Tema: hur skapas en mer demokratisk ekonomi?

Vilka är förutsättningarna för en mer demokratisk ekonomi? Behövs chefen eller kan vi göra det själva? Är kooperativ ett svar på hur delat ägande och demokratisk styrning kan se ut, eller är de tungrodda med bristande flexibilitet?

Inför jul- och nyårsuppehållet vill vi bjuda er på en liten cocktail av intressant läsning, lyssning och rörlig bild – om kooperativ, delningsekonomi och demokratisk ekonomi.

Artikel: “How Co-ops Build Stronger Communities, a New Economy and a Better World”

Här hittar du en artikel (dec 2015) från den amerikanska horisonten, späckad med korta inspirerande exempel på kooperativ i USA. Det beskrivs hur det offentliga på lokal nivå i flera fall går in med ekonomiskt stöd till utvecklingen av fler kooperativ – en utveckling som kan tyckas oväntad utifrån en vanlig bild av USA.
I artikeln lyfts även utvecklingen med exploaterande tjänster inom delningsekonomin, som Uber, och hur kooperativ utveckling kan erbjuda en annan väg framåt (se gärna även inspirationsinlägget som Christopher – deltagare i kursen förra året – postade på kursplattformen om detta – Christophers inspirationsinlägg!).

“Beyond that, however, is the emergence of supposedly “do-good” companies that are really wolves in sheep’s clothes, like the so-called sharing economy’s Uber. Even here, cooperatives are the ones leading the charge to transform that industry by creating their own cooperative alternatives.”
ur “How Co-ops Build Stronger Communities, a New Economy and a Better World”

Lyssna: “Ekonomisk demokrati” – Filosofiska rummet

Varför stannar demokratin vid arbetsplatsens tröskel? Eller har vi redan ekonomisk demokrati genom alla som är fria i sitt företagande och genom den stora offentliga sektorn som är demokratiskt styrd?
I ett resonerande samtal, från sept 2015, där det svenska sammanhanget står mer i fokus möts Magnus Jiborn, filosof, Sofia Nerbrand, liberal debattör och Roland Paulsen, sociolog och vänsterdebattör.

Video: “Kan vi göra det själva?” En film om ekonomisk demokrati

Har ni inte sett den tidigare så rekommenderar vi dokumentärfilmen “Kan vi göra det själva?” (2015) där utgångspunkten ligger nära radiosamtalet i Filosofiska rummet. Filmen rör sig mellan det amerikanska och svenska sammanhanget, och mixar i första hand intervjuer med olika tänkare och praktiker. Inblick ges också i några exempel på verksamheter. Längre intervjuer och mediala reaktioner finns på filmens hemsida →

Radiosamtalet och dokumentärfilmen hämtar en hel del inspiration från antologin “Tillsammans: en fungerande ekonomisk demokrati” som kom 2012.

Hur ser vägen framåt ut? Behöver vi fler konkreta exempel på verksamheter, behöver vi politisk styrning eller något helt annat?

Vårterminen startar formellt 9 januari. Tills dess önskar vi er en god jul och ett gott nytt år!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.