Tema: Teori U

Vad händer när vi tillsammans föreställer oss framtiden?

Teori U är en process som bland annat går ut på att bli klar över och hämta kraft från sin inre intention och komplettera det med vilja och handling. Vad är viktigt för mig och hur går det ihop med vad de andra behöver?

Veckans tema handlar om Teori U som är en teori, en metod och ett ramverk för att leda hållbara förändringsprocesser. Det är Otto Scharmer, lektor på MIT (Massachusetts Institute of Technology), som utvecklat teorin i samarbete med flera andra, bland annat Peter Senge som skrivit den populära boken Den femte diciplinen om lärande organisationer. Otto Scharmer har i Teori U satt samman teorier och insikter från bland annat organisationsteori, ledarskapsteori och kvalitetsarbete, för att få ett helhetsperspektiv på vad det är som driver och möjliggör reell förändring.

U

Fredrik Björk är lärare och forskare vid Malmö Högskola inom bla Ledarskap och organisation samt även lärare på grundkursen i Samhällsentreprenörskap på Glokala. Han har på flera sätt stött på och utforskat Teori U. Så här svarar han på frågan om varför Teori U är relevant för samhällsentreprenörer:

”Grunden för många initiativ som omtalas som samhällsentreprenörskap och social innovation, är en syn på att rådande tillstånd i såväl sociala som ekologiska relationer präglas av orättvisor, bristande sammankoppling och dysfunktionalitet. Teori U utgår också från ett sådant sätt att beskriva verkligheten och pekar specifikt på just frikopplingen som en av de viktigaste orsakerna – frikoppling mellan ekonomi, ekologi och sociala system – men också frikopplingen mellan vårt medvetande och självuppfattning, och de system som omger oss. Detta innebär att teori U menar att vi aldrig kan åstadkomma de systemiska förändringar vi eftersträvar om vi inte ser oss själva och vårt medvetande som en central del av förändringsprocesserna. Här kan man också se en parallell till Transition-rörelsen som lyfter fram inre transition som centralt. 

Teori U nöjer sig inte med att göra en analys, utan erbjuder också en modell för hur man kan arbeta med detta – just genom en process som ser ut som ett U. Man kan närmast se det som en modell av död och återfödelse! Processen i sig är starkt relaterad till ansatser som social design/human centered design (mycket viktiga inom social innovation idag), vilka också betonar vikten av att undvika ”jumping to solutions”, dvs att man alltför snart ger sig in i lösningar – redan innan man fått klart för sig vad problemet egentligen är. Enligt teori U är det centralt att inte försöka kontrollera eller styra framtiden, utan att istället, genom aktivt lyssnande och inkännande, bli en del av den framtid som gradvis växer fram.  

På ett tydligt sätt pekar Scharmer på ett horisontellt orienterat medborgarperspektiv – samtidigt som entreprenöriella ansatser står i fokus, men där kärnan i det är strävan mot ett system som bidrar till ökad well-being och happiness.”

naturligt U :)

naturligt U 🙂

MIT har erbjudit 3 omgångar av en gratis 8 veckors MOOC (Massive open online course) om Teori U med bland andra Otto Scharmer som lärare. Deltagarantalet har varit runt 50 000 per kurs över hela världen. På flera ställen i Sverige har lokala grupper skapats för att genomföra kursen och träna tillsammans. Emma Deltog i kursen 2015 och har valt ut några av de korta filmade föresläsningar som ingick i kursen då. I de sex videoklippen nedan beskriver Otto Scharmer dels Isbergsmodellen och dels den U-process som gett Teori U sitt namn.

Tools

En av videorna innehåller möjligheten att testa på en av de verktyg som hör till Teori U – journaling, som du kan göra om du vill.
Här hittar du de viktigaste verktygen i Teori U’s verktygslåda:
Teori U – Tool – Case Clinic
Teori U – Tool – Stakeholder interview
Teori U – Tool – Shadowing
Teori U – Tool – Sensing journeys
Teori U – Tool – Prototyping
Teori U – Tool – Journaling
Teori U – Tool – Dialogue interview

Här finns en sammanfattning om Teori U på engelska på presencing institutes hemsida: https://www.presencing.com/executivesummary

Sammanfattning Isbergsmodellen:

Video med guidad journaling för den som vill testa ett av Teori U’s verktyg:

Beskrivning av Teori U del 1-4:
del 1 – origins:

del 2 – levels of listening:

del 3 – leading through listening:

del 4 – six key principles (sammanfattning av teori U, sammankopplat med isbergsmodellen):

Avslutningsvis kan du här titta på en kort videosammanfattning om U-processen av Arawana Hayashi, om du vill lyssna till en annan röst än Otto Scharmers. Hon utvecklar Social Presencing Theater som är ett verktyg nära kopplat till Teori U, även hon finns på MIT, i teamet kring Teori U. Tyvärr är ljudet dåligt:

CC License by the Presencing Institute – Otto Scharmer, http://www.presencing.com/permissions.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.