrativt och det finns 15 coacher som teamen kan ta hjälp av när de behöver. Det vill säga fokus ligger på hantverket, vården och relationen med patienten och mindre energi behöver läggas på ”onödig” administration, kontroll och management. Företaget är icke vinstdrivande och det är, enligt grundaren Jos de Bloc, en viktig princip för att stödja företagets värdegrund. I videoföreläsningen från dec 2015 kan du höra initiativtagaren Jos de Bloc berätta om principerna för företagets organisation och hur de utvecklats över tid.

Sen några år tillbaka finns Buurtzorg även i Sverige – Grannvård – i Enköping och Håbo kommun. Här kan du läsa en intervju med initiativtagaren till den svenska uppstarten – sjuksköterskan Mona Lindström som tog med sig erfarenheten från jobbet inom Buurtzorg i Nederländerna hem till Sverige.

Watch it! – metoder för delaktighet

Watch it! är ett kollektiv av pedagoger och aktivister som utforskar metoder och processer för att göra förändring och demokrati. Under ca 5 års tid har de utforskat metoder för demokrati tillsammans med unga, delat med sig av metoderna till andra som jobbar med unga och dessutom lagt mycket energi på att utveckla det interna arbetet i kärngruppen bestående av anställda och ideellt aktiva. Här nedan hittar du två av Watch it!s metoder.

I starten av varje kortare workshop eller längre samarbete med en grupp grundar Watch it! det fortsatta mötet med teori och samtal om trygghet, tillit och lärande >Tryggare rum< följt av en runda och gemensam bild av vad individerna och gruppen behöver för att kunna delta >Behovsrunda<.

I Watch it!’s interna arbete växte metoden >Huvudansvar & pepp< fram som ett sätt att synliggöra arbetsuppgifter, fördela arbetet och inte minst som ett sätt för att utgå ifrån lust och nyfikenhet. Vill vi göra det här? Måste vi göra det här? Hur vill vi isåfall göra det? Om vi inte kan ta bort en tråkig syssla – kan vi rotera den, eller hitta ett sätt att få den roligare? 

Watch it! har flera metoder och erfarenhet av hur en kan strukturera jobbet för att öka demokrati och nyfikenhet internt i en arbetsgrupp. Hör dig för med tex Emma eller August om du är nyfiken på att höra mer om den erfarenheten.


Har du inspirerande tips på hur arbetsplatser, nätverk, grupper jobbat med organisering och ledarskap på ett annorlunda och maktutjämnande sätt? Tipsa gärna i kommentarsfältet nedan! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.